Κοινή χρήση μέσω


Επισκόπηση του Copilot στο Power Apps

[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]

Φέρνοντας τη δύναμη του Copilot τόσο στους δημιουργούς εφαρμογών όσο και στους τελικούς χρήστες τους στο Power Apps. Με το Copilot μπορείτε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων της, απλώς περιγράφοντας τι χρειάζεστε μέσα από πολλά βήματα συνομιλίας. Οι εφαρμογές σας διαθέτουν ενσωματωμένες εμπειρίες με την υποστήριξη copilot από την πρώτη οθόνη—ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να ανακαλύψουν πληροφορίες στη συνομιλία αντί για κλικ στο ποντίκι.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Copilot στο Power Apps.

Εφαρμογές καμβά

Εφαρμογές βάσει μοντέλου

Σημαντικό

 • Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στους όρους προεπισκόπησης.
 • Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από το Azure OpenAI Service.
 • Αυτή η δυνατότητα είναι στη διαδικασία ανάπτυξης και ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμη στην περιοχή σας.
 • Αυτή η δυνατότητα μπορεί να υπόκειται σε όρια χρήσης ή περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας.
 • Για να κατανοήσετε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από AI και Copilot στο Power Apps, δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για τη χρήση της Υπεύθυνης AI για το Power Apps

Προϋποθέσεις για τις δυνατότητες Copilot στο Power Apps

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Copilot (έκδοση προεπισκόπησης) στο Power Apps

Οι γενικά διαθέσιμες δυνατότητες Copilot είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν. Για να τις απενεργοποιήσετε, ένας διαχειριστής μισθωτή πρέπει να επικοινωνήσει με την υποστήριξη.

Οι δυνατότητες Copilot (έκδοση προεπισκόπησης) είναι επίσης ενεργοποιημένες από προεπιλογή, αλλά ο διαχειριστής σας μπορεί να τις απενεργοποιήσει.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το Copilot (έκδοση προεπισκόπησης) στο Power Apps για τον μισθωτή σας.

 1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις μισθωτή στο τμήμα παραθύρου περιήγησης της αριστερής πλευράς.
 3. Επιλέξτε Copilot (έκδοση προεπισκόπησης) > ορίστε την εναλλαγή σε Απενεργοποίηση > Αποθήκευση.

Σημείωση

Η απενεργοποίηση του Copilot για τον μισθωτή σας θα απενεργοποιήσει μόνο το Copilot για τους δημιουργούς. Δεν θα απενεργοποιηθεί το στοιχείο ελέγχου Copilot για εφαρμογές καμβά ή το Copilot για εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες προεπισκόπησης του Copilot για το περιβάλλον σας.

 1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.
 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου περιήγησης, επιλέξτε Περιβάλλοντα.
 3. Επιλέξτε το περιβάλλον και στη γραμμή εντολών επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 4. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Για να το ενεργοποιήσετε, ορίστε την εναλλαγή σε Ενεργό για το Copilot.
  • Για να το απενεργοποιήσετε, ορίστε την εναλλαγή σε Ανενεργό για το Copilot.

Δείτε επίσης