Microsoft Entra ID-védelem dokumentációja

Megtudhatja, hogyan használhatja a Microsoft Entra ID-védelem a szervezet identitáskockázatainak azonosítására és kezelésére