Microsoft Learn for Educators -ohjelman opas

Ohjelman yleiskatsaus – Educational Institution Option -ohjelma

Microsoft Learn for Educators (MSLE) – Educational Institution Option -ohjelma (Educational Institution Option -ohjelma) on akkreditoituja tutkinto-, sertifiointi- tai täydennyskoulutusohjelmia tarjoaville korkeakoulutuksen oppilaitoksille tarkoitettu ohjelma. Näitä oppilaitoksia ovat korkeakoulut, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja jotkin luonnontiedelukiot (oppilaitokset). Ohjelma tarjoaa näille oppilaitoksille käyttöoikeuden Microsoftin teknologioita käsitteleviin laadukkaisiin koulutusresursseihin ja maksuttomaan sertifiointiin. Tämän tavoitteena on auttaa oppilaitosten opettajia, henkilökuntaa ja opetushenkilöstöä (opettajat) sekä heidän rekisteröityneitä opiskelijoitaan ja jäseniään (opiskelijat) hankkimaan taitoja, joista on apua heidän parhaan opinto- ja urapotentiaalinsa saavuttamisessa. Educational Institution Option -ohjelman avulla oppilaitoksesi voi tehdä seuraavat toimet:

 • Tarjoa laadukkaita teknologiaopetussuunnitelmia, joiden avulla opiskelijat voivat hankkia Microsoftin nykyisten teknologioiden osaamista.
 • Tarjoa opettajille monipuolinen integrointituki perehdytykseen ja opetussuunnitelmiin.
 • Tarjoa opettajille mahdollisuuksia koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen.
 • Valmistele opiskelijat ja opettajat hankkimaan Microsoftin sertifiointien tunnistetiedot esimerkiksi tarjoamalla maksuttomia sertifiointikokeita opettajille.
 • Tue opiskelijoita maksuttomien Microsoft Fundamentals -sertifiointikokeiden käyttöoikeudella.
 • Valmistele opiskelijat hankkimaan Microsoftin teknologian osaamista, jota tarvitaan menestymiseen nykypäivän työmarkkinoilla.
 • Edistä oppilaitoksesi osallistumista tähän ohjelmaan Microsoftin kanssa yhteisillä PR-mahdollisuuksilla.

Educational Institution Option -ohjelma sopii erityisesti oppilaitoksille, joissa useat henkilökunnan jäsenet ovat kiinnostuneita Microsoft-suhteen luomisesta osasto-, ohjelma-, koulu- tai oppilaitostasolla. Kuten jäljempänä on kuvattu, oppilaitoksen nimetty yhteyshenkilö toimii Educational Institution Option -ohjelman neuvonantajana (Program Advisor). Program Advisor -neuvonantaja vastaa Educational Institution Option -ohjelman hallinnoinnista oppilaitoksessasi ja toimii ensisijaisena hallinnollisena Microsoft-yhteyspisteenä kyseistä ohjelmaa varten. Oppilaitoksesi voi myös käyttää Microsoft Training Program Manager -resurssia, joka auttaa ohjelman Program Advisor -neuvonantajaa ja opettajia käyttämään tässä esitettyjä etuja.

Tässä ohjelman oppaassa on yleiskatsaus Educational Institution Option -ohjelmasta, mukaan lukien ohjelman eduista, opetussuunnitelmista ja vaatimuksista sekä tiedot siitä, miten voit osallistua. Tämä ohjelmaopas täydentää ja sisältyy viittauksina Microsoft Learn for Educators -palveluehtoihintämän ohjelmaoppaan kanssa määräävät osallistumisestasi Educational Institution Option -ohjelmaan. Jos Microsoft Learn for Educators -palveluehtojen ja tämän ohjelmaoppaan välillä on ristiriita, Microsoft Learn for Educators -palveluehdot säätelevät Educational Institution Option -ohjelman käyttöä.

Etujen yleiskatsaus

Educational Institution Option -ohjelman avulla oppilaitoksellasi on pääsy moniin etuihin, jotka kattavat Microsoft Learn -ekosysteemin. Voit käyttää näitä etuja Microsoft Learn for Educators -portaalissa ja/tai ottamalla yhteyttä Microsoft Training Program Manager -resurssiin ja kysymällä lisätietoja. Edut on tarkoitettu vain oppilaitoksen opettajien ja opiskelijoiden käyttöön (soveltuvin osin) ja ainoastaan tässä ja palveluehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Edut oppilaitoksille

Educational Institution Option -ohjelmaan rekisteröityneet oppilaitokset saavat seuraavat edut:

 • Pääsy Microsoftin kehittämään ja valtuuttamaan viralliseen opetussuunnitelmaan (Microsoft Official Curriculum).
 • Microsoft Training Program Manager -resurssi, joka tukee oppilaitosta ohjelman etujen käytössä ja hyödyntämisessä.
 • Microsoftin kanssa yhteiset PR-mahdollisuudet.

