Κοινή χρήση μέσω


Διακυβέρνηση στο Power Automate για υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μητρώο των Windows για να ελέγξετε ποιοι μπορούν να κάνουν τι στο Power Automate για υπολογιστή.

Προσοχή

Η λανθασμένη τροποποίηση των ρυθμίσεων του μητρώου των Windows μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τα οποία ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή εκκίνηση του υπολογιστή σας. Η Microsoft δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι είναι δυνατή η επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν από τη ρύθμιση παραμέτρων του μητρώου. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων γίνεται με δική σας ευθύνη. Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου των Windows πριν να συνεχίσετε.

Σημείωμα

Εάν ένα κλειδί μητρώου δεν υπάρχει στο μητρώο των Windows, δημιουργήστε πρώτα το κλειδί και μετά προσθέστε την τιμή του μητρώου.

Αποτρέψτε τους χρήστες να ενημερώνουν μη αυτόματα το Power Automate για επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να αποτρέψετε τους χρήστες να κάνουν μη αυτόματη ενημέρωση του Power Automate για υπολογιστή και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ενημέρωσης.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop DisableOptionalUpdates DWORD

Τιμή

 • 1: Οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν μη αυτόματη ενημέρωση του Power Automate για υπολογιστή.

Αποτρέψτε την πρόσβαση των χρηστών Power Automate για υπολογιστή χρησιμοποιώντας ορισμένα είδη λογαριασμών

Σημείωμα

Εάν ορίσετε οποιαδήποτε τιμή εκτός από 1 ή εάν δεν ορίσετε κάποια τιμή, στα ακόλουθα κλειδιά μητρώου θα επιτρέψει στους χρήστες να εισέλθουν στο Power Automate για υπολογιστή. Εάν τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου έχουν οριστεί σε 1, οι χρήστες δεν μπορούν να εισέλθουν στο Power Automate για υπολογιστή χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τύπο λογαριασμού.

Αποτρέψτε την πρόσβαση των χρηστών Power Automate για επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς Microsoft

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να αποτρέψετε τους χρήστες να συνδεθούν στο Power Automate για υπολογιστή χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Microsoft.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop RestrictMSAAccountsSignIns DWORD

Τιμή

 • 1: Οι χρήστες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο στο Power Automate χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Microsoft.

Αποτρέψτε την πρόσβαση των χρηστών Power Automate για επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς τους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να αποτρέψετε τη σύνδεση των χρηστών στο Power Automate για υπολογιστή με τον λογαριασμό εργασίας ή σχολείου χωρίς πρόγραμμα ανά χρήστη με άδεια χρήσης μη επιτηρούμενου RPA.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop RestrictNoLicenseOrgIDAccountsSignIns DWORD

Τιμή

 • 1: Οι χρήστες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο στο Power Automate χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό εργασίας ή σχολείου χωρίς πρόγραμμα ανά χρήστη με άδεια χρήσης επιτηρούμενου RPA

Αποτρέψτε την πρόσβαση των χρηστών Power Automate για επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς τους ή premium λογαριασμούς οργανισμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να αποτρέψετε τη σύνδεση των χρηστών στο Power Automate για υπολογιστή χρησιμοποιώντας εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς ή premium λογαριασμούς οργανισμού.

Hive Key 'Ονομα Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop RestrictOrgIDAccountsSignIns DWORD

Τιμή

 • 1: Οι χρήστες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο στο Power Automate χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό εργασίας ή σχολείου ή τον λογαριασμό premium του οργανισμού.

Περιορίστε την πρόσβαση στο Power Automate για υπολογιστή

Για να περιορίσετε την πρόσβαση στο Power Automate για υπολογιστή σε έναν σταθμό εργασίας με Windows 10 ή Windows 11, χρησιμοποιήστε το App locker.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για υπολογιστή ώστε να χρησιμοποιεί τη Διαχείριση λογαριασμών Web (WAM) ως εναλλακτική μέθοδο σύνδεσης

Από προεπιλογή, το Power Automate για υπολογιστή χρησιμοποιεί τη Διαχείριση λογαριασμών Web (WAM) για έλεγχο ταυτότητας χρήστη. Εάν προκύψουν σφάλματα σύνδεσης, χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα-πελάτη Internet Explorer ως εναλλακτική μέθοδο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να ορίσετε το Power Automate για υπολογιστή να συνδέεται με τη Διαχείριση λογαριασμών Web (WAM) των Windows ως εναλλακτική μέθοδος σύνδεσης.

