Επισκόπηση των ροών με επίγνωση λύσης

Όταν φιλοξενείτε τις ροές σας σε μια λύση, αυτές αποκτούν δυνατότητα φορητότητας, κάτι που διευκολύνει τη μετακίνηση των ροών και όλων των στοιχείων τους μεταξύ περιβαλλόντων. Μια τυπική περίπτωση χρήσης είναι όταν ένας ανεξάρτητος προμηθευτής λογισμικού (ISV) αναπτύσσει ροές σε ένα περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης και έπειτα τις μετακινεί σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον. Μετά τη δοκιμή, ο προμηθευτής μετακινεί τις ροές σε ένα περιβάλλον παραγωγής για πελάτες που τις αγοράζουν. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη όταν δημιουργείτε τις ροές σας σε λύσεις και έπειτα μετακινείτε τις λύσεις και τα περιεχόμενά τους.

Οι ροές που δημιουργείτε σε μια λύση είναι γνωστές ως ροές με επίγνωση λύσης. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές ροές σε μία λύση.

Tip

Το άρθρο για τη Διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογής (ALM) με το Microsoft Power Platform παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες λύσης και τον τρόπο εφαρμογής μιας υγιούς πρακτικής διαχείρισης κύκλου ζωής εφαρμογής (ALM) στον οργανισμό σας.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε τα ακόλουθα στοιχεία για να δημιουργήσετε λύσεις και ροές με επίγνωση λύσης.

 • Dataverse.

 • Ένα περιβάλλον με την έκδοση 9.1.0.267 ή νεότερη έκδοση.

  Για να ελέγξετε την έκδοση που διαθέτετε, μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε Περιβάλλοντα και μετά επιλέξτε το περιβάλλον που σας ενδιαφέρει. Η καρτέλα Λεπτομέρειες εμφανίζει όλες τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων για το περιβάλλον που επιλέξατε.

Δημιουργία μιας λύσης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε μια λύση.

 1. Σύνδεση στο Power Automate.

 2. Επιλέξτε Λύσεις από τη γραμμή περιήγησης στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

  Στιγμιότυπο οθόνης της αριστερής περιοχής περιήγησης με επισημασμένες λύσεις

 3. Επιλέξτε Νέα λύση.

  Επιλέξτε μια νέα λύση.

 4. Εισαγάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη νέα λύση σας, όπως Εμφανιζόμενο όνομα, Όνομα, Εκδότης και Έκδοση.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Δημιουργία.

  Το στιγμιότυπο οθόνης αναπαριστά την οθόνη νέας λύσης.

  Η νέα λύση σας μπορεί να μοιάζει με αυτήν την εικόνα.

  Αναπαριστά τη νέα λύση.

Τώρα που έχετε δημιουργήσει τη λύση σας, είναι ώρα για προσθήκη των ροών σας σε αυτήν.

Γνωστοί περιορισμοί

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί κατά τη χρήση ροών με λύσεις. Για πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς, δείτε Γνωστοί περιορισμοί στα έγγραφα Power Apps.

Μάθετε περισσότερα

Note

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).