Well-Architected Power Platform

Well-Architected Microsoft Power Platform היא קבוצה של שיטות עבודה מומלצות, מדריכי ארכיטקטורה וכלי סקירה שיעזרו לך לקבל החלטות מושכלות לגבי העיצוב, התכנון וההטמעה של עומסי עבודה של אפליקציות מודרניות עם Microsoft Power Platform.

Well-Architected Power Platform

עצב עומסי עבודה של אפליקציות מודרניות שנבנו לשינוי ובנויות לשרוד.

Well-Architected Power Platform מסייעת לעצב את עומסי העבודה של האפליקציה המודרנית שלך כך שהיא תעמוד בדרישות הנוכחיות וגם תסתגל לצרכים ואתגרים עתידיים. התחל ביסודות, ולאחר מכן התאם את בחירות העיצוב שלך לעקרונות שבכל אחד מהם. בנה בסיס חזק לעומס העבודה שלך על סמך רשימות פעולות לסקירת העיצוב, מדריכי המלצות ופשרות. השתמש בהערכה כדי לקבוע אילו תחומים דורשים ממך יותר תשומת לב ומשאבים.

יסודות

 • מהימנות

  ודא שעומס העבודה עומד ביעדי זמן פעולה תקינה והתאוששות על-ידי בניית יתירות וגמישות בקנה מידה.

 • אבטחה

  הגן על עומס העבודה מפני התקפות על-ידי שמירה על סודיות ושלמות הנתונים.

 • מצוינות תפעולית

  צמצם בעיות בייצור על-ידי בניית יכולת צפייה הוליסטית ומערכות אוטומטיות.

 • יעילות ביצועים

  הסתגל לשינויים בדרישות המוטלות על עומס העבודה באמצעות גידול אופקי ועל-ידי בדיקת שינויים לפני הפריסה לייצור.

 • מיטוב חוויה

  צור חוויות משמעותיות ושימושיות המבטיחות תוצאות עסקיות מוצלחות.

הנחיות מפורטות עבור Power Platform

תיעוד מוצר של Power Platform