Σημείωμα

Για παλαιότερες εκδόσεις του Power Automate για υπολογιστή πριν από την έκδοση 2.41, αυτή η καταχώρηση μητρώου ρυθμίζει τις παραμέτρους του Power Automate για υπολογιστή για να συνδέεται με τη Διαχείριση λογαριασμών Web (WAM) ως την κύρια μέθοδο σύνδεσης.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop UseMsalWindowsBroker DWORD

Τιμές

 • 1: Το Power Automate για υπολογιστή ελέγχει την ταυτότητα των χρηστών χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα WAM ως εναλλακτική μέθοδο σύνδεσης.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για επιφάνεια εργασίας για έλεγχο πιστοποιητικών που έχουν ανακληθεί

Τα πιστοποιητικά διασφαλίζουν την ασφάλεια των συνδέσεων σας σε προελεύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να ρυθμίσετε το επίπεδο ελέγχου πιστοποιητικών, με βάση την κατάσταση πληροφοριών ανάκλησης των πιστοποιητικών.

Σημείωμα

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση όταν δεν έχει οριστεί καταχώρηση μητρώου είναι Βασικός έλεγχος.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop\Global CertificateRevocationCheck DWORD

Τιμές

 • 0: Δεν υπάρχει έλεγχος - Το Power Automate για επιφάνεια εργασίας δεν ελέγχει τις πληροφορίες ανάκλησης. Επιτρέπεται η είσοδος όλων των έγκυρων πιστοποιητικών.
 • 1: Βασικός έλεγχος (προεπιλογή) - Το Power Automate για επιφάνεια εργασίας απορρίπτει μόνο τα πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί. Τα πιστοποιητικά χωρίς πληροφορίες ανάκλησης επιτρέπονται. Αυτό είναι σημαντικό για ορισμένους οργανισμούς με εταιρικές υπηρεσίες μεσολάβησης.
 • 2: Συνολικός έλεγχος – Το Power Automate για επιφάνεια εργασίας απορρίπτει τόσο τα πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί όσο και τα πιστοποιητικά χωρίς πληροφορίες ανάκλησης.

Επιτρέψτε σε χρήστες να επιλέξουν έναν οργανισμό στο Power Automate για υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να επιτρέψετε στους χρήστες να επιλέξουν τον οργανισμό της προτίμησής τους στο Power Automate για υπολογιστή.

Hive Key 'Ονομα Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop EnableOrganizationPicker Συμβλοσειρά

Τιμές

 • "isEnabled":1: Οι συνδεδεμένοι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον οργανισμό της προτίμησής τους μέσω της επιλογής Εναλλαγή οργανισμού στο Power Automate για κονσόλα υπολογιστή.

 • "isEnabled":0: Οι συνδεδεμένοι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν τον οργανισμό της προτίμησής τους και η επιλογή Εναλλαγή οργανισμού απενεργοποιείται.

 • "organizationList":[OrgID(s)] (για παράδειγμα, organizationList:["10z677m8-l4v6-9cm5-c6n6-r1747rp5338k","86d487j7-y1t2-9gk7-k7n2-x5079jq4619r"]): Οι οργανισμοί με τα συγκεκριμένα αναγωνριστικά, θα είναι διαθέσιμα για σύνδεση κατά την είσοδο.

 • "selectOrganizationFromListIsEnabled":1: Το Power Automate για υπολογιστή προσπαθεί να συνδεθεί με καθέναν από τους οργανισμούς που καθορίζονται στην τιμή organizationList, με τη σειρά, κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.

 • "selectOrganizationFromListIsEnabled":0: Η καθορισμένη λίστα στην τιμή organizationList δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνδεση.

Σημείωμα

Οι τιμές "isEnabled" δεν σχετίζονται με τις τιμές organizationList και selectOrganizationFromListIsEnabled. Οι τιμές isEnabled καθορίζουν εάν η επιλογή Εναλλαγή οργανισμού είναι διαθέσιμη για σύνδεση χρηστών, ενώ οι τιμές organizationList και selectOrganizationFromListIsEnabled καθορίζουν τους οργανισμούς στους οποίο επιχειρεί να συνδεθεί αυτόματα το Power Automate για υπολογιστή κατά τη διαδικασία σύνδεσης.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για υπολογιστή για σύνδεση σε μια περιοχή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να ορίσετε την περιοχή όπου θα συνδέονται οι χρήστες από προεπιλογή κατά την είσοδο.

Σημείωμα

Οι τιμές 0 και 1 ισχύουν για παλαιότερες εκδόσεις του Power Automate για υπολογιστή, πριν από την έκδοση 2.41.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop Cloud DWORD

Τιμή

 • 0: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την περιοχή για να συνδεθεί μέσω μιας άλλης επιλογής στην οθόνη σύνδεσης.
 • 1: Ο χρήστης συνδέεται αυτόματα στην πρώτη διαθέσιμη περιοχή στην οποία είναι εγγεγραμμένος.
 • 2: Ο χρήστης συνδέεται στην καθολική δημόσια περιοχή.
 • 3: Ο χρήστης συνδέεται στην περιοχή US Government GCC.
 • 4: Ο χρήστης συνδέεται στην περιοχή US Government GCC High.
 • 5: Ο χρήστης συνδέεται στην περιοχή US Government DoD.
 • 6: Ο χρήστης συνδέεται στην περιοχή Κίνας (λειτουργεί από το 21Vianet).

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για επιφάνεια εργασίας για αλληλεπίδραση με έναν εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης

Οι διαχειριστές IT μπορούν να ρυθμίσουν το παρακάτω κλειδί μητρώου, για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του τρόπου αλληλεπίδρασης του Power Automate με έναν εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop ProxyServer Συμβλοσειρά

Τιμή

 • ProxyAddress:Port (για παράδειγμα, https://myproxy.com:3128): Ο διακομιστής μεσολάβησης και η θύρα που έχουν διαμορφωθεί, παρακάμπτουν τον διακομιστή μεσολάβησης και τη θύρα που έχουν διαμορφωθεί στα Windows.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για επιφάνεια εργασίας για παράκαμψη ενός εταιρικού διακομιστή μεσολάβησης

Οι διαχειριστές IT μπορούν να ρυθμίσουν το παρακάτω κλειδί μητρώου, για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της παράκαμψης του Power Automate με έναν εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop DisableWindowsProxy DWORD

Τιμή

 • 1: το Power Automate για υπολογιστή δεν τιμούν τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης των Windows και ο διακομιστής μεσολάβησης παρακάμπτεται για την κυκλοφορία του Power Automate.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για επιφάνεια εργασίας για έλεγχο ταυτότητας σε εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης με χρήση των διαπιστευτηρίων του τρέχοντα χρήστη

Οι διαχειριστές IT μπορούν να ρυθμίσουν το παρακάτω κλειδί μητρώου, για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του τρόπου ελέγχου ταυτότητας του Power Automate με έναν εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop UseDefaultProxyCredentials DWORD

Τιμή

 • 1: Το Power Automate για υπολογιστή πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας στον εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης με χρήση των διαπιστευτηρίων του τρέχοντα χρήστη.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για επιφάνεια εργασίας για έλεγχο ταυτότητας σε εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης με χρήση των διαπιστευτηρίων Windows

Οι διαχειριστές IT μπορούν να ορίσουν το ακόλουθο κλειδί μητρώου για να διαμορφώσουν το Power Automate ώστε να χρησιμοποιούν ένα γενικό διαπιστευτήριο από τη Διαχείριση διαπιστευτηρίων των Windows για τον έλεγχο ταυτότητας σε έναν εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης.

