Share via


Avaintehtävät: Työntekijät

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nämä ohjeet kuvaavat yleisiä tehtäviä, jotka liittyvät työntekijän tietueiden ylläpitoon.

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja...

Luo työntekijän tietue

Muokkaa työntekijän toimen määritystä

Tarkastele työntekijää toimihierarkiassa

Tarkastele työntekijän työhistoriaa

Tarkastele työntekijän poissaolohistoriaa

Etsi lomakeohje

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Lisätietoja...

Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.

Tietoja työntekijöiden

Osastot, työt ja toimet

Luo työntekijän tietue

Voit luoda työntekijän tietueen jollakin seuraavista näistä tavoista:

 • Palkkaa hakija - Kun hakija palkataan, hakijan tietoja käytetään luomaan työntekijän tietue. Lisätietoja on kohdassa Hakijan työhönotto.

 • Palkkaa useita henkilöitä – Voit luoda joukkotyöhönottoprojektin palkataksesi useita henkilöitä samaan työhön. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Massapalkkausprojektit.

 • Palkkaa henkilö – Voit luoda työntekijän tietueen manuaalisesti henkilölle, joka ei ole hakija ja joka ei kuulu joukkotyöhönottoprojektiin. Katso lisätietoja seuraavista menettelyistä.

Palkkaa henkilö avoimeen toimeen

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Organisaatio > Toimet > Avoimet toimet.

 2. Valitse avoin paikka täytettäväksi.

 3. Valitse toimintoruudussa Ota palvelukseen.

 4. Kirjoita sen henkilön etunimi, toinen nimi ja sukunimi, jonka palkkaat täyttämään toimen.

 5. Valitse yritys liitettäväksi työntekijään. Oletusarvon mukainen yritys on yritys, johon olet parhaillaan kirjautuneena.

 6. Anna työntekijän henkilöstönumero.

  Jos numerosarjakoodi on määritelty henkilöstönumeron viitteeksi Numerosarja -alueen Henkilöstöhallinnon jaetut parametrit -lomakkeesa, tämän kentän tietoja ei voi muokata.

 7. Lomakkeen muut kentät sisältävät oletustietoja. Nämä tiedot on määritetty, kun toimi on luotu. Voit hyväksyä oletustiedot tai muokata sitä.

  Henkilökunnan toimenpidetyyppi on pakollinen, jos organisaatiossasi on käytössä henkilökunnan toimintotyypit. Lisätietoja on kohdassa Henkilöstötoiminnot.

 8. Valitse Ota palvelukseen uusi työntekijä avataksesi Työntekijä lomakkeen, jossa voit kirjoittaa työntekijän tietoja.

Palkkaa henkilö ilman, että määrität tälle toimen

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

 2. Valitse Toimintoruudun Työntekijä-välilehden Uusi-ryhmässä Ota palvelukseen uusi työntekijä.

 3. Kirjoita sen henkilön etunimi, toinen nimi ja sukunimi, jonka palkkaat täyttämään toimen.

 4. Valitse yritys liitettäväksi työntekijään. Oletusarvon mukainen yritys on yritys, johon olet parhaillaan kirjautuneena.

 5. Anna työntekijän henkilöstönumero.

  Jos numerosarjakoodi on määritelty henkilöstönumeron viitteeksi Numerosarja -alueen Henkilöstöhallinnon jaetut parametrit -lomakkeesa, tämän kentän tietoja ei voi muokata.

 6. Valitse työntekijätyyppi.

 7. Anna päivämäärä ja kellonaika, kun työntekijä aloittaa työskentelynsä.

 8. Jos työntekijä on urakoitsija, jonka suhde yritykseen, organisaatioon tai yritykseen on ajallisesti rajallinen, kirjoita päivämäärä, jona työntekijän työsuhde päättyy.

  Henkilökunnan toimenpidetyyppi on pakollinen, jos organisaatiossasi on käytössä henkilökunnan toimintotyypit. Lisätietoja on kohdassa Henkilöstötoiminnot.

 9. Valitse Ota palvelukseen uusi työntekijä avataksesi Työntekijä lomakkeen, jossa voit kirjoittaa työntekijän tietoja.

Palaa alkuun

Muokkaa työntekijän toimen määritystä

Voit vaihtaa työntekijän toimen määritystä lisäämällä toimen määrityksen uudelle työntekijälle, siirtämällä työntekijän toimesta toiseen toimeen tai lopettamalla työntekijän toimen määrityksen suorittamalla yhden näistä toimista.

Huomautus

 • Versiosta lähtien työntekijän toimet sisältävät työsyklin. Jos työntekijällä on useita toimia, kaikilla toimilla on oltava sama työsykli. Lisätietoja on kohdassa Work cycle and work period tasks.

 • Jos käytät Hakemukset -luettelosivua tai joukkotyöhönottoprojektia palkataksesi työntekijän, työntekijä on jo liitetty toimeen.

 • Et voi määrittää poistettua tai täytettyä tointa työntekijälle.

Lisää tai muokkaa sijainnin määritys työntekijälle

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

 2. Valitse työntekijä liitettäväksi toimeen.

 3. Valitse Toimintoruudun Työntekijä-välilehden Sijaintimääritys-ryhmässä Työntekijöiden toimimääritykset.

 4. Luo toimen määritys työntekijälle valitsemalla Lisää määritys.

  Muuta aiemmin luotua työntekijän toimen määritystä valitsemalla muutettava toimen määritys ja valitse sitten Muokkaa määritystä. Siirry vaiheeseen 6.

