positionfüggvény (Databricks SQL)

A pozíció utáni első előfordulás pozícióját substrstrposadja vissza.

Szintaxis

position(substr, str [, pos] )
position(subtr IN str)

Argumentumok

  • substr: EGY STRING-kifejezés.
  • str: EGY STRING-kifejezés.
  • pos: EGÉSZ SZÁM kifejezés.

Válaszok

EGÉSZ SZÁM.

A megadott pos és a visszaadott érték 1-alapú. Ha pos nincs megadva, substr a függvény a str. Ha pos 1-nél kisebb, az eredmény 0.

Ez a függvény a lokalicionálási függvény szinonimája (Databricks SQL).

Példák

> SELECT position('bar', 'abcbarbar');
 4
> SELECT position('bar', 'abcbarbar', 5);
 7
> SELECT position('bar' IN 'abcbarbar');
 4