Ανάλυση δεδομένων με το Power BI

Αρχάριοι
Business User
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Αυτή η εκπαιδευτική μονάδα συνεχίζει μετά την προβολή και εξερεύνηση του περιεχομένου σας και εξηγεί πώς μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτό κατά την εργασία με αναφορές και πίνακες εργαλείων για να ανακαλύψετε και να μοιραστείτε νέες επιχειρηματικές πληροφορίες.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα:

  • Εξερευνήσετε τον τρόπο που εφαρμόζονται τα φίλτρα στα δεδομένα σας
  • Μάθετε τους διαφορετικούς τρόπους φιλτραρίσματος αναφορών
  • Δημιουργήσετε προσωπικούς σελιδοδείκτες
  • Πραγματοποιήσετε ανάλυση και εξαγωγή δεδομένων

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Power BI