 5. Valitse toimi määritettäväksi työntekijälle.

 6. Määritä aloitus- ja lopetuspäivämäärät ja kellonajat toimen määritykselle.

 7. Valitse syykoodi, joka ilmaisee, miksi olet vaihtamassa tai lisäämässä toimen määritystä työntekijälle. Esimerkiksi jos työntekijä liitetään eri toimeen heikon suorituskyvyn vuoksi, voit valita syykoodin, joka ilmaisee tämän.

 8. Jos toimen määritys on työntekijän ensisijaisen toimen määritys, valitse Määritä ensisijaiseksi -valintaruutu.

 9. Valitse Luo toimen määritys tai Päivitä työntekijätoimeksianto.

Siirrä työntekijä toiseen paikkaan

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

 2. Valitse siirrettävä työntekijä.

 3. Valitse Toimintoruudun Työntekijä-välilehden Henkilöstötoimenpiteet-ryhmässä Siirrä työntekijä.

 4. Syötä päättymispäivämäärä ja kellonaika työntekijän nykyisen toimen määritystä varten.

 5. Valitse syykoodi, joka ilmaisee, miksi olet siirtämässä työntekijää tämän nykyisestä toimesta.

 6. Jos työntekijän nykyisen toimen tulee olla eläkkeellä, valitse Poista toimi -valintaruutu. Jos kuitenkin toinen työntekijä täyttää toimen, josta nykyinen työntekijä on siirtymässä, älä valitse tätä valintaruutua.

 7. Valitse työ ja toimi, johon työntekijä siirretään.

 8. Valitse Ensisijainen -valintaruutu uuden toimen määritystä varten, jos toimi on työntekijän ensisijainen toimi.

 9. Määritä tai hyväksy oletusarvoinen työsuhdekerroin uuden toimen määritykseen. Osoita, että työntekijän toimen määritys on osa-aikainen kirjoittamalla luku, joka on pienempi kuin 1.

 10. Syötä aloituspäivämäärä ja kellonaika uuden toimen määritykseen.

 11. Jos työntekijä on urakoitsija, jonka suhde yritykseen, organisaatioon tai yritykseen on ajallisesti rajallinen, kirjoita päivämäärä, jona työntekijän toimen määritys päättyy.

 12. Valitse syykoodi, joka ilmaisee, miksi olet siirtämässä työntekijää uuteen toimeen.

 13. Valitse Siirrä työntekijä.

Päätä työntekijän toimen määritys

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

 2. Valitse työntekijä.

 3. Valitse Toimintoruudun Työntekijä-välilehden Sijaintimääritys-ryhmässä Työntekijöiden toimimääritykset.

 4. Valitse Lopetus.

 5. Syötä toimen määrityksen lopetuspäivämäärä ja aika.

 6. Valitse syykoodi, joka ilmaisee, miksi lopetat toimen määrityksen.

 7. Valitse Poista työntekijätoimeksianto.

  Huomautus

  Kun päätät työntekijän toimen määrityksen, et päätä työntekijän työsuhdetta. Työntekijän työsuhteen päättäminen, ks. Työsuhteen päättäminen.

Palaa alkuun

Tarkastele työntekijää toimihierarkiassa

Jos työntekijä on liitetty sijaintiin, voit käyttää Toimen hierarkia -lomaketta työntekijän sijainnin tarkasteluun organisaatiohierarkiassa.

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

 2. Valitse hierarkiassa näytettävä työntekijä.

 3. Valitse Toimintoruudun Työntekijä-välilehden Aiheeseen liittyviä tietoja-ryhmässä Näytä hierarkiassa.

Palaa alkuun

Tarkastele työntekijän työhistoriaa

Tekemällä nämä vaiheet voit näyttää Työhistoria -lomakkeen, jossa voit tarkastella työntekijän työhistoriaa tai lisätä työntekijän työsuhteen tiedot. Lisätietoja työntekijän työsuhteesta Tietoja työsuhdeliitoksista.

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

 2. Valitse työntekijä.

 3. Valitse Toimintoruudun Työntekijä-välilehden Versiot-ryhmässä Työhistoria.

Palaa alkuun

Tarkastele työntekijän poissaolohistoriaa

Tekemällä seuraavat toimet voit näyttää Poissaolohistoria -lomakkeen, jossa voit tarkastella poissaolokirjauskansioita ja poissaolotapahtumia kunkin työntekijän kirjauskansiossa.

 1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät.

 2. Valitse työntekijä.

 3. Napsauta Toimintoruudun Työntekijä-välilehden Aiheeseen liittyviä tietoja-ryhmässä Poissaolo > Poissaolohistoria.

Palaa alkuun

Etsi lomakeohje

Työntekijä (lomake)

Varausten sijainti (lomake)

Työntekijän siirtäminen (lomake)

Organisaatiohierarkiat (lomake)

Työhistoria (lomake)

Poissaolohistoria (lomake)

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Hyväksy tai hylkää poissaolot

(USA) Key tasks: Form I-9 verification

Avaintehtävät: Kompensaatiosuunnitelmat

(USA) Grant or deny an accommodation request

Lainan kohteen työntekijä, yhteyshenkilö tai hakija

Työsuhteen päättäminen