Edut opettajille

Educational Institution Option -ohjelmaan rekisteröityneet oppilaitokset saavat seuraavat edut:

Pääsy Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelmaan

 • Microsoft Learning Download Centerissä käytettävissä olevaa Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelmaa käytetään IT-ammattilaisten, kehittäjien, oppilaitosten opiskelijoiden ja muiden Microsoft-teknologioiden oppijoiden kouluttamiseen.
 • Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelma sisältää pilvipalveluja, tietoja, tekoälyä, tietoturvaa ja yrityssovelluksia koskevia aiheita.
 • MSLE-portfolion sertifiointikurssien tarkka luettelo on MSLE-ohjelman yleiskatsauksensivulla.
 • Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman kurssimateriaalit on suunniteltu kursseille, joita opetetaan neljän (4) ja kahdentoista (12) viikon aikana, ja ne kattavat Microsoftin sertifiointikokeen tavoitteet oppitunneilla, jotka perustuvat reaalimaailman skenaarioihin ja käytännön harjoituksiin tai laboratorioihin.

Maksuttomat sertifiointikokeet ja harjoitustestiavaimet

 • Oppilaitoksesi saa yhden (1) ei-siirtokelpoisen harjoitustestiavaimen ja yhden (1) ei-siirtokelpoisen sertifiointikokeen arvosetelin opettajaa kohden.
 • Muita harjoitustestiavaimia ja sertifiointikokeita voidaan pyytää, jos opettaja järjestää useamman kuin yhden (1) tyyppisen Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman suorituksen (esimerkiksi AZ-900 ja PL-900).

Resurssit opettajien avuksi

 • Pääsy ilmaisiin laboratoriopaikkoihin opettajille ja heidän opiskelijoilleen opetussuunnitelmien suorittamisen tukemista varten.
 • Verkkokoulutus: itseopiskeluna suoritettavat oppimispolut ja moduulit Learnin kautta.
 • Microsoft Official Curriculum: täydellinen kurssi, moduulisisältö (mukaan lukien mahdolliset laboratoriokomponentit) ja opettajan opas.
 • Kurssitaulukko: kurssin yleiskatsaus, esittely ja oppimistavoitteet.
 • Opettajan opetusopas: yleisiä kurssitietoja opetukseen valmistautumista varten.
 • Arviointiopas: ohjeita opiskelijoiden kehitys- ja loppuarviointien kehittämiseen.

Ammatillisen kehityksen ja koulutuksen mahdollisuudet

 • Virtuaaliset opettajan valmisteluistunnot – kurssien suorituskoulutus Microsoftin teknisten kouluttajien ja Microsoftin työntekijöiden kanssa. He opettavat Microsoftin kursseja asiakkaille joka päivä ja kertovat parhaista käytännöistään Microsoftin virallisen opetussuunnitelman opettamisessa.
 • Sisällyttäminen maailmanlaajuiseen Microsoft Learn for Educators -Teams-yhteisöön, jonka kautta eri oppilaitosten opettajat voivat jakaa Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman opettamiseen liittyvää tietämystä ja parhaita käytäntöjä.
 • Kutsut verkkoseminaareihin, toimistoaikoihin ja virtuaalisiin koulutuspäiviin.
 • MSLE:n maailmanlaajuisen Training Program Manager Team -tiimin tuki.

Edut opiskelijoille

Educational Institution Option -ohjelman kurssille ilmoittautuneet opiskelijat saavat seuraavat edut:

 • Pääsy Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelmaan.
 • Pääsy opiskelijoiden laboratoriopaikkoihin, jotka tukevat opetussuunnitelmien suorittamista.
 • Pääsy maksuttomiin koevalmistautumismahdollisuuksiin.
 • Pääsy maksuttomiin Fundamentals-harjoitus- ja -sertifiointikokeisiin.
 • Mahdollisuus ansaita toimialan tunnustamia sertifiointeja.

Oppilaitoksen vaatimukset

Educational Institution Option -ohjelmaan rekisteröitynyt oppilaitos voi käyttää Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelmaa, jonka opettajat voivat toimittaa tässä esitetyt vaatimukset täyttäville opiskelijoille.

