Suunnittelun optimoinnin tuki kykyihin perustuvaa resurssien varaamista varten

Tärkeä

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to What's new or changed in Dynamics 365 Supply Chain Management. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana 30. syyskuuta 2021 14. tammikuuta 2022

Liiketoiminta-arvo

Suunnittelun optimointia käyttävät yritykset voivat optimoida resurssien käyttöä lykkäämällä resurssien varaamisen tuotantojen ajoittamiseen saakka. Tämä joustava ratkaisu automatisoi resurssien valinnan tuotannon ajoituksen aikana yksilöllisten kykyjen ja vaatimusten mukaisesti.

Toiminnon tiedot

Suunnittelun optimointi tukee nyt tuotannon ajoitusta joustavalla resurssien varauksella, joka perustuu resurssien kykyihin. Kyky on operatiivisen resurssin taito, joka vaaditaan tietyn toiminnon suorittamiseen. Operatiiviselle resurssille voi kohdistaa useita kykyjä, ja yksi kyky voidaan kohdistaa useammalle kuin yhdelle resurssille. Kykyjä voidaan kohdistaa kaikentyyppisille resursseille, mukaan lukien työkaluille, toimittajille, koneille, sijainneille, toimipisteille ja henkilöresursseille. Määritetyt kyvyt auttavat varmistamaan, että valitulla resurssilla on vaaditut taidot määritettyjä töitä varten. Kyvyt voivat sisältää myös prioriteetin, jota käytetään ajoituksen aikana resurssien valinnan optimoimiseksi korkeimman saatavilla olevan prioriteetin perusteella.

Sen sijaan, että kohdistaisit reittitoiminnolle tietyt resurssit tai resurssiryhmät, voit määrittää kullekin reittitoiminnolle tarvittavat kyvyt. Tämän kokoonpanon avulla ajoituksessa otetaan huomioon tarvittavat kyvyt ja saatavilla olevien resurssien kyvyt, joiden perusteella resurssi kohdistetaan kuhunkin tuotantotyöhön.

Kykyihin perustuva resurssien varaaminen sisältyy suunnittelun optimoinnin tarjoamaan materiaalien tarvelaskennan II (MRP II) tukeen. MRP II:n avulla valmistusyritysten suunnittelijat voivat hallita tuotantoaikataulua ja resurssin kuormitusta sekä määrittää toimituksen läpimenoajat. Koska suunnittelun optimointi suoritetaan erillisenä palveluna, se edistää suorituskykyistä tuotantosuunnittelua muuta järjestelmää hidastamatta.

Suunnittelun optimoinnin tuotannon ajoituksen tuen avulla valmistajat voivat hyötyä seuraavista eduista:

  • suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettu huomattavasti muistin sisäisellä käsittelyllä
  • järjestelmämuutosten vaikutuksia muihin prosesseihin minimoitu siirtämällä pääsuunnittelu omaan palveluunsa
  • lähes reaaliaikaisia merkityksellisiä tietoja tarpeiden muutoksista työaikoina.

Lisätietoja suunnittelun optimoinnin siirtoprosessista, mukaan lukien vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, on kohdassa Siirtyminen suunnittelun optimointiin pääsuunnittelua varten.

Automaattinen kykyihin perustuva resurssien varaaminen

Maantieteelliset alueet

Tämä toiminto julkaistaan seuraavilla Microsoft Azuren maantieteellisillä alueilla:

  • Yhdysvallat
  • Eurooppa
  • Yhdistynyt kuningaskunta
  • Australia
  • Kanada

Katso myös

Ajoitus ominaisuuteen perustuvan resurssivalinnan avulla (dokumentaatio)

Suunnittelun optimoinnin tuki kykyihin perustuvaa resurssien varaamista varten (learn)