Σημείωμα

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί μητρώου, προϋπόθεση είναι να ρυθμίσετε πρώτα τη διεύθυνση και τη θύρα του διακομιστή μεσολάβησης μέσω του κλειδιού μητρώου ProxyServer.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop ProxyNetworkCredentialsKey Συμβλοσειρά

Τιμή

 • Διεύθυνση Internet ή δικτύου: Η τιμή της διεύθυνσης Internet ή δικτύου της καταχώρησης των γενικών διαπιστευτηρίων των Windows.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για επιτραπέζιο υπολογιστή ώστε να παρακάμπτει ένα σύνολο διευθύνσεων ενώ αλληλεπιδρά με έναν εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης

Οι διαχειριστές IT μπορούν να ορίσουν το ακόλουθο κλειδί μητρώου για να διαμορφώσουν μια λίστα διευθύνσεων IP που παρακάμπτονται ενώ η Power Automate αλληλεπιδρά με έναν εταιρικό διακομιστή μεσολάβησης.

Σημείωμα

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί μητρώου, προϋπόθεση είναι να ρυθμίσετε πρώτα τη διεύθυνση και τη θύρα του διακομιστή μεσολάβησης μέσω του κλειδιού μητρώου ProxyServer.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop ProxyBypassList Συμβλοσειρά

Τιμή

 • Διεύθυνση1,Διεύθυνση2 (για παράδειγμα, 192.168.1.1, 10.10.10.*): Η λίστα των διευθύνσεων προς παράκαμψη.

Ρύθμιση παραμέτρων προαιρετικής συλλογής δεδομένων χρήσης διαγνωστικών στο Power Automate για υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συλλογή των προαιρετικών διαγνωστικών δεδομένων χρήσης στο Power Automate για υπολογιστή.

Hive Key 'Ονομα Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Power Automate Desktop\LogShipper AllowOptionalDataCollection DWORD

Τιμή

 • 0: Το Power Automate για υπολογιστή δεν θα συλλέξει προαιρετικά δεδομένα χρήσης διαγνωστικών.
 • 1: Το Power Automate για υπολογιστή συλλέγει προαιρετικά δεδομένα χρήσης διαγνωστικών.

Αποτρέψτε το Power Automate για υπολογιστή να λαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης για αρχεία καταγραφής ενεργειών κατά το σφάλμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να αποτρέψετε το Power Automate για υπολογιστή να λαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης για τα αρχεία καταγραφής ενεργειών, όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εκτέλεση ροής.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop\Global DisableScreenshotCaptureOnError DWORD

Τιμή

 • 1: Το Power Automate για υπολογιστή δεν θα λάβει στιγμιότυπο οθόνης για τα αρχεία καταγραφής ενεργειών όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εκτέλεση ροής.

Αποτροπή του Power Automate για υπολογιστή από την αποστολή αρχείων καταγραφής ενεργειών μετά από μια εκτέλεση ροής επιφάνειας εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου για να αποτρέψετε το Power Automate για υπολογιστή από την αποστολή αναλυτικών αρχείων καταγραφής ανά ενέργεια για την αντίστοιχη εκτέλεση του ιστορικού εκτέλεσης της ροής, μετά από μια εκτέλεση ροής επιφάνειας εργασίας.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop\Global DisableFlowExecutionActionLogging DWORD

Τιμή

 • 1: Το Power Automate για υπολογιστή δεν θα φορτώσει αναλυτικά αρχεία καταγραφής ενεργειών για την αντίστοιχη εκτέλεση του ιστορικού εκτέλεσης της ροής.

Ρύθμιση παραμέτρων ή απενεργοποίηση αρχείων καταγραφής ενεργειών ροής επιφάνειας εργασίας ανά περιβάλλον (έκδοση προεπισκόπησης)

Δείτε Ρύθμιση παραμέτρων των αρχείων καταγραφής ενεργειών ροής επιφάνειας εργασίας (έκδοση προεπισκόπησης).

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για ρυθμίσεις ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να ρυθμίσετε πώς θα εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις και οι πληροφορίες παρακολούθησης από το Power Automate για επιφάνεια εργασίας.

