Pääsuunnittelun aloitussivu

Tärkeä

Dynamics 365 for Finance and Operations on kehittynyt sovelluksiksi, joita käytetään tiettyjen liiketoimintojen hallinnassa. Lisätietoja näistä muutoksista on Dynamics 365:n käyttöoikeusoppaassa.

Pääsuunnittelun avulla yritykset voivat määrittää tulevan raaka-aineiden ja kapasiteetin tarpeen ja tasapainottaa ne yrityksen tavoitteita vastaaviksi. Pääsuunnittelussa arvioidaan seuraavat seikat:

  • Mitkä raaka-aineet ja kapasiteetit ovat tällä hetkellä käytettävissä?
  • Mitkä ovat tuotannon valmistumisessa tarvittavat raaka-aineet ja kapasiteetit? Esimerkiksi mitä on valmistettava, ostettava, siirrettävä tai asetettava varmuusvarastoon, ennen kuin tuotanto saadaan valmiiksi.

Pääsuunnittelu laskee tarpeet ja luo suunnitellut tilaukset näiden tietojen avulla.

Kolme pääsuunnitteluprosessia ovat seuraavat:

  • Pääsuunnittelu - pääsuunnitelma laskee nettotarpeet. Se perustuu toteutuneet tämän hetkisiin tilauksiin. Tämän avulla yritykset voivat ohjata varaston täydennystä lyhyellä aikavälillä päivittäin. Pääsuunnittelua kutsutaan myös nettotarvesuunnitelmaksi. Lisätietoja on kohdassa Pääsuunnitelmien yleiskatsaus.

  • Ennusteen suunnittelu - ennusteajoitus laskee bruttotarpeet. Se perustuu tuleviin arvioihin (tai ennusteisiin). Yritykset voivat käyttää tätä materiaalien ja kapasiteetin pitkäaikaissuunnittelussa. Lisätietoja on kohdassa Kysynnän ennusteen yleiskatsaus.

  • Konsernin sisäinen pääsuunnittelu - Konsernin sisäinen pääsuunnitelma laskee yritysten nettotarpeet. Se yhdistää kysynnän ja tarjonnan yritysten välillä niin lyhytaikaisen, kiinteän kysynnän ja tarjonnan kuin myös pitkäaikaisen ja suunnitellun (mutta ei vielä kiinteän) kysynnän ja tarjonnan osalta. Lisätietoja on kohdassa Konsernin sisäinen suunnittelu.

Yritykset voivat muuttaa suunnitelman tulosta. Yritykset voivat suorittaa uudelleensuunnittelun, nettomuutoksen tai molemmat. Uudelleensuunnittelut päivittävät kaikki vaatimukset, kun taas nettomuutossuunnitelmat päivittävät vain suunnitelman, jonka nimikkeille on määritetty uusia tarpeita edellisen ajoituksen jälkeen.

Pääajoituksen suunnitelmat ovat yleensä lyhytaikaisia. Tämä voi tarkoittaa mitä tahansa aikaa viikosta kuuteen kuukauteen. Pääsuunnittelumoduuli määrittää tarjonnan (materiaalit) ja kapasiteetin (resurssit) tarpeen, joka vastaa nykyistä kysyntää (nettovaatimukset). Useimmissa yrityksissä tämä on laajennettu käsittämään pisin kumulatiivinen läpimenoaika, jonka aikana tuotteet vastaanotetaan.

Oppimiskartta

Seuraavassa oppimiskartassa on esillä tärkeitä käsitteitä ja tehtäviä, joista pääsuunnittelumoduulin kehys koostuu. Opi käyttämään moduulia Pikalinkit-osion linkeistä.

Pääsuunnittelun oppimiskartta.

Lisäresurssit

Tiekartat

Microsoft Dynamics 365 Tiekartta -sivustolla on lisätietoja julkaistuista ja kehitteillä olevista uusista toiminnoista.

Blogit

Pääsuunnittelua sekä muita ratkaisuja koskevia mielipiteitä, uutisia ja muita tietoja on kohdissa Dynamics AX:n valmistuksen tutkimus- ja kehitysryhmän blogi ja Dynamics AX:n toimitusketjun hallinnan tutkimus- ja kehitysryhmän blogi.

Tehtäväoppaat

Lisäohjeita on saatavilla tehtävän ohjauksina. Voit avata tehtäväoppaan napsauttamalla Ohje-painiketta millä tahansa sivulla.

Verkkoseminaarit

Azuren koneoppimisen käyttäminen kysynnän ennusteessa

Teknisen konferenssin tallenteet

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).