Egyéni KPI irányítópultok létrehozása az Azure Application Insights használatával

Több irányítópultot is létrehozhat az Azure Portalon, amelyeknek a csempéi különböző erőforráscsoportokban és előfizetésekben található Azure-erőforrások adatait jelenítik meg. Különböző Azure Application Insights-diagramok és -nézetek rögzítésével egyéni irányítópultokat hozhat létre, amelyek átfogó képet mutatnak az alkalmazás állapotáról és teljesítményéről. Ez az oktatóanyag bemutatja, hogyan lehet az Azure Application Insightsból származó többféle adatot és vizualizációt tartalmazó egyéni irányítópultokat létrehozni.

Az alábbiak végrehajtásának módját ismerheti meg:

 • Egyéni irányítópult létrehozása az Azure-ban
 • Csempe hozzáadása a csempekatalógusból
 • Standard Application Insights-metrikák hozzáadása az irányítópulthoz
 • Egyéni Application Insights-metrikadiagramok hozzáadása az irányítópulthoz
 • Naplók (Elemzések) lekérdezés eredményeinek hozzáadása az irányítópulthoz

Előfeltételek

Az oktatóanyag elvégzéséhez:

Megjegyzés

Az irányítópultok kezeléséhez szükséges engedélyeket az irányítópultok hozzáférés-vezérléséről szóló cikkben tárgyaljuk.

Bejelentkezés az Azure-ba

Jelentkezzen be az Azure Portalra a https://portal.azure.com webhelyen.

Új irányítópult létrehozása

Figyelmeztetés

Ha az Application Insights-erőforrást egy másik erőforráscsoportba vagy előfizetésbe helyezi át, manuálisan kell frissítenie az irányítópultot úgy, hogy eltávolítja a régi csempéket, és új csempéket rögzít ugyanarról az Application Insights-erőforrásról az új helyen.

Egyazon irányítópult több alkalmazáshoz, erőforráscsoporthoz és előfizetéshez tartozó erőforrásokat is tartalmazhat. Az oktatóanyag első lépéseként hozzon létre egy új irányítópultot az alkalmazásához.

 1. Az Azure Portal bal oldali legördülő menüjében válassza az Irányítópult lehetőséget.

  Azure Portal menu dropdown

 2. Az irányítópult panelen válassza az Új irányítópult , majd az Üres irányítópult lehetőséget.

  New dashboard

 3. Írja be az irányítópult nevét.

 4. Tekintse át a Csempekatalógust, amelyben az irányítópultra rögzíthető számos különböző csempe található. Amellett, hogy csempéket ad hozzá a katalógusból, közvetlenül az Application Insightsból rögzíthet diagramokat és más nézeteket az irányítópulton.

 5. Keresse meg a Markdown csempét, és húzza az irányítópultra. Ez a csempe lehetővé teszi, hogy Markdown-formátumban formázott szöveget adjon hozzá, amely ideális az irányítópulton leíró szöveg hozzáadásához. További információ: Markdown-csempe használata az Azure-irányítópultokon egyéni tartalmak megjelenítéséhez.

 6. Adjon hozzá szöveget a csempe tulajdonságaiban, és méretezze át a csempét az irányítópult vásznán.

  Edit markdown tile

 7. Válassza a képernyő tetején a Testreszabás kész lehetőséget a csempe testreszabási módjának bezárásához.

Állapotáttekintés hozzáadása

A statikus szöveggel rendelkező irányítópultok nem túl érdekesek, ezért most vegyen fel egy csempét az Application Insightsból az alkalmazással kapcsolatos információk megjelenítéséhez. Az Application Insights-csempéket hozzáadhatja a csempekatalógusból, vagy közvetlenül az Application Insights-képernyőkről is rögzítheti őket. Így a már ismert diagramokat és nézeteket konfigurálhatja, mielőtt rögzítené őket az irányítópulton. Először adja hozzá az alkalmazás standard állapotáttekintését. Ez nem igényel konfigurálást, és minimális testreszabási lehetőségeket biztosít az irányítópulton.

 1. Válassza ki az Application Insights-erőforrást a kezdőképernyőn.

 2. Az Áttekintés panelen válassza a gombostű ikont pin icon a csempe irányítópulthoz való hozzáadásához.

 3. A "Rögzítés az irányítópulton" lapon válassza ki, hogy melyik irányítópulthoz szeretné hozzáadni a csempét, vagy hozzon létre egy újat.

 4. A jobb felső sarokban megjelenik egy értesítés arról, hogy a csempe rögzítve lett az irányítópulton. Válassza az értesítésben az Irányítópulton rögzített lehetőséget, hogy visszatérjen az irányítópultra, vagy használja az irányítópult panelt.

