az servicebus topic

Servicebus-témakör.

Parancsok

Name Description Típus Állapot
az servicebus topic authorization-rule

Servicebus-témakör engedélyezési szabálya.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule create

Hozzon létre egy engedélyezési szabályt a megadott témakörhöz.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule delete

Témakör engedélyezési szabályának törlése.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule keys

Servicebus-témakör engedélyezési szabálykulcsai.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule keys list

Lekéri a témakör elsődleges és másodlagos kapcsolati sztring.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule keys renew

Újragenerálja a témakör elsődleges vagy másodlagos kapcsolati sztring.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule list

Egy témakör engedélyezési szabályainak listázása.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule show

Kérje le a megadott engedélyezési szabályt.

Alapvető FE
az servicebus topic authorization-rule update

Frissítse a megadott témakör engedélyezési szabályát.

Alapvető FE
az servicebus topic create

Hozzon létre egy témakört a megadott névtérben.

Alapvető FE
az servicebus topic delete

Témakör törlése a megadott névtérből és erőforráscsoportból.

Alapvető FE
az servicebus topic list

A névtér összes témakörének felsorolása.

Alapvető FE
az servicebus topic show

A megadott témakör leírásának lekérése.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription

Servicebus-témakör-előfizetés.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription create

Témakör-előfizetés létrehozása.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription delete

Előfizetés törlése a megadott témakörből.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription list

Egy adott témakör összes előfizetésének listázása.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription rule

Servicebus-témakör előfizetési szabálya.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription rule create

Hozza létre a ServiceBus-szabályt az előfizetéshez.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription rule delete

Meglévő szabály törlése.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription rule list

Listázz minden szabályt az adott témakör-előfizetésen belül.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription rule show

Kérje le a megadott szabály leírását.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription rule update

Frissítsen egy új szabályt, és frissítsen egy meglévő szabályt.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription show

Kérje le a megadott témakör előfizetési leírását.

Alapvető FE
az servicebus topic subscription update

Témakör-előfizetés frissítése.

Alapvető FE
az servicebus topic update

Frissítsen egy témakört a megadott névtérben.

Alapvető FE

az servicebus topic create

Hozzon létre egy témakört a megadott névtérben.

az servicebus topic create --name
              --namespace-name
              --resource-group
              [--auto-delete-on-idle]
              [--default-message-time-to-live]
              [--duplicate-detection {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--duplicate-detection-history-time-window]
              [--enable-batched-operations {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--enable-express {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--enable-ordering {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--enable-partitioning {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--max-message-size]
              [--max-size]
              [--status {Active, Creating, Deleting, Disabled, ReceiveDisabled, Renaming, Restoring, SendDisabled, Unknown}]

Kötelező paraméterek

--name --topic-name -n

A témakör neve.

--namespace-name

A névtér neve.

--resource-group -g

Az erőforráscsoport neve. Az alapértelmezett csoportot konfigurálhatja a következővel az configure --defaults group=<name>: .

Opcionális paraméterek

--auto-delete-on-idle

Az ISO 8601 időtartománya tétlen, majd a témakör automatikusan törlődik. A minimális érték 5 perc.

--default-message-time-to-live

ISO 8601 Az üzenetek alapértelmezett időideje élő értékre. Ez az az időtartam, amely után az üzenet lejár, attól kezdve, hogy az üzenet el lesz küldve a Service Busnak. Ez az alapértelmezett érték, amikor a TimeToLive nincs beállítva egy üzeneten.

--duplicate-detection --enable-duplicate-detection

Egy érték, amely jelzi, hogy az üzenetsor duplikált észlelést igényel-e.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--duplicate-detection-history-time-window -d

ISO 8601 timeSpan struktúra, amely meghatározza az ismétlődő észlelési előzmények időtartamát. Az alapértelmezett érték 10 perc.

