Διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογής (ALM) με το Microsoft Power Platform

Μάθετε πώς να εφαρμόζετε τη διαχείριση του κύκλου ζωής της εφαρμογής (ALM) με τα Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, Dataverse, Power Virtual Agents).