az ad sp owner

Szolgáltatásnév-tulajdonosok kezelése.

Parancsok

Name Description Típus Állapot
az ad sp owner list

Szolgáltatásnév-tulajdonosok listázása.

Alapvető FE

az ad sp owner list

Szolgáltatásnév-tulajdonosok listázása.

az ad sp owner list --id

Példák

Szolgáltatásnév-tulajdonosok listázása. (automatikusan létrehozott)

az ad sp owner list --id 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Kötelező paraméterek

--id

Szolgáltatásnév neve, objektumazonosító vagy szolgáltatásnév.

Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.