--enable-batched-operations

Az érték azt jelzi, hogy a kiszolgálóoldali kötegelt műveletek engedélyezve vannak-e.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--enable-express

Az expressz entitások engedélyezését jelző érték. Az expressz témakörök ideiglenesen tárolnak egy üzenetet a memóriában, mielőtt állandó tárolóba írják.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--enable-ordering

Érték, amely jelzi, hogy a témakör támogatja-e a rendezést.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--enable-partitioning

Az az érték, amely jelzi, hogy engedélyezve van-e a több üzenetközvetítő között particionált témakör.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--max-message-size --max-message-size-in-kilobytes

Az üzenet hasznos adatainak maximális mérete (KB-ban), amelyet a témakör elfogad. Ez a tulajdonság jelenleg csak a Premiumban használatos, alapértelmezett értéke pedig 1024.

--max-size --max-size-in-megabytes

A témakör maximális mérete megabájtban, vagyis a témakörhöz lefoglalt memória mérete. Az alapértelmezett érték 1024.

--status

Számba adja az üzenetküldő entitás állapotának lehetséges értékeit.

elfogadott értékek: Active, Creating, Deleting, Disabled, ReceiveDisabled, Renaming, Restoring, SendDisabled, Unknown
Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.

az servicebus topic delete

Témakör törlése a megadott névtérből és erőforráscsoportból.

az servicebus topic delete [--ids]
              [--name]
              [--namespace-name]
              [--resource-group]
              [--subscription]

Opcionális paraméterek

--ids

Egy vagy több erőforrásazonosító (szóközzel tagolt). Teljes erőforrás-azonosítónak kell lennie, amely tartalmazza az "Erőforrás-azonosító" argumentumok összes információját. Adjon meg --ids vagy más "Erőforrás-azonosító" argumentumot.

--name --topic-name -n

A témakör neve.

--namespace-name

A névtér neve.

--resource-group -g

Az erőforráscsoport neve. Az alapértelmezett csoportot konfigurálhatja a következővel az configure --defaults group=<name>: .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.

az servicebus topic list

A névtér összes témakörének felsorolása.

az servicebus topic list --namespace-name
             --resource-group
             [--skip]
             [--top]

Kötelező paraméterek

--namespace-name

A névtér neve.

--resource-group -g

Az erőforráscsoport neve. Az alapértelmezett csoportot konfigurálhatja a következővel az configure --defaults group=<name>: .

Opcionális paraméterek

--skip

A kihagyás csak akkor használatos, ha egy korábbi művelet részleges eredményt adott vissza. Ha egy előző válasz tartalmaz nextLink elemet, a nextLink elem értéke tartalmaz egy kihagyási paramétert, amely meghatározza a későbbi hívásokhoz használandó kiindulási pontot.

--top

Az eredmények számát a legutóbbi N usageDetails értékre korlátozhatja.

Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.

az servicebus topic show

A megadott témakör leírásának lekérése.

az servicebus topic show [--ids]
             [--name]
             [--namespace-name]
             [--resource-group]
             [--subscription]

Opcionális paraméterek

--ids

Egy vagy több erőforrásazonosító (szóközzel tagolt). Teljes erőforrás-azonosítónak kell lennie, amely tartalmazza az "Erőforrás-azonosító" argumentumok összes információját. Adjon meg --ids vagy más "Erőforrás-azonosító" argumentumot.

--name --topic-name -n

A témakör neve.

--namespace-name

A névtér neve.

--resource-group -g

Az erőforráscsoport neve. Az alapértelmezett csoportot konfigurálhatja a következővel az configure --defaults group=<name>: .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.

az servicebus topic update

Frissítsen egy témakört a megadott névtérben.

az servicebus topic update [--add]
              [--auto-delete-on-idle]
              [--default-message-time-to-live]
              [--duplicate-detection {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--duplicate-detection-history-time-window]
              [--enable-batched-operations {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--enable-express {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--enable-ordering {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--enable-partitioning {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
              [--ids]
              [--max-message-size]
              [--max-size]
              [--name]
              [--namespace-name]
              [--remove]
              [--resource-group]
              [--set]
              [--status {Active, Creating, Deleting, Disabled, ReceiveDisabled, Renaming, Restoring, SendDisabled, Unknown}]
              [--subscription]

Opcionális paraméterek

--add

Adjon hozzá egy objektumot az objektumok listájához egy elérési út és egy kulcsértékpár megadásával. Példa: --add property.listProperty <key=value, string or JSON string>.

