Publicer og del i Power BI

Øvet
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Publicer og del dine Power BI-rapporter og -dashboards med teammedlemmer i din organisation eller alle på internettet.

Læringsmål

I dette modul lærer du følgende:

  • At publicere rapporter
  • At udskrive og eksportere rapporter
  • At udarbejde apps
  • At integrere med OneDrive
  • At publicere på internettet

Forudsætninger

Adgang til Power BI Desktop