Tuoteluettelon määrittämisen hallinta

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Huomautus

Nämä tiedoista ovat Dynamics 365n versioille ennen Dynamics 365 (online) -versiota 9.0. Uusin dokumentaatio on kohdassa Tuoteluettelon määrittämisen hallinta.

Microsoft Dynamics 365:n avulla on helppo määrittää tuoteluettelo, jonka avulla yritys myy tuotteita ja palveluita yhä tehokkaammin. Myynnin esimiehet voivat luoda tuoteluettelon, joka sisältää vähemmän SKU-tietoja, luoda tuote- ja palvelupaketteja houkutteleviksi ja kustannustehokkaiksi tarjoomiksi ja määrittää tuotteiden lisä- ja ristiinmyyntiä. Lisäksi tuoteluettelon määritystiedot voidaan siirtää Dynamics 365 -järjestelmien välillä. Esimerkiksi kun tuoteluettelon määritys on täysin testattu testipalvelimella, voit siirtää määritystiedot tuotantoympäristöön ilman, että joudut luomaan niitä uudelleen. Siirtoa varten tarvitaan Configuration Migration -työkalu: Määritystietojen hallinta. Järjestelmänvalvojana olet vastuussa tuoteluettelon määritystietojen määrittämisestä ja siirtämisestä.

Tuoteluettelon asetusten määrittäminen

Voit määrittää tuoteluettelon asetukset seuraavasti:

 1. Siirry kohtaan Asetukset > Hallinto.

 2. Valitse Järjestelmäasetukset ja valitse sitten Myynti-välilehti.

Määritä Myynti-välilehdessä seuraaville asetuksille sopivat arvot ja tallenna muutokset.

Asetukset

Kuvaus

Luo tuotteet aktiivisessa tilassa

Määritä, luodaanko tuotetietueet, joilla ei ole päätuoteperhetietuetta, active- vai draft-tilassa.

Dynamics 365:n nykyisessä versiossa kaikki tuotetietueet (tuoteperhe, tuote ja paketti) luodaan draft-tilassa. Tämä asetus varmistaa sen, että sovellukset toimivat Dynamics 365:n aiemmissa versioissa, joissa tuotetietueet luotiin active-tilassa.

Oletusarvoisesti arvoksi määritetään Ei uusissa Dynamics 365 -asennuksissa ja Kyllä päivitetyissä järjestelmissä.

Salli mahdollisuuden oletushinnaston valinta sisäisellä säännöllä

Määritä, valitaanko mahdollisuuden oletushinnasto automaattisesti hinnaston aluesuhteen ja mahdollisuuden luoneen nykyisen käyttäjän perusteella.

Oletusarvoisesti arvoksi määritetään Kyllä.

Tuotteiden enimmäismäärä paketissa

Määritä suurin mahdollinen tuotemäärä, joka tuotepakettiin voidaan lisätä.

Käytä järjestelmän hintalaskentaa

Määritä, käytetäänkö mahdollisuuksien, tarjousten, tilausten ja laskujen hintojen laskemisessa Dynamics 365-järjestelmän hinnoitteluohjelmaa vai käytetäänkö mukautettua hinnoittelua.

Microsoft Dynamics 365:ssä voi käyttää mukautettua hinnoittelulogiikkaa sen sijaan, että järjestelmä laskee hinnat, kun mahdollisuuksille, tarjouksille, tilauksille ja laskuille lisätään tuotteita. Voit käyttää mukautettua hinnoittelua valitsemalla arvoksi Ei. Sinun on myös rekisteröitävä CalculatePrice-sanoman laajennus, joka on mukautetun hinnoittelukoodin sisältävissä Dynamics 365:n WWW-palveluissa. Mukautettu koodi käynnistyy aina, kun luot mahdollisuudelle, tarjoukselle, tilaukselle tai laskulle tuotetietoja tai muutat niitä. Dynamics 365-järjestelmän hinnoitteluohjelma ei siis käynnisty ja laske hintoja. Lisätietoja on kohdassa MSDN: Tuotteiden mukautetun hinnoittelun käyttäminen.

Alennuksen laskentatapa

Määritä, haluatko laskea alennukset nimiketasolla vai yksikkökohtaisesti jokaiselle nimikkeelle mahdollisuuden, tarjouksen, tilauksen ja laskun osalta.

Oletusarvoisesti arvoksi määritetään Nimike.

