ערוך

שתף באמצעות


KB3177312 - SQL Server 2016 build versions

This article lists the Microsoft SQL Server 2016 builds that were released after SQL Server 2016 was released.

SQL Server 2016 Service Pack 3 (SP3) Azure Connect Pack builds

Note

Azure Connect Feature Pack is optional and should be installed only if you intend to connect SQL Server with Azure SQL Managed Instance.

Cumulative update name Product version Knowledge Base number Release date
Azure Connect Pack + GDR 13.0.7029.3 KB5029187 October 10, 2023
Azure Connect Pack + GDR 13.0.7024.30 KB5021128 February 14, 2023
Azure Connect Pack + GDR 13.0.7016.1 KB5015371 June 14, 2022
Azure Connect Pack 13.0.7000.253 KB5014242 May 19, 2022

SQL Server 2016 Service Pack 3 (SP3) Cumulative Update (CU) builds

Cumulative update name Product version Knowledge Base number Release date
SP3 + GDR 13.0.6435.1 KB5029186 October 10, 2023
SP3 + GDR 13.0.6430.49 KB5021129 February 14, 2023
SP3 + GDR 13.0.6419.1 KB5014355 June 14, 2022
SP3 13.0.6300.2 KB5003279 September 15, 2021

SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2) Cumulative Update (CU) builds

Cumulative update name Product version Knowledge Base number Release date
SP2 + GDR 13.0.5108.50 KB5014365 June 14, 2022
CU17 + GDR 13.0.5893.48 KB5014351 June 14, 2022
CU17 13.0.5888.11 KB5001092 March 29, 2021
CU16 13.0.5882.1 KB5000645 February 11, 2021
CU15 + GDR 13.0.5865.1 KB4583461 January 12, 2021
GDR 13.0.5103.6 KB4583460 January 12, 2021
CU15 13.0.5850.14 KB4577775 September 28, 2020
CU14 13.0.5830.85 KB4564903 August 06, 2020
CU13 13.0.5820.21 KB4549825 May 28, 2020
CU12 13.0.5698.0 KB4536648 February 25, 2020
CU11 + GDR 13.0.5622.0 KB4535706 February 11, 2020
GDR 13.0.5102.14 KB4532097 February 11, 2020
CU11 13.0.5598.27 KB4527378 December 09, 2019
CU10 13.0.5492.2 KB4524334 October 08, 2019
CU8 13.0.5426.0 KB4505830 July 31, 2019
CU7 + GDR 13.0.5366.0 KB4505222 July 09, 2019
GDR 13.0.5101.9 KB4505220 July 09, 2019
CU7 13.0.5337.0 KB4495256 May 22, 2019
CU6 13.0.5292.0 KB4488536 March 19, 2019
CU5 13.0.5264.1 KB4475776 January 23, 2019
CU4 13.0.5233.0 KB4464106 November 13, 2018
CU3 13.0.5216.0 KB4458871 September 20, 2018
CU2 + GDR 13.0.5201.2 KB4458621 August 21, 2018
GDR 13.0.5081.1 KB4293802 August 04, 2018
CU2 13.0.5153.0 KB4340355 July 16, 2018
CU1 13.0.5149.0 KB4135048 May 30, 2018
SP2 13.0.5026.0 KB4052908 April 24, 2018

SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1) Cumulative Update (CU) builds

Cumulative update name Product version Knowledge Base number Release date
CU15 + GDR 13.0.4604.0 KB4505221 July 09, 2019
GDR 13.0.4259.0 KB4505219 July 09, 2019
CU15 13.0.4574.0 KB4495257 May 16, 2019
CU14 13.0.4560.0 KB4488535 March 19, 2019
CU13 13.0.4550.1 KB4475775 January 23, 2019
CU12 13.0.4541.0 KB4464343 November 13, 2018
CU11 13.0.4528.0 KB4459676 September 17, 2018
GDR 13.0.4224.16 KB4458842 August 22, 2018
CU10 + GDR 13.0.4522.0 KB4293808 August 14, 2018
CU10 13.0.4514.0 KB4341569 July 16, 2018
CU9 13.0.4502.0 KB4100997 May 30, 2018
CU8 13.0.4474.0 KB4077064 March 19, 2018
CU7 13.0.4466.4 KB4057119 January 04, 2018
GDR 13.0.4210.6 KB4057118 January 03, 2018
CU6 13.0.4457.0 KB4037354 November 21, 2017
CU5 13.0.4451.0 KB4040714 September 18, 2017
CU4 13.0.4446.0 KB4024305 August 08, 2017
GDR 13.0.4206.0 KB4019089 August 08, 2017
CU3 13.0.4435.0 KB4019916 May 15, 2017
CU2 13.0.4422.0 KB4013106 March 20, 2017
CU1 13.0.4411.0 KB3208177 January 18, 2017
SP1 13.0.4001.0 KB3182545 November 16, 2016

SQL Server 2016 cumulative update (CU) builds

Cumulative update name Product version Knowledge Base number Release date
GDR 13.0.1745.2 KB4058560 January 06, 2018
CU9 + GDR 13.0.2218.0 KB4058559 January 06, 2018
CU9 13.0.2216.0 KB4037357 November 21, 2017
CU8 13.0.2213.0 KB4040713 September 18, 2017
CU7 13.0.2210.0 KB4024304 August 08, 2017
CU6 13.0.2204.0 KB4019914 May 15, 2017
CU5 13.0.2197.0 KB4013105 March 20, 2017
CU4 13.0.2193.0 KB3205052 January 18, 2017
GDR 13.0.4202.2 KB3210089 December 16, 2016
CU3 + GDR 13.0.1728.2 KB3210111 December 16, 2016
CU3 13.0.2186.6 KB3205413 November 16, 2016
CU3 + GDR 13.0.2186.6 KB3194717 November 08, 2016
GDR 13.0.1722.0 KB3194716 November 08, 2016
CU2 13.0.2164.0 KB3182270 September 22, 2016
CU1 13.0.2149.0 KB3164674 July 25, 2016

References