Λήψη δεδομένων με το Power BI Desktop

Μεσαίου επιπέδου
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Πώς γίνεται η εύρεση, η συλλογή και η απαλοιφή δεδομένων από διαφορετικές προελεύσεις; Το Power BI είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να ερμηνεύσετε τα δεδομένα σας. Θα μάθετε τεχνάσματα που διευκολύνουν τη συγκέντρωση δεδομένων.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα κάνετε τα εξής:

  • Εξερευνήστε τις δυνατότητες και τα εργαλεία του Power BI που εστιάζουν στα δεδομένα.
  • Εξερευνήστε τρόπους για την εύρεση δεδομένων.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Απόκτηση πρόσβασης στο Power BI Desktop