Hive Key 'Ονομα Type
HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop NotificationsType DWORD

Τιμή

 • 1: το Power Automate για υπολογιστή εμφανίζει ειδοποιήσεις από το παράθυρο παρακολούθησης ροής.
 • 2: το Power Automate για επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιεί τις ενσωματωμένες ειδοποιήσεις των Windows.
 • 3: το Power Automate επιφάνειας εργασίας δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης επιφάνειας εργασίας κατά την κλήση ροών χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση URL ή συντόμευση επιφάνειας εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του παραθύρου διαλόγου επιβεβαίωσης όταν καλείτε ροές μέσω διεύθυνσης URL ή συντόμευσης επιφάνειας εργασίας.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop EnableAskBeforeRunningAFlowExternally DWORD

Τιμή

 • 0: Το Power Automate για επιφάνεια εργασίας δεν εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης επιφάνειας εργασίας κατά την κλήση ροών χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση URL ή συντόμευση επιφάνειας εργασίας. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτήν την επιλογή μέσω των ρυθμίσεων της κονσόλας.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για υπολογιστή ώστε να καλεί ροές χρησιμοποιώντας διεύθυνση URL ή συντόμευση επιφάνειας εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να επιβάλλετε το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης ή να απενεργοποιήσετε την κλήση ροών χρησιμοποιώντας διεύθυνση URL ή συντόμευση επιφάνειας εργασίας.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop ConfigureExternalRuns DWORD

Τιμή

 • 1: Το Power Automate για υπολογιστή εμφανίζει πάντα ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης κατά την κλήση ροών χρησιμοποιώντας διεύθυνση URL ή συντόμευση επιφάνειας εργασίας. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αλλάξουν αυτήν την επιλογή μέσω των ρυθμίσεων της κονσόλας.
 • 2: Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να καλούν ροές χρησιμοποιώντας διεύθυνση URL ή συντόμευση επιφάνειας εργασίας.

Ρύθμιση παραμέτρων Power Automate για επιφάνεια εργασίας για διατήρηση των λεπτομερειών εκτέλεσης ροής

πορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Power Automate για επιτραπέζιους υπολογιστές, ώστε να διατηρείτε τα αρχεία καταγραφής λεπτομερειών εκτέλεσης ροής σε έναν τοπικό φάκελο.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop KeepRunDefinitionFilesCopy DWORD

Τιμή

 • 1: στην Power Automate επιφάνεια εργασίας δημιουργείται ένα αντίγραφο του αρχείου RunDefinition.json, το οποίο αποτρέπει την εκκαθάριση των λεπτομερειών εκτέλεσης τοπικής ροής.

Διαμορφώστε το Power Automate για επιτραπέζιο υπολογιστή για να αποτρέψετε τον καθαρισμό των λεπτομερειών ενεργειών εκτέλεσης ροής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου για να διαμορφώσετε την εκκαθάριση των αρχείων καταγραφής λεπτομερειών ενεργειών εκτέλεσης τοπικής ροής.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop\Global DisableRunFilesCleanup DWORD

Τιμή

 • 1: Οι λεπτομέρειες της ενέργειας εκτέλεσης ροής που είναι αποθηκευμένες στο αρχείο Actions.log δεν διαγράφονται από τον τοπικό δίσκο μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης.

Αποτρέψτε το Power Automate για υπολογιστή να εκτελεί ροές που περιέχουν συνδέσεις cloud

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να απενεργοποιήσετε τις ροές που περιέχουν συνδέσεις cloud.

Hive Key 'Ονομα Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop\Global DisableCloudConnectors DWORD

Τιμή

 • 1: Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκτελέσει ροές επιφάνειας εργασίας που περιέχουν συνδέσεις cloud. Ένα μήνυμα σφάλματος ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τον περιορισμό.

Βελτίωση της αντιμετώπισης προβλημάτων του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων Power Automate

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να επιτρέψετε τη χρήση των αναλυτικών λειτουργιών καταγραφής στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop AllowVerboseLogging DWORD

Τιμή

 • 1: Η δυνατότητα καταγραφής με λεπτομερή στοιχεία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων για Power Automate για υπολογιστή.