Oppilaitoksen kelpoisuus

Educational Institution Option -ohjelmaan ilmoittautuminen on avoin valituille oppilaitoksille, jotka täyttävät tässä määritetyt Qualified Educational User -vaatimukset niiden toiminta-alueilla.

Vaatimukset ohjelman Program Advisor -neuvonantajille

Jokaisen oppilaitoksen on nimitettävä Program Advisor -neuvonantaja, joka vastaa Educational Institution Option -ohjelmaan hallinnoinnista oppilaitoksessasi ja toimii ensisijaisena hallinnollisena Microsoft-yhteyspisteenä kyseistä ohjelmaa varten. Osallistumalla Educational Institution Option -ohjelmaan Program Advisor -neuvonantaja suostuu seuraaviin:

 • Varmista, että jos yli kymmenen henkilökunnan jäsentä haluaa liittyä MSLE-ohjelmaan, jokaista kymmentä henkilökunnan jäsentä varten nimitetään yksi Program Advisor -neuvonantaja lisää.
 • Varmista, että oppilaitoksen opettajat noudattavat Microsoftin ohjattujen kurssien materiaalien käyttöoikeussopimuksen ehtoja.
 • Hyväksy, että tietojen ja merkityksellisten tietojen raportointi riippuu edellä mainittujen kohteiden suorittamisesta: (1) esi- ja jälkikurssikyselyjen toteuttaminen ja (2) koeryhmänumeron (Exam Group Number, EGN) luominen ja käyttäminen opiskelijoiden testauksessa. Jos haluat vaiheittaiset ohjeet koeryhmänumeron luomiseen, siirry osoitteeseen https://certiport.pearsonvue.com/Support/PDFs/QRG-Exam-Groups.pdf. Jotta sertifiointikokeen tuloksia voidaan seurata EGN:n avulla, oppilaitos on tai siitä tulee Certiport (Fundamentals)- tai Pearson (Fundamentals tai ARB) -testauskeskus, ja se jakaa EGN:n Microsoft Training Program Manager -resurssimme kanssa.

Opettajien vaatimukset

Educational Institution Option -ohjelmaan osallistuvana opettajana voit käyttää Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelmaa, koulutusmahdollisuuksia ja muuta tukea sen varmistamiseksi, että täytät vaatimukset niiden kurssien opettamiseen, jotka sisältävät Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman ja muita etuja.

Kelpoisuus

Jotta opettaja voi osallistua Educational Institution Option -ohjelmaan, osallistuvan oppilaitoksen on Program Advisor -neuvonantajansa kautta nimettävä opettaja Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman rekisteröidyksi opettajaksi. Opettajien on osallistuttava perehdytysistuntoon Microsoft Training Program Manager -resurssin kanssa (tai Microsoft Learnin Onboarding Learning Path -oppimispolun kautta näennäisagenttien kanssa toimiville laitoksille) ja jatkettava niiden Educational Institution Option -ohjelman kurssien sertifiointikokeen koulutusmateriaalin harjoittelua ja tutkimusta, joita he aikovat järjestää. Opettajia kannustetaan voimakkaasti jatkamaan niiden kurssien sertifiointia, joita he aikovat järjestää (esimerkiksi hankkimaan AI-900-kurssin sertifiointi ennen AI-900-kurssin opettamista opiskelijoille).

Vaatimukset opettajille

Jotta opettajat voivat järjestää Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman mukaisia kursseja ja sertifiointeja osana Educational Institution Option -ohjelmaa, heidän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Harjoitus- ja sertifiointikokeet

Kun opettajat sertifioidaan Microsoftin teknologioissa, he voivat pysyä ajan tasalla opettamissaan teknologioissa. Educational Institution Option -ohjelmaan osallistuvat opettajat saavat yhden (1) maksuttoman harjoitustestiavaimen ja yhden (1) maksuttoman sertifiointikokeen arvosetelin jokaisesta virallisesta Microsoft-oppimistuotteesta, jota käytetään heidän luokkahuoneessaan. Harjoitustestiavaimet voidaan lunastaa Microsoftin harjoituskoekumppanin, MeasureUpin, kautta. Harjoituskokeet ovat saatavilla vain englanniksi. Sertifiointikokeen arvoseteleitä voidaan lunastaa Certiportin, PearsonVuen tai valtuutetun kumppanin kautta. Avaimia ja kuponkeja on käytettävä kaikkien dokumentoitujen käytäntöjen mukaisesti.

Microsoft Learn for Educators, oppilaitosohjelman opas 155868863.3