A Virtual Machine Scale Sets dokumentációja

Az Azure Virtual Machine Scale Sets lehetővé teszi elosztott terhelésű és automatikus skálázású virtuális gépek egy csoportjának létrehozását és kezelését.