Tuotteen tai paketin ominaisuuksien sallittu enimmäismäärä

Määritä tuotteeseen tai pakettiin liitettävien ominaisuuksien enimmäismäärä.

Tuotteen ominaisuudet lisätään tuoteperhetietueeseen. Tuoteperheen alatason tuotteet ja paketit perivät ylätason tuoteperheeseen lisätyt ominaisuudet. Tässä kohtaa määritettyä lukumäärää käytetään vain, kun julkaiset tuotteen tai paketin, jolla on liitettyjä ominaisuuksia. Sitä ei käytetä silloin, kun lisäät ominaisuuksia tuoteperhetietueluonnokseen.

Tuoteluettelon määritystietojen siirto

Voit siirtää tuoteluettelon määritystiedot Configuration Migration Tool -työkalun avulla. Lisätietoja työkalun käytöstä on kohdassa Määritystietojen hallinta.

Valitse seuraavat entiteetit tuoteluettelon määritystietojen siirtoa varten:

 • Tuote

 • Tuotteen liitos (tarvitaan paketeissa)

 • Tuotesuhde (ei pakollinen entiteetti, tarvitaan vain suhteissa)

 • Ominaisuus

 • Ominaisuuden liitos

 • Ominaisuuden asetusjoukkokohde

 • Huomautukset (tarvitaan, jos tuotteella on huomautuksia)

 • Valuutta

 • Hinnasto

 • Hinnastonimike

 • Yksikkö

 • Yksikköryhmä

 • Alue (tarvitaan, jos on olemassa hinnaston oletusmääritys)

 • Yhteys (tarvitaan, jos on olemassa hinnaston oletusmääritys)

 • Kilpailija (tarvitaan, jos tuotteella on kilpailijoita)

 • Myyntimateriaali ja myyntimateriaalinimike (tarvitaan, jos tuotteella on myyntimateriaalia)

 • Alennus (ei pakollinen entiteetti, tarvitaan vain alennuksissa, jotka lisätään hinnastoon)

 • Alennusluettelot (ei pakollinen entiteetti, tarvitaan vain alennuksissa)

Huomautus

Tuoteluettelon määrityksen tietojen siirron aikana näyttöön voi tulla rakenteen tarkistuksen varoitus, jossa kerrotaan, että tietojen siirrosta voi tulla epäyhtenäinen. Tämä johtuu siitä, että siirtoon ei lisätty oikeuksien entiteettiä ja oikeuksien mallipohjan entiteettiä. Entiteettien lisääminen ei ole pakollista, joten voit jättää varoituksen huomiotta. Tuoteluettelon määritystiedot siirretään oikein.

Siirrossa voidaan käyttää tiettyjä ehtoja ja rajoituksia:

 • Vain aktiivisia ja poistettuja tuotteita voi viedä ja tuoda.

 • Jos tuotetietueen tuonti epäonnistuu puuttuvien riippuvuuksien vuoksi, liittyviä ominaisuustietueita ei tuoda. Kun tuotehierarkia tuodaan, tuotteen alihierarkiaa ei tuoda, jos tietueen luonti epäonnistuu puuttuvan riippuvuuden vuoksi.

 • Jos valitset vientiä varten tuote-entiteetin ilman, että valitset muita vientiä varten tarvittavia entiteettejä, tuotetietueet viedään ilman liittyvien ominaisuuksien vientiä.

 • Jos valitset vientiä varten vain ominaisuusentiteetit (ominaisuus, ominaisuuden liitokset ja ominaisuuden asetusjoukot) ilman, että valitset tuote-entiteetin, tietoja ei viedä.

 • Jos tuotetietueelle on luotu mikä tahansa uusi ominaisuus lähdejärjestelmässä, se luodaan myös kohdejärjestelmään tuonnin jälkeen.
  Tuotetietueen lähdetiedot korvaavat kaikki ominaisuuden muutokset (myös kohdetiedoissa olevat muutokset) tuonnin jälkeen.
  Jos tuotetietueen ominaisuus on sekä lähde- että kohdejärjestelmässä ja ominaisuus poistetaan lähdejärjestelmästä, sitä ei poisteta kohdejärjestelmästä tuonnin jälkeen.

Katso myös

Dynamics 365:n hallinta
Määritystietojen hallinta
Video: Tuoteluokittelun hallinta Microsoft Dynamics CRM 2015:ssä
Video: Myyjän tuoteluokittelukokemus Microsoft Dynamics CRM 2015:ssä
MSDN: Tuoteluetteloentiteetit

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet