Ruudukkosivun tietojen tarkasteleminen

Mallipohjaisissa sovelluksissa oletusohjausobjekti on vain luku -ruudukko, jota käytetään tietorivien ilmaisemiseen taulukkomuodossa. Kun alialueessa on taulukko, kyseisen alialueen oletusasettelua sovelluksen sivustokartassa kutsutaan ruudukkosivuksi.

Näyttökuva mallipohjaisen sovelluksen ruudukkosivusta.

Selite:

  1. Komentopalkki: Sivulla käytettävissä olevat komennot
  2. Näkymän valitsin: Valitse, jos haluat muuttaa näkymiä
  3. Muokkaa sarakkeita: Valitse sarakkeiden lisäämistä, poistamista tai uudelleen järjestämistä varten
  4. Muokkaa suodattimia: Valitse suodattaaksesi näkymää edistyneiden kyselyiden avulla
  5. Suodata avainsanan mukaan tai Pikahaku: Näytä vain hakuehtoja vastaavat nykyisen näkymän rivit
  6. Hierarkiakuvake: Osoittaa, että tietue kuuluu hierarkiaan
  7. Tietuelaskuri: Tämän tietuesivun sijainti näkymässä näytettyjen kaikkien tietojen joukossa
  8. Sivulla siirtyminen: Siirtyminen eteenpäin tai taaksepäin näkymässä näkyvien tietueiden joukon sivulla

Siirtyminen

Voit tarkastella tietueen tietoja valitsemalla linkin ensimmäisestä sarakkeesta. Jos haluat avata tietueen tiedot uuteen välilehteen tai uuteen ikkunaan, napsauta sarakkeen linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaalinkki uuteen välilehteen tai Avaa linkki uuteen ikkunaan.

Jos tietue on hierarkiasuhteessa, avaa hierarkianäkymä valitsemalla hierarkiakuvake.

Näyttökuva tietuehierarkianäkymästä.

Jos poistut ruudukkosivulta ja palaat sille, näkymä säilyttää suodattimet, lajittelujärjestyksen ja sivun aiemman tilan, joka sisältää Näytä muodossa -valikossa viimeksi valitun ruudukko-ohjausobjektin.

Näkymän valitsin

Näkymän valitsin näyttää taulukossa käytettävissä olevat näkymät luettelona. Luettelo on oletusarvon mukaan jaettu kahteen ryhmään:

  • Omat näkymät: luomasi henkilökohtaiset näkymät
  • Järjestelmänäkymät: Järjestelmänvalvojan luomat näkymät, jotka on jaettu kanssasi

Näyttökuva ruudukkosivun näkymän valitsimesta.

Omat näkymät näkyvät oletusarvoisesti ennen järjestelmänäkymiä. Molemmat luettelot lajitellaan aakkosjärjestykseen. Voit myös muuttaa järjestystä, jossa näkymät luetteloidaan.

Huomautus

Jos Järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöönmodernin erikoishakukokemuksen, näkymäluetteloa ei jaeta. Henkilökohtaisissa näkymissä on käyttäjäkuvake Henkilökohtaisen näkymän kuvake., jotta helposti nähdään, millaista näkymää tarkastellaan. Voit myös osoittaa tiedot-kuvaketta. ja nähdä näkymän tyypin.

Voit etsiä näkymän nopeasti pitkästä luettelosta näkymän valitsimen yläosassa olevan hakukentän avulla.

Näyttökuva ruudukkosivun näkymän valitsimesta, jossa näkyvät hakuruutu ja henkilökohtaisen näkymän kuvakkeet.

Sovelluksen jokaisessa taulukossa on järjestelmänvalvojan asettama oletusnäkymä. Näkymän valitsimen Oletusarvo-tunniste osoittaa, mikä on taulukon oletusnäkymä.

Sarake-editori

Sarake-editorin avulla voit lisätä ja poistaa sarakkeita sekä järjestää niitä uudelleen.

Suodatineditori

Suodatineditorin avulla voit tarkastella tai muuttaa nykyisen näkymän tietojen valintaan käyttämää kyselyä.

Ruudukon haku

Ruudukkohaun avulla voidaan suodattaa nykyistä näkymää avainsanan perusteella. Kun hakuruutu valitaan, työkaluvihje ilmaisee luettelon sarakkeista, joihin alkaa merkeillä -vastinetta käytetään.

Työkaluvihje ilmaisee luettelon sarakkeista, joissa alkaa merkillä -vastinetta käytetään

Hakuruudussa voi olla kaksi erilaista hakukokemusta sen mukaan, miten järjestelmänvalvoja on määrittänyt haun.

Suodata avainsanan mukaan

Suodata avainsanan mukaan on oletuskokemus. Kun tekstiä kirjoitetaan Suodata avainsanan mukaan -ruutuun, järjestelmä suodattaa nykyisen näkymän. Tulokset näkyvät samoissa sarakkeissa, joita nykyisessä näkymässä käytetään.

Pikahaku

Jos Järjestelmänvalvoja on ottanut pikahaun käyttöön, hakuruudussa näkyy Pikahaku. Kun tekstiä kirjoitetaan Pikahaku-ruutuun, järjestelmä suodattaa taulukon pikahakunäkymän. Hakutulokset näkyvät pikahakunäkymän sarakkeissa nykyisen näkymän sijaan.

Huomautus

Ruudukkohaun avainsanat, joiden alussa on tähti (*), näyttävät varoituksen siitä, että haku voi olla hidas. Jos järjestelmänvalvoja on ottanut Estä hidas avainsanasuodatin termien pikahaussa näkymän sivuilla -asetuksen käyttöön, tähdellä (*) alkavia avainsanoja käyttävää hakua ei voi tehdä.

Tähdellä alkavia avainsanoja käyttävissä hauissa näytetään varoitussanoma

Sarakkeiden suodatus

Voit keskittyä tietueisiin, jotka vastaavat tiettyä ehtoa, suodattamalla näkymän sarakkeiden mukaan. Sarakkeen tietotyyppi määrittää käytettävissä olevat suodatusvaihtoehdot.

Tärkeä

Unified Interfacessa ruudukoiden sarakkeiden suodattimia ei esitäytetä nykyisen näkymän määrityksen perusteella.

Suodatus hakusarakkeessa

Kun suodatat hakusarakkeen tietoja, voit valita arvoja luettelosta niiden kirjoittamisen sijaan. Jos esimerkiksi haluat suodattaa näkymän ensisijaisen yhteyshenkilön mukaan, voit valita luettelosta nimen, joka tulee näkyviin, kun valitset suodatustekstiruudun.

Jos aloitat kirjoittamisen, suodatin ehdottaa vastaavia tuloksia, jotta saat haun valmiiksi. Tulokset sisältävät kaikki rivit, joita ei ole muuten suodatettu pois.

Näyttökuva Ensisijaisen yhteyshenkilön sarakesuodattimesta, joka näyttää haun valmistumisen.

Suodatus päivämääräsarakkeessa

Kun suodatat päivämääräsaraketta, voit valita useita eri tapoja määrittää päivämäärä tai aikaväli. Voit esimerkiksi hakea kohteen Päivämäärä tai sen jälkeen, Seuraava tilikausi tai Viime viikko.

Aktiviteettien suodattaminen

Aktiviteettityyppisuodattimen avulla voit näyttää vain ne aktiviteetit, joista olet kiinnostunut, kuten tapaamiset tai sähköpostiviestit.

Näyttökuva aktiviteettityypin suodattimesta, joka näyttää useita valittuja aktiviteettityyppejä.

Siirtymisrivi

Sirtymisrivi on nopea tapa suodattaa tietueita aakkosten kirjainten perusteella. Jos haluat esimerkiksi nähdä vain tietueet, jotka alkavat S-kirjaimella, valitse hyppypalkissa S.

Siirtymisrivi toimii ensimmäiselle lajitellulle sarakkeelle. Jos lajittelujärjestys ei ole muuttunut, hyppypalkissa käytetään ensisijaista saraketta.

Näyttökuva siirtymisrivistä, jonka avulla tietueita suodatetaan kirjainten mukaan.

Näytä muodossa

Vaikka tietojen näyttämiseen käytetään aluksi oletusarvoista vain luku -ruudukkoa, jos taulukkonäkymälle on määritetty useita tietojoukko-ohjausobjekteja, voit vaihtaa näiden ohjausobjektien välillä käyttämällä komentopalkin Näytä muodossa -valikkoa, joka löytyy yleensä Lisää komentoja -toiminnon yhteydestä. Kun olet vaihtanut tietojen eri näyttöön, kyseinen ohjausobjekti tallentuu laitteella tulevia istuntoja varten.

Näyttökuva komentopalkin Näytä muodossa -painikkeesta.

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).