Adatfrissítés a Power BI-ban

A Power BI segítségével gyorsan eljuthat az adatoktól az elemzési eredményeken át a cselekvésig, ugyanakkor gondoskodnia kell arról, hogy a Power BI-jelentések és irányítópultok adatai naprakészek legyenek. Az adatfrissítés módjának ismerete gyakran elengedhetetlen a pontos eredmények biztosításához.

Ez a cikk elméleti szinten ismerteti a Power BI adatfrissítési funkcióit és azok függőségeit. Emellett ajánlott eljárásokat és tippeket is kínál a gyakori frissítési problémák elkerüléséhez. A cikk tartalma megalapozza az adatfrissítés működésének megértését. Az adatfrissítés konfigurálásának célzott, lépésenkénti ismertetését a Következő lépések szakaszban, a cikk végén felsorolt oktatóanyagokban és útmutatókban találhatja meg.

Az adatfrissítés ismertetése

Power BI-tartalom beágyazása szolgáltatásnévvel és titkos alkalmazáskóddal

Az adatok frissítésekor a Power BI-nak le kell kérdeznie a mögöttes adatforrásokat, esetleg be kell töltenie a forrást egy adathalmazba, hogy frissíthesse az éppen frissített adathalmazra épülő jelentések és irányítópultok vizualizációit. A teljes folyamat az alábbi szakaszokban kifejtettek szerint az adathalmazok tárolási módjától függően több fázisból áll.

Az adathalmazok, jelentések és irányítópultok Power BI általi frissítésének megértéséhez tisztában kell lennie az alábbi fogalmakkal:

 • Tárolási módok és adathalmaz-típusok: A Power BI által támogatott tárolási módok és adathalmaz-típusok különböző frissítési követelményekkel járnak. Választhat, hogy újraimportálja az adatokat a Power BI-ba, és megtekinti az esetleges módosításokat, vagy közvetlenül a forrásnál kérdezi le az adatokat.
 • Frissítési típusok a Power BI-ban: A különböző frissítési típusok ismerete az adathalmaz sajátosságaitól függetlenül is segíthet megérteni, hogy mit végez el a Power BI a frissítési műveletek során. Ha ezeket a részleteket kombinálja a tárolási mód jellemzőivel, azzal segít megérteni, hogy pontosan mit hajt végre a Power BI, amikor a Frissítés most lehetőséget választja egy adathalmazhoz.

Tárolási módok és adathalmaz-típusok

A Power BI-adatkészletek az alábbi módok egyikével képesek hozzáférni a különböző adatforrásokból származó adatokhoz. További információt a Tárolási mód a Power BI Desktopban című cikkben talál.

 • Importálás mód
 • DirectQuery mód
 • LiveConnect mód
 • Leküldés mód

Az alábbi diagram a különböző adatfolyamokat szemlélteti a tárolási mód alapján. A leglényegesebb szempont, hogy csak az Importálás módú adathalmazok igénylik a forrásadatok frissítését. Ez a frissítés azért szükséges, mert az ilyen típusú adathalmaz importálja az adatokat az adatforrásból, és az importált adatok rendszeresen vagy alkalmi jelleggel frissítve lehetnek. A DirectQuery módú adathalmazok, és az Analysis Serviceshez LiveConnect módban kapcsolódó adathalmazok nem importálnak adatokat. Ezek minden felhasználói beavatkozáskor lekérdezik a mögöttes adatforrást. A Leküldés módú adathalmazok egyetlen adatforráshoz sem férnek hozzá közvetlenül, hanem a Power BI-ba leküldött adatokra várnak. Az adathalmaz-frissítés követelményei a tárolási módtól és az adathalmaz típusától függően változnak.

Tárolási módok és adathalmaz-típusok

Importálás módú adathalmazok

A Power BI az eredeti adatforrásokból az adathalmazba importálja az adatokat. A Power BI-jelentések és irányítópultok adathalmazra irányuló lekérdezései az importált táblákból és oszlopokból adják vissza az eredményeket. Egy ilyen adathalmaz pillanatképszerű másolatként is felfogható. Mivel a Power BI másolatot készít az adatokról, az adathalmazt frissíteni kell, hogy beolvassa a változásokat a mögöttes adatforrásokból.

Az adathalmazok frissítésekor az adatok vagy teljesen vagy részben frissülnek. A részleges frissítés növekményes frissítési szabályzattal rendelkező táblákkal rendelkező adathalmazokban történik. Ezekben az adathalmazokban a rendszer csak a táblapartíciók egy részét frissíti. Emellett a tapasztalt felhasználók az XMLA-végpont használatával bármely adathalmaz adott partícióit frissíthetik.

Az adathalmaz frissítéséhez szükséges memória mennyisége attól függ, hogy teljes vagy részleges frissítést végez-e. A frissítés során a rendszer megőrzi az adathalmaz másolatát az adathalmaz lekérdezéseinek kezeléséhez. Ez azt jelenti, hogy ha teljes frissítést végez, kétszer annyi memóriára lesz szüksége, mint amennyire az adathalmaznak szüksége van.

Javasoljuk, hogy tervezze meg a kapacitáshasználatot, hogy az adathalmaz frissítéséhez szükséges többletmemória figyelembe legyen véve. A elegendő memória megakadályozza a frissítési problémákat, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha az adathalmazok a rendelkezésre állónál több memóriát igényelnek a frissítési műveletek során. Ha meg szeretné tudni, hogy mennyi memória áll rendelkezésre egy prémium szintű kapacitás egyes adathalmazaihoz, tekintse meg a Kapacitások és termékváltozatok táblát.

A prémium szintű kapacitásokban lévő nagy adathalmazokról további információt a nagyméretű adathalmazok című témakörben talál.

Adathalmazok DirectQuery módban

A Power BI nem importál adatokat DirectQuery módban működő kapcsolatokon keresztül. Ehelyett az adathalmaz ad vissza eredményeket a mögöttes adatforrásból, amikor egy jelentés vagy irányítópult lekérdezi az adathalmazt. A Power BI átalakítja és az adatforráshoz továbbítja a lekérdezéseket.

Megjegyzés

Az élő kapcsolati jelentések lekérdezéseket küldenek az adathalmazt vagy a modellt üzemeltető kapacitásnak vagy Analysis Services-példánynak. Külső elemzési szolgáltatások, például SQL Server Analysis Services (SSAS) vagy Azure Analysis Services (AAS) használatakor az erőforrások a Power BI-on kívül lesznek felhasználva.

Mivel a Power BI nem importálja az adatokat, nem kell adatfrissítést futtatnia. A Power BI azonban végez csempefrissítéseket és esetleg jelentésfrissítéseket is a frissítési típusokról szóló következő szakaszban leírtak szerint. A csempék irányítópultra rögzített jelentésvizualizációk, és az irányítópultok csempéinek frissítése körülbelül óránként megtörténik, hogy a csempéken naprakész eredmények legyenek láthatók. Módosíthatja az ütemezést az adathalmaz beállításaiban az alábbi képernyőképen látható módon, vagy manuálisan kényszerítheti az irányítópult frissítését a Frissítés most lehetőséggel.

Frissítési ütemezés

Megjegyzés

 • Az importálási módban lévő adathalmazok és az importálási és DirectQuery módban kombináló összetett adathalmazok nem igényelnek külön csempefrissítést, mivel a Power BI minden ütemezett vagy igény szerinti adatfrissítés során automatikusan frissíti a csempéket. Az XMLA-végpont alapján frissített adathalmazok csak a gyorsítótárazott csempeadatokat törlik (érvényteleníti a gyorsítótárat). A csempegyorsítótárak nem frissülnek, amíg az egyes felhasználók nem férnek hozzá az irányítópulthoz. Importálási modellek esetén a frissítési ütemezést az Adathalmazok lap "Ütemezett frissítés" szakaszában találja. Összetett adathalmazok esetén az "Ütemezett frissítés" szakasz a Teljesítmény optimalizálása szakaszban található.
 • A Power BI nem támogatja a szuverén felhőben lévő Azure Analysis Services (AAS) határokon átnyúló élő kapcsolatait.

Leküldéses adathalmazok

A Leküldés módú adathalmazok nem tartalmaznak adatforrás-definíciót, ezért nem igényelnek adatfrissítést a Power BI-ban. A frissítésükhöz olyan külső szolgáltatáson vagy folyamaton keresztül kell leküldeni az adatokat az adathalmazba, mint az Azure Stream Analytics. Ezt a módszert gyakran alkalmazzák a Power BI-jal végzett valós idejű elemzésekhez. A Power BI ilyenkor is végez gyorsítótár-frissítéseket a leküldéses adathalmazra épülő csempékhez. Részletes útmutatást az Oktatóanyag: A Stream Analytics és a Power BI: Valós idejű elemzési irányítópult streamelési adatokhoz.

Frissítési típusok a Power BI-ban

A Power BI frissítési műveletei többféle frissítéstípusból állhatnak. Ilyen az adatfrissítés, a OneDrive-frissítés, a lekérdezési gyorsítótárak frissítése, a csempefrissítés és a jelentésbeli vizualizációk frissítése. Bár a Power BI automatikusan határozza meg az egy adott adathalmazhoz szükséges frissítési lépéseket, érdemes tudni, hogy ezek hogyan járulnak hozzá a frissítési művelet összetettségéhez és időtartamához. Gyors áttekintést nyújt az alábbi táblázat.

Tárolási mód Adatfrissítés OneDrive-frissítés Lekérdezési gyorsítótárak Csempefrissítés Jelentésvizualizációk
Importálás Ütemezett és igény szerinti Igen, csatlakoztatott adathalmazokhoz Ha engedélyezve van prémium szintű kapacitásban Automatikus és igény szerinti Nem
DirectQuery Nem értelmezhető Igen, csatlakoztatott adathalmazokhoz Ha engedélyezve van prémium szintű kapacitásban Automatikus és igény szerinti Nem
LiveConnect Nem értelmezhető Igen, csatlakoztatott adathalmazokhoz Ha engedélyezve van prémium szintű kapacitásban Automatikus és igény szerinti Igen
Leküldés Nem értelmezhető Nem értelmezhető Nem praktikus Automatikus és igény szerinti Nem

A különböző frissítési típusokat úgy is megvizsgálhatja, hogy milyen hatással vannak rájuk, és hol alkalmazhatja őket. Az adatforrástábla szerkezetének vagy sémájának (például egy új, átnevezett vagy eltávolított oszlop) változásai csak Power BI Desktop alkalmazhatók, és a Power BI szolgáltatás a frissítés meghiúsulását okozhatják. A hatásukról az alábbi táblázatban tájékozódhat.


Jelentésvizualizációk frissítése Adatfrissítés Sémafrissítés
Mit tesznek a különböző frissítési típusok? A vizualizációk feltöltéséhez használt lekérdezések frissülnek.

DirectQuery-táblákat használó vizualizációk esetén a vizualizáció lekérdezi a legújabb adatokat az adatforrásból.

Importált táblákat használó vizualizációk esetében a vizualizáció csak a legutóbbi adatfrissítéskor már importált adatokat kérdezi le az adatkészletbe.
Az adatok frissülnek az adatforrásból.

Nem vonatkozik a DirectQuery-táblákra, mivel azok a vizualizáció szintjén vannak, és a jelentésvizualizációk frissítésére támaszkodnak.

Importált táblák esetén az adatok frissülnek a forrásból.
Az adatforrástábla struktúrája az előző frissítés óta megváltozik.

Például: Power BI-adatfolyamhoz vagy SQL Database nézethez hozzáadott új oszlop megjelenítése.

Az importált és a DirectQuery-táblákra is vonatkozik.

A jelentésvizualizációk Power BI Desktop az adatfrissítés és a sémafrissítés együtt történik a következővel:

 • Kezdőlap menüszalag >Frissítés gombja
 • Home ribbon >Transform data>Close & Apply button
 • A helyi menü (kattintson a jobb gombbal vagy válassza a három pontot) bármelyik táblán, majd válassza az Adatok frissítése lehetőséget

Ezek a frissítési típusok nem mindig alkalmazhatók egymástól függetlenül, és a Power BI Desktop és a Power BI szolgáltatás eltérőek. Gyors áttekintést nyújt az alábbi táblázat.


