Yritysjärjestelmien käyttäminen

Kun nykyisiä järjestelmiä, kuten SAP ja Oracle, on käytettävä ja ne on integroitava, yhteistyö IT-hallintatiimiin tai järjestelmästä vastaavan tiimin kanssa ja heidän antama tuki on välttämätöntä.

Vaikka et toimisikaan teknisessä roolissa, tämä osa kannattaa lukea, jotta tiedostat joitakin asioita, jotka on yleensä otettava huomioon yritysjärjestelmien integroinnissa.

Tietojen integroinnin toimitusväli ja ajankohta

Muita järjestelmiä integroitaessa integroinnin toistumisväliä on pohdittava ja aikavyöhykkeet otettava huomioon, jos integroinnin käyttötapauksia on eri aikavyöhykkeillä. Integroinnin toistumisväli määräytyy kahden seikan mukaan: tietojen määrä ja liiketoiminnan aikaan liittyvät tarpeet.

Yritysjärjestelmien integrointitapa

Yritysjärjestelmiä voi integroida eri tavoin:

  • Tietokannan integroinnissa tietokanta integroidaan suoraan. Tätä tapaa ei käytetä usein ulkoisien järjestelmien integrointiin, sillä vaarana on tietojen paljastuminen.

  • Ohjelmointirajapintaa käyttävässä integroinnissa järjestelmät integroidaan ohjelmointirajapintojen avulla. Suurin osa verkkojärjestelmistä sisältää integroitavat ohjelmointirajapinnat, mutta kaikissa niitä ei ole.

  • Tiedostoa käyttävässä integroinnissa muut järjestelmät integroidaan tiedostojen avulla. Yksi järjestelmä vie datatiedoston. Tiedostomuotona voi olla CSV, TSV, XML tai jokin muu muoto. Järjestelmä, johon tiedosto integroidaan, joko havaitsee uuden tiedoston tai määrittää ajastimen tarkistamaan säännöllisesti mahdolliset uudet tiedot, jonka jälkeen viety tiedosto tuodaan. Tätä menetelmää käytetään tilanteissa, joissa tietolähdettä ei voi käyttää suoraan tietokannan tai ohjelmointirajapintojen kautta.

Yhdistäminen paikallisiin järjestelmiin

Paikallinen tietoyhdyskäytävä antaa sovellusten ja palvelujen muodostaa turvallisesti yhteyden järjestelmiin, jotka eivät ole yhteydessä internetiin. Määrittäminen on helppoa asennusohjelman avulla, mutta huomioon on otettava useita seikkoja:

  • Palvelinkeskuksen tai palvelimen sijainnin verkon kaistanleveys

  • Tietolähteen tietokannan säätäminen

  • Paikallisten järjestelmien palvelinmääritykset

  • Tiedonsiirron määrä ja toistumisväli

Palvelinkeskuksen tai palvelimen sijainnin verkon kaistanleveys

Sovelluksen nopeus määräytyy sen mukaan, onko paikallisen palvelinkeskuksen tai palvelimen ja pilvipalvelun välisen verkon kaistanleveys riittävä. Jos monet käyttävät sovellusta samanaikaisesti, riittämätön kaistanleveys voi aiheuttaa sen, että sovelluksen vasteaika pitenee. Lisätietoja: Verkkosovelluksen vaatimukset

Organisaation verkon nopeuden voi selvittää käyttämällä Microsoft Storen (maksutonta) verkon nopeustestiä sekä nimenomaan mallipohjaisille sovelluksille tarkoitettuja vianmääritystyökaluja.

Tietolähteen tietokannan säätäminen

Myös tietokannan säätämisellä on tärkeä merkitys, etenkin jos yhdistäminen tehdään tietolähteeseen, jossa on paljon tietoja. Ongelmia syntyy helposti, jos luotu sovellus käyttää tietoja tavalla, jolla niitä ei ole aiemmin käytetty.

Oletetaan esimerkiksi, että nykyinen asiakkaiden hallintajärjestelmä on optimoitu tekemään hakuja käyttämällä etunimeä, sukunimeä ja sähköpostiosoitetta mutta uusi sovellus käyttääkin hakuperusteena puhelinnumeroa. Tietoja ei ole indeksoitu tavalla, joka auttaa sovellusta tekemään hakuja tehokkaasti.

Indeksointi auttaa sovelluksia nopeuttamaan hakuja, ja puuttuvan indeksin vuoksi haut ja tietokyselyt kestävät kauemmin. Tämän vuoksi onkin ehkä otettava yhteys tietolähteen IT-tiimiin ja keskusteltava heidän kanssaan siitä, miten käytät tietoja ja mitä indeksejä lisätään. Lisätietoja SQL Server -indeksoinnista on kohdassa SQL Server -indeksin arkkitehtuuri- ja suunnitteluopas.

Paikallisten järjestelmien palvelinmääritykset

Toinen huomioonotettava seikka on paikallista yhdyskäytävää käsittelevän palvelimen määritykset. Jos liian moni käyttäjä käyttää sovellusta samanaikaisesti, palvelin ei ehkä selviydy kaikista pyynnöistä. Tällaisissa tilanteissa kannattaa harkita klusterin muodostamista määrittämällä paikallinen yhdyskäytävä useisiin palvelimiin. Lisätietoja: Paikallisten tietoyhdyskäytävien suuren käytettävyyden klustereiden ja kuormituksen tasauksen hallitseminen

Tiedonsiirron määrä ja toistumisväli

Jos pyyntöjen määrä on suuri, esimerkiksi tietovirtojen käyttö voi parantaa suorituskykyä samalla, kun paikallisten tietojen integrointi on mahdollista.

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).