Mitä Power Appsin mallipohjaiset sovellukset ovat?

Mallipohjaisten sovellusten yleiskatsaus

Mallipohjaisten sovellusten suunnittelu perustuu osien, kuten lomakkeiden, näkymien ja kaavioiden, ja koontinäyttöjen lisäämiseen taulukoihin käyttämällä työkaluna sovellusten suunnitteluohjelmaa. Tämän lisäksi taulukot yhdistetään suhteiden avulla toisiinsa siten, että niiden välillä voi siirtyä, mikä varmistaa, ettei tietoja toisteta turhaan.

Sovellusten suunnitteluohjelmassa voi muodostaa yksinkertaisia tai erittäin monimutkaisia sovelluksia käyttämällä vain vähän tai ei lainkaan koodia.

Prosessipohjaiset sovellukset

Mallipohjaiset sovellukset soveltuvat erityisen hyvin prosessipohjaisiin sovelluksiin, joissa on paljon tietoa, sillä käyttäjien on helppo siirtyä liittyvien tietueiden välillä. Mallipohjainen sovellus on hyvä vaihtoehto, jos sovellusta muodostetaan esimerkiksi hallitsemaan monimutkaista prosessia, kuten uusien työntekijöiden perehdyttämistä, myyntiprosessia tai esimerkiksi pankin kaltaisen organisaation jäsenten suhteita.

Tietojen mallinnus

Vaikka näitä sovelluksia kutsutaan mallipohjaisiksi sovelluksiksi, ne on usein helpompi hahmottaa tietomalliin perustuviksi sovelluksiksi. Tämä johtuu siitä, että mallipohjaisen sovelluksen luominen ei onnistu ilman Microsoft Dataversessa olevaa tietomallia.

Käyttökokemus

Käyttäjän kannalta kaikkien mallipohjaisten sovellusten käyttäminen on samanlaista, ja käyttäminen on mahdollista monille käyttäjille monenlaisilla laitteilla. Käyttökokemus muistuttaa seuraavassa kuvassa olevaa kaaviota.

Tässä esimerkissä sovelluksessa on kolme taulukkoa (haasteet, ideat ja ryhmän projektit), yksi koontinäyttö sekä useita kaavioita ja näkymiä. Käyttäjät voivat siirtyä taulukosta toiseen käyttämällä joko vasenta ruutua tai koontinäyttöä.

Esimerkki mallipohjaisesta sovelluksesta

Mallipohjaisen menetelmän edut

Mallipohjaisten sovellusten käyttöliittymää määrittävät suurelta osin sovellukseen lisättävät osat toisin kuin pohjaan perustuvien sovellusten kehityksessä, jossa suunnittelija vastaa kokonaan sovelluksen asettelusta.

Tällaisessa sovelluskehityksessä on joitakin merkittäviä etuja.

 • Kun tietomali ja suhteet on luotu, koontiprosessi on suhteellisen nopea monipuolisten osakeskeisten koodittomien suunnitteluohjelmien ansiosta.
 • Sovellusten käyttöliittymät ovat laitteissa samankaltaiset työpöytäversiosta mobiiliversioon.
 • Sovellukset ovat käytettävissä ja reagoivissa automaattisesti.
 • Kaikkien mallipohjaisten sovellusten käyttökokemus on yhdenmukainen. Kun käyttäjä osaa käyttää yhtä mallipohjaista sovellusta, sen jälkeiset sovellukset on helppo ottaa käyttöön organisaatiossa.
 • Sovellusten siirtäminen kehityksen, testauksen ja tuotannon ympäristöjen välillä on suhteellisen yksinkertaista ratkaisujen avulla.

Lisätietoja mallipohjaisen menetelmän eduista

Mallipohjaisten ja pohjaan perustuvien sovellusten vertailu

Pohjaan perustuvissa sovelluksissa sovellussuunnittelija voi tehdä kaikki sovelluksen asettelua koskevat päätökset. Mallipohjaisissa sovelluksissa lisättävät osat määrittävät asettelun. Painopiste on liiketoimintatietojen nopeassa tarkastelussa ja päätöksenteossa eikä huolellisesti suunnitellussa sovelluksessa.

Luokka mallipohjaiset sovellukset Pohjaan perustuvat sovellukset
Tietoympäristö Vain Dataverse Dataverse + monet muut ympäristöt yhdistimien avulla
Suunnittelukokemus Kooditon osakeskeinen rakenne Ohjausobjektien ominaisuuksien käsittely Power Fx -lausekkeiden avulla
Käyttöliittymän ohjausobjekti Rajallinen, lähinnä mukauttaminen Täydet hallintaoikeudet
Sovelluksen yhdenmukaisuus Suuri – erot perustuvat lähinnä valittuihin taulukoihin ja näkymiin Usein pieni, sillä suunnittelijat voivat muuttaa käyttökokemusta merkittävästi
Siirtyminen ympäristöjen välillä Yksinkertaista Voi olla hankalaa, sillä tietolähteet on ehkä päivitettävä
Luontinopeus Nopea Määräytyy rakenteen monimutkaisuuden mukaan
Reagointi Automaattisesti reagoiva Vain jos suunniteltu reagoivaksi
Suhteissa siirtyminen Jos suhteita on, automaattinen Vain jos suunnittelu ja käyttö perustuu Power Fx -kaavoihin
Helppokäyttötoiminnot Sisältyy Suunnitellaan sovellukseen: Helppokäyttöisten pohjaan perustuvien sovellusten luominen