Jelentésvizualizációk frissítése Adatfrissítés Sémafrissítés
A Power BI Desktop
 • View ribbon >Teljesítményelemző button >Refresh visuals
 • Vizualizációk létrehozása és módosítása a DAX-lekérdezés futtatásához
 • Ha az oldalfrissítés be van kapcsolva (csak DirectQuery esetén)
 • A PBIX-fájl megnyitása
Nem érhető el a többi frissítési típustól függetlenül Nem érhető el a többi frissítési típustól függetlenül
A Power BI szolgáltatás
 • Amikor a böngésző betölti vagy újra betölti a jelentést
 • Kattintson a Vizualizációk frissítése jobb felső menüsor gombjára
 • Kattintás a Frissítés gombra szerkesztési módban
 • Ha az oldalfrissítés be van kapcsolva (csak DirectQuery esetén)
 • Ütemezett frissítés
 • Azonnali frissítés
 • Power BI-adatkészlet frissítése a Power Automate-ből
 • A tábla feldolgozása SQL Server Management Studio -ból (Prémium)
Nem elérhető
Tartsa szem előtt Ha például megnyit egy jelentést a böngészőben, akkor az ütemezett frissítés végrehajtja az importált táblák adatfrissítését, a megnyitott böngészőben lévő jelentésvizualizációk csak akkor frissülnek, ha a jelentésvizualizációk frissítését kezdeményezik. A Power BI szolgáltatás adatfrissítése sikertelen lesz, ha a forrásoszlopot vagy táblát átnevezik vagy eltávolítják. Sikertelen, mert a Power BI szolgáltatás nem tartalmaz sémafrissítést. A hiba kijavításához sémafrissítésre van szükség Power BI Desktop, és az adathalmazt újra közzé kell tenni a szolgáltatásban. Az adatforrás átnevezett vagy eltávolított oszlopait vagy tábláit a rendszer sémafrissítéssel frissíti Power BI Desktop, de megszakíthatja a vizualizációkat és DAX-kifejezéseket (mértékek, számított oszlopok, sorszintű biztonság stb.), valamint eltávolíthatja azokat a kapcsolatokat, amelyek ezektől az oszlopoktól vagy tábláktól függenek.

Adatfrissítés

A Power BI-felhasználók szempontjából az adatfrissítés általában azzal jár, hogy ütemezetten vagy igény szerint adatokat importálnak az eredeti adatforrásokból egy adathalmazba. Naponta több adathalmaz-frissítés is végrehajtható, és szükséges is lehet, ha a mögöttes adatforrás gyakran módosul. A Power BI a megosztott kapacitásban lévő adathalmazokat nyolc napi adathalmaz-frissítésre korlátozza. A nyolc időérték a háttéradatbázisban van tárolva, és az Adathalmaz beállításai lapon kiválasztott helyi időzónán alapul. Az ütemező ellenőrzi, hogy melyik modellt és mikor kell frissíteni. A nyolc frissítés kvótája naponta, helyi idő szerint 12:01-kor alaphelyzetbe áll.

Adatfrissítés ütemezése az Adatbázis beállításai között.

Ha az adathalmaz prémium szintű kapacitásban van, naponta legfeljebb 48 frissítést ütemezhet az adathalmaz beállításai között. További információt a cikk egy későbbi részében, az Ütemezett frissítés konfigurálása című szakaszban talál. Ha egy adathalmaz olyan Prémium szintű kapacitásban van, amelyen engedélyezve van az XMLA-végpont az olvasáshoz/íráshoz, korlátlan számú frissítési művelet támogat a TMSL vagy PowerShell használatával végzett programozott konfigurálás során.

