A locate függvény

A következőre vonatkozik:yes Databricks SQL check marked yes Databricks Runtime

Az első előfordulás substrstr pozícióját adja vissza a pozíció posután.

Szintaxis

locate(substr, str [, pos] )

Argumentumok

  • subtr: KARAKTERLÁNC-kifejezés.
  • str: KARAKTERLÁNC-kifejezés.
  • pos: Nem kötelező EGÉSZ SZÁM kifejezés.

Válaszok

Egész szám.

A megadott pos és a visszaadott érték 1-alapú. Ha pos nincs megadva substr , a rendszer a fájl elejéről strkeres. Ha pos 1-nél kisebb, az eredmény 0.

Ez a függvény a pozíciófüggvény szinonimája.

Példák

> SELECT locate('bar', 'abcbarbar');
 4
> SELECT locate('bar', 'abcbarbar', 5);
 7