az monitor activity-log alert action-group

Parancsok

Name Description Típus Állapot
az monitor activity-log alert action-group add

Műveletcsoportok hozzáadása ehhez a tevékenységnapló-riasztási szabályhoz. Az adott műveletcsoportok meglévő webhook-tulajdonságainak felülírására is használható.

Alapvető FE
az monitor activity-log alert action-group remove

Műveletcsoportok eltávolítása ebből a tevékenységnapló-riasztási szabályból.

Alapvető FE

az monitor activity-log alert action-group add

Műveletcsoportok hozzáadása ehhez a tevékenységnapló-riasztási szabályhoz. Az adott műveletcsoportok meglévő webhook-tulajdonságainak felülírására is használható.

az monitor activity-log alert action-group add --action-group
                        [--activity-log-alert-name]
                        [--add]
                        [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--ids]
                        [--remove]
                        [--reset {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--resource-group]
                        [--set]
                        [--strict {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--subscription]
                        [--webhook-properties]

Példák

Adjon hozzá egy műveletcsoportot, és adja meg a webhook tulajdonságait.

az monitor activity-log alert action-group add -n AlertName -g ResourceGroup \
--action /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{ResourceGroup}/providers/microsoft.insight
s/actionGroups/{ActionGroup} \
--webhook-properties usage=test owner=jane

Egy meglévő műveletcsoport webhooktulajdonságainak felülírása.

az monitor activity-log alert action-group add -n AlertName -g ResourceGroup \
-a /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{ResourceGroup}/providers/microsoft.insights/acti
onGroups/{ActionGroup} \
--webhook-properties usage=test owner=john

A webhook tulajdonságainak eltávolítása egy meglévő műveletcsoportból.

az monitor activity-log alert action-group add -n AlertName -g ResourceGroup \
-a /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{ResourceGroup}/providers/microsoft.insights/acti
onGroups/{ActionGroup}

Új műveletcsoportok hozzáadása, de megakadályozza, hogy a parancs véletlenül felülírja a meglévő webhook-tulajdonságokat

az monitor activity-log alert action-group add -n AlertName -g ResourceGroup --strict \
--action-group ResourceIDList

Kötelező paraméterek

--action-group -a

A hozzáadni kívánt műveletcsoportok neve vagy erőforrás-azonosítója. A rövidített szintaxis, a json-file és a yaml-file támogatása. Próbálja ki a "??" elemet a továbbiak megjelenítéséhez.

Opcionális paraméterek

--activity-log-alert-name --name -n

A tevékenységnapló-riasztás neve.

--add

Adjon hozzá egy objektumot az objektumok listájához egy elérési út és egy kulcsértékpár megadásával. Példa: --add property.listProperty <key=value, string or JSON string>.

--force-string

A "set" vagy a "add" használata esetén a JSON-ra való konvertálás helyett őrizze meg a sztringkonstansokat.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--ids

Egy vagy több erőforrásazonosító (szóközzel tagolt). Teljes erőforrás-azonosítónak kell lennie, amely tartalmazza az "Erőforrás-azonosító" argumentumok összes információját. Adjon meg --ids vagy más "Erőforrás-azonosító" argumentumot.

--remove

Tulajdonság vagy elem eltávolítása a listából. Példa: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--reset

Új feltételek hozzáadása előtt távolítsa el az összes meglévő műveletcsoportot.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
alapértelmezett érték: False
--resource-group -g

Az erőforráscsoport neve. Az alapértelmezett csoportot konfigurálhatja a következővel az configure --defaults group=<name>: .

--set

Frissítsen egy objektumot egy beállítandó tulajdonság elérési útjának és értékének megadásával. Példa: --set property1.property2=.

--strict

A parancs meghiúsul, ha egy hozzáadandó műveletcsoport módosítja a meglévő webhook-tulajdonságokat.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
alapértelmezett érték: False
--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--webhook-properties -w

Szóközzel elválasztott webhooktulajdonságok "key[=value]" formátumban. Ezek a tulajdonságok a parancsban hozzáadott műveletcsoportokkal vannak társítva. A műveletcsoport bármely webhook-fogadója esetében ezek az adatok hozzá vannak fűzve a webhook hasznos adataihoz. Ha különböző webhooktulajdonságokat szeretne különböző műveletcsoportokhoz csatolni, adja hozzá a műveletcsoportokat külön frissítési-műveleti parancsokhoz. A rövidített szintaxis, a json-file és a yaml-file támogatása. Próbálja ki a "??" elemet a továbbiak megjelenítéséhez.

Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.

az monitor activity-log alert action-group remove

Műveletcsoportok eltávolítása ebből a tevékenységnapló-riasztási szabályból.

az monitor activity-log alert action-group remove --action-group
                         [--activity-log-alert-name]
                         [--add]
                         [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                         [--ids]
                         [--remove]
                         [--resource-group]
                         [--set]
                         [--subscription]

Kötelező paraméterek

--action-group -a

A hozzáadni kívánt műveletcsoportok neve vagy erőforrás-azonosítója. A rövidített szintaxis, a json-file és a yaml-file támogatása. Próbálja ki a "??" elemet a továbbiak megjelenítéséhez.

Opcionális paraméterek

--activity-log-alert-name --name -n

A tevékenységnapló-riasztás neve.

--add

Adjon hozzá egy objektumot az objektumok listájához egy elérési út és egy kulcsértékpár megadásával. Példa: --add property.listProperty <key=value, string or JSON string>.

--force-string

A "set" vagy a "add" használata esetén a JSON-ra való konvertálás helyett őrizze meg a sztringkonstansokat.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--ids

Egy vagy több erőforrásazonosító (szóközzel tagolt). Teljes erőforrás-azonosítónak kell lennie, amely tartalmazza az "Erőforrás-azonosító" argumentumok összes információját. Adjon meg --ids vagy más "Erőforrás-azonosító" argumentumot.

--remove

Tulajdonság vagy elem eltávolítása a listából. Példa: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--resource-group -g

Az erőforráscsoport neve. Az alapértelmezett csoportot konfigurálhatja a következővel az configure --defaults group=<name>: .

--set

Frissítsen egy objektumot egy beállítandó tulajdonság elérési útjának és értékének megadásával. Példa: --set property1.property2=.

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.