Mallipohjaisen sovelluksen muodostamisen ja jakamisen vaiheet

Perustasolla mallipohjaisen sovelluksen muodostamisessa käytetään seuraavia alueita:

 • Liiketoimintatietojen mallintaminen
 • Liiketoimintaprosessien määrittäminen
 • Sovelluksen luominen
 • Käyttöoikeusroolien määrittäminen
 • Sovelluksen jakaminen

Suuri osa sovelluksen muodostamiseen kuluvasta ajasta käytetään liiketoimintatietojen mallintamiseen ja joissakin tapauksissa liiketoimintaprosessien määrittämiseen. Käyttöoikeusroolien mukauttaminen määräytyy organisaation tarpeiden mukaan.

Lisätietoja mallipohjaisen sovelluksen muodostamisen vaiheista

Mallipohjaisen sovelluksen käyttäminen

Käyttäjille on kehitetty ohjeita, jotka auttavat käyttäjiä siirtymään mallipohjaisissa sovelluksissa ja käyttämään niitä tuottavuutta parantavalla tavalla.

Lisätietoja mallipohjaisten sovellusten käyttämisestä

Voit käyttää mallipohjaisia sovelluksia mobiililaitteessa ja suorittaa niitä offline-tilassa.

Ratkaisujen käyttäminen sovelluksen elinkaaren hallinnan apuna

Sovelluksen elinkaaren hallinta on tapa, jolla sovellus kehitetään ideasta sen käyttöiän päättymiseen.

Ratkaisuja käytetään paketoimaan kaikki elementit, joita tarvitaan tuotteen toimittamiseen liiketoiminnassa käytettäväksi.

Mallipohjaisessa sovelluksessa on oltava vähintään yksi taulukko ja sivustokartta sekä itse sovellus. Yleensä mallipohjaisissa sovelluksissa on paljon muutakin, kuten pohjaan perustuvia sovelluksia, käyttöoikeusrooleja ja ympäristömuuttujia.

Ratkaisunhallinta

Ratkaisut ovat kätevä tapa siirtää näitä elementtejä ympäristöstä toiseen. Niinpä ratkaisut ovat tärkeä osa sovelluksen elinkaaren hallintastrategiaa.

Luotava mallipohjainen sovellus on luotava ratkaisun sisällä.

Mallipohjaisen sovelluksen muodostamisen vähimmäisvaatimukset

Mallipohjaiset sovellukset voivat olla monimutkaisia. Niiden muodostamista koskevat vähimmäisvaatimukset ovat kuitenkin suhteellisen yksinkertaisia.

 • Microsoft Power Apps -käyttöoikeus.
 • KapasiteettiPower Platform -ympäristön luomiseen. Tämä on hallussa olevien Power Apps- ja Dynamics 365 -käyttöoikeuksien ominaisuus.
 • Power Platform -ympäristö.
 • Dataverse-tietokanta ympäristössä. Tämä valitaan ympäristöä luotaessa. Lisätietoja: Tietokannan sisältävän ympäristön luominen
 • Tekijällä oikeudet toimia järjestelmän mukauttajana tai ympäristön tekijänä siinä ympäristössä, jossa mallipohjainen sovellus luodaan. Lisätietoja: Tietoja ennalta määritetyistä käyttöoikeusrooleista
 • Taulukko. (Oletusarvoisesti käytössä on useita vakiotaulukoita, kuten tilitaulukko.)
 • Yksi sarake taulukossa. (Jokaisessa taulukossa on vähintään yksi sarake ja useita järjestelmäsarakkeita.)
 • Yksi taulukon näkymä tietueiden katsomiseen. (Käytössä on oletusarvoisesti useita.)
 • Yksi taulukon lomake tietojen syöttämiseen. (Käytössä on oletusarvoisesti yksi.)

Mallipohjainen sovellus luodaan lisäämällä taulukko sivustokarttaan sovellusten suunnitteluohjelmassa ja suorittamalla sovelluksen tarkistus- ja julkaisuprosessi.

Seuraavat vaiheet

Lisätietoja mallipohjaisten sovellusten arvosta

Yksinkertaisen mallipohjaisen sovelluksen muodostaminen on hyvä tapa aloittaa. Ennen sitä kannattaa ehkä luoda ratkaisu.

Lisätietoja mallipohjaisten sovellusten luomisesta on kohdassa Mallipohjaisen sovelluksen muodostamisen vaiheet.

Jos Power Appsin uusi käyttäjä haluaa tietää, miten idea voidaan muuntaa täysin toimivaksi ratkaisuksi Power Appsin avulla, alkuun pääsee kohdan Power Apps ‑projektin suunnitteleminen avulla.

Tietoja mallipohjaisen sovelluksen osista auttaa hahmottamaan joitakin elementtejä, joista mallipohjainen sovellus koostuu.

Lisätietoja Power Platformin käyttöoikeuksista

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).