סקירת נתונים בפועל של הפרויקט (Project Service)

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסאות ‎2.x ו- ‎1.x

נווט אל הנתונים בפועל של הפרויקט וודא שהעלות והמכירות שלא חויבו עבור משך זמן רשומות עבור המכירות הנכונות ועבור מחירי העלות הנכונים, ושיחידות חוזה ו הקצאת משאבים רשומות כראוי בנתונים בפועל.

למידע נוסף

מדריך למנהל פרוייקט