Az Azure Blueprints dokumentációja

Egyszerűsítheti az üzembe helyezéseket, ha a különböző összetevőket, például Azure Resource Manager-sablonokat, Azure-beli szerepköralapú hozzáférés-vezérlőket (Azure RBAC) és szabályzatokat egyetlen tervdefinícióba csomagolja.