Azt is fontos felhívni a figyelmbe, hogy a napi frissítések megosztott kapacitásra vonatkozó korlátozása az ütemezett és az API-frissítések együttesére is vonatkozik. Igény szerinti frissítést is aktiválhat, ha az adathalmaz menüjében a Frissítés most lehetőséget választja, ahogy az alábbi képernyőképen látható. Az igény szerinti frissítések nem szerepelnek a frissítési korlátozásban. Azt is fontos megjegyezni, hogy a prémium szintű kapacitásban lévő adathalmazok esetében nincsenek az API-frissítésekre vonatkozó korlátozások. Ha saját frissítési megoldást szeretne felépíteni a Power BI REST API-val, tekintse meg az Adathalmazok – Adathalmaz frissítése című témakört.

Azonnali frissítés

Megjegyzés

Az adatfrissítéseknek megosztott kapacitásban kevesebb, mint 2 óra alatt be kell fejeződniük. Ha adathalmaza ennél hosszabb frissítési műveleteket igényel, fontolja meg az adathalmaz áthelyezését prémium szintű kapacitásba. Prémium szinten a frissítés maximális időtartama 5 óra.

OneDrive-frissítés

Ha a OneDrive-ban vagy a SharePoint Online-ban tárolt Power BI Desktop-fájl, Excel-munkafüzet vagy vesszővel tagolt (.csv) adatfájl alapján hozott létre adathalmazokat és jelentéseket, akkor a Power BI egy másik típusú frissítést, úgynevezett OneDrive-frissítést hajt végre. További információ: Adatok beolvasása a Power BI-ba fájlokból.

Az olyan adathalmaz-frissítésekkel ellentétben, amikor a Power BI egy adatforrásól importál adatokat egy adathalmazba, a OneDrive-frissítés az adathalmazokat és jelentéseket szinkronizálja azok forrásfájljaival. A Power BI alapértelmezés szerint körülbelül óránként ellenőrzi, hogy egy OneDrive-ban vagy SharePoint Online-ban tárolt fájlhoz csatlakozó adathalmaz igényel-e szinkronizálást.

A Power BI egy OneDrive-elem azonosítója alapján végzi a frissítést, ezért jól gondolja át a frissítés vagy a csere előnyeit és hátrányait. Amikor adatforrásként állít be egy OneDrive-fájlt, a Power BI a fájl tételazonosítójára hivatkozik a frissítés végrehajtásakor. Példaként vegyünk egy olyan forgatókönyvet egy mesterfájllal (A), amely rendelkezik egy éles környezetbeli másolattal (B), és Ön beállítja, hogy a OneDrive frissítse a B fájlt. Ha ezután az A fájlt a B fájl fölé másolja, a másolási művelet törli a régi B fájlt, és létrehoz egy eltérő tételazonosítóval rendelkező új B fájlt, ami megszakítja a OneDrive általi frissítést. Ha el szeretné kerülni ezt a helyzetet, feltöltheti és lecserélheti a B fájlt, amely megtartja az elemazonosítóját.

A fájlt áthelyezheti egy másik helyre (például áthúzással), ekkor a frissítés továbbra is működni fog, mivel a Power BI továbbra is felismeri a fájlazonosítót. Ha azonban egy másik helyre másolja a fájlt, egy új fájlpéldány és egy új tételazonosító jön létre. Ezért a Power BI-fájlhivatkozás már nem lesz érvényes, és a frissítés nem sikerül.

Megjegyzés

Az adathalmaz frissítése akár 60 percet is igénybe vehet, még akkor is, ha a szinkronizálást már elvégezte a helyi gépen, és már végrehajtotta az Azonnali frissítés műveletet a Power BI szolgáltatásban.

A múltbeli szinkronizálási ciklusokat a frissítési előzmények OneDrive lapján tekintheti át. Az alábbi képernyőképen egy mintaadathalmaz egy befejezett szinkronizálási ciklusa látható.

Frissítési előzmények

Ahogy a fenti képernyőképen látható, a Power BI ütemezett frissítésként azonosította ezt a OneDrive-frissítést, de a frissítési időköz nem konfigurálható. A OneDrive-frissítés csak az adathalmaz beállításaiban kapcsolható ki. A frissítést akkor hasznos kikapcsolni, ha nem szeretné, hogy a Power BI-beli adathalmazai és jelentései automatikusan átvegyék a forrásfájlokban történt módosításokat.