 5. Ezt a csempét a rendszer hozzáadja az irányítópulthoz. Válassza a Szerkesztés lehetőséget a csempe helyének módosításához. Jelölje ki és húzza a helyére, majd válassza a Testreszabás kész lehetőséget. Az irányítópulton ezzel már van egy olyan csempe, amely hasznos információkat tartalmaz.

  Dashboard in edit mode

Egyéni metrikadiagram hozzáadása

A Metrika panel segítségével az Application Insights által gyűjtött metrikák időbeli alakulását mutató diagramokat készíthet választható szűrőkkel és csoportosítással. Ahogy az Application Insights minden más elemét, ezt a diagramot is felveheti az irányítópultra. Ehhez előbb szükség van némi testreszabásra.

 1. Válassza ki az Application Insights-erőforrást a kezdőképernyőn.

 2. Válassza a Metrikák lehetőséget.

 3. Már létrejött egy üres diagram, és most a rendszer kéri, hogy adjon hozzá egy metrikát. Adjon hozzá egy metrikát a diagramhoz, valamint igény szerint szűrőt és csoportosítást is. Az alábbi példában a kiszolgálókérelmek száma látható sikeresség szerint csoportosítva. Ez a sikeres és sikertelen kérelmek akkumulált nézetét mutatja.

  Add metric

 4. A jobb oldalon válassza a Rögzítés az irányítópulton lehetőséget.

 5. A jobb felső sarokban megjelenik egy értesítés arról, hogy a csempe rögzítve lett az irányítópulton. Az értesítésben válassza az Irányítópulton rögzített lehetőséget az irányítópultra való visszatéréshez vagy az irányítópult lapjának használatához.

 6. Ezt a csempét a rendszer hozzáadja az irányítópulthoz. Válassza a Szerkesztés lehetőséget a csempe helyének módosításához. Jelölje ki és húzza a csempét a helyére, majd válassza a Testreszabás kész lehetőséget.

Naplók lekérdezésének hozzáadása

Az Azure Application Insights-naplók részletes lekérdezési nyelvet biztosítanak, amellyel elemezheti az Application Insights által gyűjtött összes adatot. A diagramokhoz és más nézetekhez hasonlóan a napló lekérdezés kimenetét is hozzáadhatja az irányítópulthoz.

 1. Válassza ki az Application Insights-erőforrást a kezdőképernyőn.

 2. A Naplók lap megnyitásához válassza a bal oldali Naplók lehetőséget a "figyelés" területen.

 3. Írja be a következő lekérdezést, amely a 10 leggyakrabban lekérdezett lapot és a kérelmek számát adja vissza:

   requests
   | summarize count() by name
   | sort by count_ desc
   | take 10
  
 4. Válassza a Futtatás lehetőséget a lekérdezés eredményeinek érvényesítéséhez.

 5. Válassza a gombostű ikont Pin icon , és válassza ki az irányítópult nevét.

 6. Mielőtt visszatér az irányítópultra, adjon hozzá egy másik lekérdezést, de renderelje diagramként, hogy láthassa a napló lekérdezésének különböző megjelenítési módjait az irányítópulton. Indítsa el a következő lekérdezést, amely a 10 legtöbb kivétellel járó műveletet összesíti.

   exceptions
   | summarize count() by operation_Name
   | sort by count_ desc
   | take 10
  
 7. Válassza a Diagram lehetőséget, majd váltson a Perec típusra a kimenet megjelenítéséhez.

  Doughnut chart with above query

 8. A jobb felső sarokban lévő gombostű ikonra Pin icon kattintva rögzítse a diagramot az irányítópulton, majd térjen vissza az irányítópultra.

 9. A lekérdezések eredményei most megjelennek az irányítópulton a választott formátumban. Jelölje ki és húzza őket a kívánt helyre, majd válassza a Testreszabás kész lehetőséget.

 10. Az egyes címek ceruza ikonjára Pencil icon kattintva leíró címet adhat nekik.

Irányítópult megosztása

 1. Az irányítópult tetején válassza a Megosztás lehetőséget a módosítások közzétételéhez.
 2. Meghatározhat adott felhasználókat, akiknek hozzáférést kíván biztosítani az irányítópulthoz. További információ: Azure-irányítópultok megosztása azure-beli szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel.
 3. Válassza a Közzététel lehetőséget.

Következő lépések

Most, hogy megismerkedett az egyéni irányítópultok létrehozásával, tekintse át az Application Insights dokumentációját, amely egy esettanulmányt is tartalmaz.