--auto-delete-on-idle

Az ISO 8601 időtartománya tétlen, majd a témakör automatikusan törlődik. A minimális érték 5 perc.

--default-message-time-to-live

ISO 8601 Az üzenetek alapértelmezett időideje élő értékre. Ez az az időtartam, amely után az üzenet lejár, attól kezdve, hogy az üzenet el lesz küldve a Service Busnak. Ez az alapértelmezett érték, amikor a TimeToLive nincs beállítva egy üzeneten.

--duplicate-detection --enable-duplicate-detection

Egy érték, amely jelzi, hogy az üzenetsor duplikált észlelést igényel-e.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--duplicate-detection-history-time-window -d

ISO 8601 timeSpan struktúra, amely meghatározza az ismétlődő észlelési előzmények időtartamát. Az alapértelmezett érték 10 perc.

--enable-batched-operations

Az érték azt jelzi, hogy a kiszolgálóoldali kötegelt műveletek engedélyezve vannak-e.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--enable-express

Az expressz entitások engedélyezését jelző érték. Az expressz témakörök ideiglenesen tárolnak egy üzenetet a memóriában, mielőtt állandó tárolóba írják.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--enable-ordering

Érték, amely jelzi, hogy a témakör támogatja-e a rendezést.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--enable-partitioning

Az az érték, amely jelzi, hogy engedélyezve van-e a több üzenetközvetítő között particionált témakör.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--force-string

A "set" vagy a "add" használata esetén a JSON-ra való konvertálás helyett őrizze meg a sztringkonstansokat.

elfogadott értékek: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--ids

Egy vagy több erőforrásazonosító (szóközzel tagolt). Teljes erőforrás-azonosítónak kell lennie, amely tartalmazza az "Erőforrás-azonosító" argumentumok összes információját. Adjon meg --ids vagy más "Erőforrás-azonosító" argumentumot.

--max-message-size --max-message-size-in-kilobytes

Az üzenet hasznos adatainak maximális mérete (KB-ban), amelyet a témakör elfogad. Ez a tulajdonság jelenleg csak a Premiumban használatos, alapértelmezett értéke pedig 1024.

--max-size --max-size-in-megabytes

A témakör maximális mérete megabájtban, vagyis a témakörhöz lefoglalt memória mérete. Az alapértelmezett érték 1024.

--name --topic-name -n

A témakör neve.

--namespace-name

A névtér neve.

--remove

Tulajdonság vagy elem eltávolítása a listából. Példa: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--resource-group -g

Az erőforráscsoport neve. Az alapértelmezett csoportot konfigurálhatja a következővel az configure --defaults group=<name>: .

--set

Frissítsen egy objektumot egy beállítandó tulajdonság elérési útjának és értékének megadásával. Példa: --set property1.property2=.

--status

Számba adja az üzenetküldő entitás állapotának lehetséges értékeit.

elfogadott értékek: Active, Creating, Deleting, Disabled, ReceiveDisabled, Renaming, Restoring, SendDisabled, Unknown
--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

Globális paraméterek
--debug

Növelje a naplózás részletességét az összes hibakeresési napló megjelenítéséhez.

--help -h

Jelenítse meg ezt a súgóüzenetet, és lépjen ki.

--only-show-errors

Csak a hibák megjelenítése, a figyelmeztetések mellőzése.

--output -o

Kimeneti formátum.

elfogadott értékek: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
alapértelmezett érték: json
--query

JMESPath lekérdezési sztring. További információkért és példákért lásd http://jmespath.org/ .

--subscription

Az előfizetés neve vagy azonosítója. Az alapértelmezett előfizetést konfigurálhatja a következővel az account set -s NAME_OR_ID: .

--verbose

A naplózás részletességének növelése. Használja a --debug parancsot a teljes hibakeresési naplókhoz.