Oktatóanyag: Azure Container Registry (ACR) üzembe helyezése és használata

A Azure Container Registry (ACR) a tárolólemezképek privát regisztrációs adatbázisa. A privát tárolóregisztrációs adatbázissal biztonságosan hozhat létre és helyezhet üzembe alkalmazásokat és egyéni kódot. Ez az oktatóanyag egy hétrészes sorozat második része, és azt ismerteti, hogyan lehet üzembe helyezni egy ACR-példányt, és hogyan lehet továbbítani rá egy tárolórendszerképet. Az alábbiak végrehajtásának módját ismerheti meg:

 • ACR-példány létrehozása
 • Egy tárolórendszerkép címkézése az ACR-hez
 • A rendszerkép feltöltése az ACR-be
 • A regisztrációs adatbázisban lévő rendszerképek megtekintése

A későbbi oktatóanyagokban integrálja az ACR-példányt egy Kubernetes-fürttel az AKS-ben, és üzembe helyez egy alkalmazást a rendszerképből.

Előkészületek

Az előző oktatóanyagban létrehozott egy tárolórendszerképet egy egyszerű Azure Voting-alkalmazáshoz. Ha még nem hozta létre az Azure Szavazóalkalmazás rendszerképét, térjen vissza az 1. oktatóanyag: Alkalmazás előkészítése az AKS-hez című oktatóanyaghoz.

Ehhez az oktatóanyaghoz az Azure CLI 2.0.53-es vagy újabb verzióját kell futtatnia. A verzió azonosításához futtassa a következőt: az --version. Ha telepíteni vagy frissíteni szeretne: Az Azure CLI telepítése.

Azure Container Registry létrehozása

Az ACR létrehozása előtt szüksége lesz egy erőforráscsoportra. Az Azure-erőforráscsoport egy logikai tároló, amelyben Azure-erőforrásokat helyezhet üzembe és kezelhet.

 1. Hozzon létre egy erőforráscsoportot az az group create paranccsal.
az group create --name myResourceGroup --location eastus
 1. Hozzon létre egy ACR-példányt a az acr create paranccsal, és adja meg a saját egyedi regisztrációs adatbázisnevét. A tárolóregisztrációs adatbázis nevének egyedinek kell lennie az Azure-ban, és 5–50 alfanumerikus karaktert kell tartalmaznia. Az oktatóanyag hátralevő részében az <acrName> elem helyettesíti a tárolóregisztrációs adatbázis nevét. Az Alapszintű termékváltozat költséghatékony, fejlesztési célú belépési pontként szolgál, és kiegyenlített tárolási kapacitást és teljesítményt biztosít.
az acr create --resource-group myResourceGroup --name <acrName> --sku Basic

Bejelentkezés a tárolóregisztrációs adatbázisba

Jelentkezzen be az ACR-be az az acr login paranccsal, és adja meg a tárolóregisztrációs adatbázisnak az előző lépésben megadott egyedi nevet.

az acr login --name <acrName>

A parancs a Bejelentkezés sikeres üzenetet adja vissza, ha befejeződött.

A tárolórendszerképek címkézése

Az aktuális helyi rendszerképek listájának megtekintéséhez használja a docker images parancsot.

docker images

Az alábbi példakimenet az aktuális helyi Docker-rendszerképek listáját mutatja be:

REPOSITORY                   TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
mcr.microsoft.com/azuredocs/azure-vote-front  v1         84b41c268ad9    7 minutes ago    944MB
mcr.microsoft.com/oss/bitnami/redis      6.0.8        3a54a920bb6c    2 days ago     103MB

Ha az azure-vote-front tárolórendszerképet az ACR-vel szeretné használni, címkéznie kell a rendszerképet a regisztrációs adatbázis bejelentkezési kiszolgálójának címével. A címke a tárolórendszerképek lemezkép-beállításjegyzékbe való leküldésekor használatos útválasztáshoz.

A bejelentkezési kiszolgáló címének lekéréséhez használja a az acr listloginServer parancsát és lekérdezését.

az acr list --resource-group myResourceGroup --query "[].{acrLoginServer:loginServer}" --output table

Ezután címkézze fel a helyi azure-vote-front rendszerképet a tárolóregisztrációs adatbázis acrLoginServer címével. A rendszerkép verziójának jelölésére adja hozzá a :v1 címkét a rendszerkép nevének végéhez:

docker tag mcr.microsoft.com/azuredocs/azure-vote-front:v1 <acrLoginServer>/azure-vote-front:v1

A címkék alkalmazásának ellenőrzéséhez futtassa újra a parancsot docker images .

docker images

Az alábbi példakimenet egy ACR-példány címével és egy verziószámmal címkézett képet mutat be:

REPOSITORY                   TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
mcr.microsoft.com/azuredocs/azure-vote-front  v1         84b41c268ad9    16 minutes ago   944MB
mycontainerregistry.azurecr.io/azure-vote-front v1         84b41c268ad9    16 minutes ago   944MB
mcr.microsoft.com/oss/bitnami/redis       6.0.8        3a54a920bb6c    2 days ago     103MB

Rendszerképek leküldése a regisztrációs adatbázisba

Az paranccsal küldje le az azure-vote-front rendszerképet az ACR-példányra docker push . Mindenképpen adja meg a saját acrLoginServer-címét a rendszerkép nevéhez.

docker push <acrLoginServer>/azure-vote-front:v1

A rendszerkép ACR-be való leküldése eltarthat néhány percig.

A regisztrációs adatbázisban található rendszerképek felsorolása

Az ACR-példányba leküldött rendszerképek listájának visszaadásához használja a az acr repository list parancsot, és adja meg a sajátját <acrName>.

az acr repository list --name <acrName> --output table

A következő példakimeneten az azure-vote-front rendszerkép szerepel a regisztrációs adatbázis listájában:

Result
----------------
azure-vote-front

Egy adott rendszerkép címkéinek megtekintéséhez használja a az acr repository show-tags parancsot.

az acr repository show-tags --name <acrName> --repository azure-vote-front --output table

A következő példakimeneten az egyik előző lépésben felcímkézett v1 rendszerkép látható:

Result
--------
v1

Következő lépések

Ebben az oktatóanyagban létrehozott egy ACR-t, és leküldte az AKS-fürtben használandó rendszerképet. Megtanulta végrehajtani az alábbi műveleteket:

 • ACR-példány létrehozása
 • Egy tárolórendszerkép címkézése az ACR-hez
 • A rendszerkép feltöltése az ACR-be
 • A regisztrációs adatbázisban lévő rendszerképek megtekintése

A következő oktatóanyagból megtudhatja, hogyan helyezhet üzembe Kubernetes-fürtöt az Azure-ban.