Ενεργοποίηση της λεπτομερούς κατάστασης καταγραφής για Power Automate για υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να ενεργοποιήσετε την λεπτομερή κατάσταση καταγραφής για το Power Automate για υπολογιστή.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE\Microsoft\Power Automate Desktop UseVerboseLogging DWORD

Τιμή

 • 1: Η λεπτομερής κατάσταση καταγραφής θα είναι ενεργοποιημένη για το Power Automate για υπολογιστή.

Επιτρέψτε στους χρήστες να καταχωρήσουν τον υπολογιστή τους σε διαφορετικό μισθωτή στην εφαρμογή Power Automate χρόνου εκτέλεσης υπολογιστή

Σημείωμα

Αυτή η καταχώρηση μητρώου ισχύει για το Power Automate επιφάνειας εργασίας έκδοση 2.24 και μεταγενέστερη έκδοση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να επιτρέψετε καταχωρήσεις υπολογιστή σε μισθωτές που είναι διαφορετικοί από τον μισθωτή Microsoft Entra που συμμετέχει στον υπολογιστή.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Power Automate Desktop\Registration AllowedRegistrationTenants Συμβλοσειρά

Τιμή

 • "AllowedRegistrationTenants": (για παράδειγμα, 3EF1D993-CBD4-4DEA-A50E-939AEDB23F21,5B19777D-814C-43F3-9317-CDBAD0846ED8): Οι μισθωτές με τα καθορισμένα αναγνωριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την καταχώρηση του υπολογιστή.

Επιτρέψτε στους χρήστες να καταχωρήσουν τον υπολογιστή τους σε οποιονδήποτε μισθωτή στην εφαρμογή Power Automate χρόνου εκτέλεσης υπολογιστή

Σημείωμα

Αυτή η καταχώρηση μητρώου ισχύει για το Power Automate επιφάνειας εργασίας έκδοση 2.24 και μεταγενέστερη έκδοση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να επιτρέψετε καταχωρήσεις υπολογιστή σε οποιονδήποτε μισθωτή.

Hive Key 'Ονομα Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Power Automate Desktop\Registration AllowRegisteringOutsideOfAADJoinedTenant DWORD

Τιμή

 • 1: Οι υπολογιστές μπορούν να εγγραφούν σε οποιονδήποτε μισθωτή.

Επιτρέψτε στους χρήστες να αλλάξουν καταχώρηση του υπολογιστή τους σε διαφορετικό μισθωτή στην εφαρμογή Power Automate χρόνου εκτέλεσης υπολογιστή

Σημείωμα

Αυτή η καταχώρηση μητρώου ισχύει για το Power Automate επιφάνειας εργασίας έκδοση 2.24 και μεταγενέστερη έκδοση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω καταχώρηση μητρώου για να αλλάξετε την καταχώρηση υπολογιστή σε διαφορετικό μισθωτή.

Hive Key Ονομασία Type
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Power Automate Desktop\Registration AllowTenantSwitching DWORD

Τιμή

 • 1: Η καταχώρηση υπολογιστή μπορεί να αλλάξει σε άλλο μισθωτή.

Εμποδίστε τους χρήστες σας να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα παραγωγικών απαντήσεων του copilot

Για να αποτρέψετε τους χρήστες να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα παραγωγικών απαντήσεων, οι διαχειριστές Power Platform απενεργοποιούν τη βοήθεια Copilot στο Power Automate μέσω Bing στο Power Platform κέντρο διαχείρισης.

Ως διαχειριστής Power Platform μπορείτε να εμποδίσετε τους χρήστες να στέλνουν σχόλια στη Microsoft απενεργοποιώντας τη ρύθμιση μισθωτή disableSurveyFeedback. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και τη ρύθμιση ρυθμίσεων μισθωτή εδώ:

Αποτρέψτε τους χρήστες σας από τη χρήση οποιασδήποτε δυνατότητας copilot

Για να αποτρέψετε τη χρήση οποιασδήποτε δυνατότητας copilot από τους χρήστες σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Microsoft για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες copilot στον μισθωτή σας. Περισσότερες πληροφορίες: Λήψη βοήθειας + υποστήριξη

Δείτε επίσης