Az adathalmaz beállításainak lapján csak akkor láthatók a OneDrive hitelesítő adatai és a OneDrive frissítési szakaszai, ha az adathalmaz egy OneDrive- vagy SharePoint Online-fájlhoz csatlakozik, ahogyan az alábbi képernyőképen látható. Azok az adathalmazok, amelyek nem csatlakoznak a OneDrive-on vagy a SharePoint Online-ban lévő forrásfájlhoz, nem jelenítik meg ezeket a szakaszokat.

OneDrive-beli hitelesítő adatok és OneDrive-frissítés

Ha letiltja egy adathalmaz OneDrive-frissítését, igény szerint szinkronizálhatja az adathalmazt az Adathalmaz menü Frissítés parancsával . Az igény szerinti frissítés részeként a Power BI ellenőrzi, hogy a OneDrive-on vagy a SharePoint Online-on lévő forrásfájl újabb-e a Power BI-beli adathalmaznál, és ha igen, szinkronizálja az adatkészletet. A Frissítési előzmények között ezek a műveletek igény szerinti frissítésekként jelennek meg a OneDrive lapon.

Ne feledje, hogy a OneDrive frissítése nem kér le adatokat az eredeti adatforrásokból. A OneDrive-frissítés csak a .pbix-, .xlsx- vagy .csv-fájlokból származó metaadatokkal és adatokkal frissíti a Power BI-beli erőforrásokat, ahogyan az alábbi ábrán látható. Annak érdekében, hogy az adathalmaz az adatforrások legfrissebb adataival rendelkezzen, a Power BI az igény szerinti frissítsek részeként adatfrissítést is indít. Erről meggyőződhet a Frissítési előzményekben, ha az Ütemezett lapra vált.

OneDrive-frissítés diagramja

Ha a OneDrive-frissítést engedélyezve hagyja egy OneDrive-hoz vagy SharePoint Online-hoz csatlakozó adathalmazhoz, és ütemezetten szeretne adatfrissítést végrehajtani, az ütemezést úgy konfigurálja, hogy a Power BI az adatfrissítést a OneDrive-frissítés után hajtsa végre. Ha például saját szolgáltatást vagy folyamatot hozott létre, amely a OneDrive- vagy SharePoint Online-beli forrásfájlt minden éjszaka 1 órakor frissíti, akkor az ütemezett frissítést konfigurálhatja 02:30-ra, így elég időt adva a Power BI-nak, hogy befejezze a OneDrive-frissítést az adatfrissítés megkezdése előtt.

Lekérdezési gyorsítótárak frissítése

Ha adathalmaza prémium szintű kapacitásban helyezkedik el, akkor esetleg javíthatja a hozzá társított jelentések és irányítópultok teljesítményét a lekérdezési gyorsítótár engedélyezésével, ahogyan az alábbi ábrán látható. A lekérdezések gyorsítótárazása arra utasítja a prémium szintű kapacitást, hogy a helyi gyorsítótárazási szolgáltatását használja a lekérdezések eredményeinek megtartására, így elkerülhető, hogy a mögöttes adatforrás végezze el az eredmények kiszámítását. További információ: Lekérdezések gyorsítótárazása a Power BI Premiumban.

Lekérdezések gyorsítótárazása

Egy adatfrissítés után azonban a korábban gyorsítótárazott lekérdezési eredmények már nem érvényesek. A Power BI elveti ezeket a gyorsítótárazott eredményeket, és újra össze kell gyűjtenie azokat. Ezért előfordulhat, hogy a lekérdezések gyorsítótárazása nem olyan hasznos az adathalmazokhoz társított jelentések és irányítópultok esetében, amelyeket gyakran frissít, például naponta 48 alkalommal.

Jelentésvizualizációk frissítése

Ez a frissítési folyamat kevésbé fontos, mert csak az Analysis Services élő kapcsolataihoz szükséges. Ezekhez a kapcsolatokhoz a Power BI gyorsítótárazza a jelentésvizualizációk utolsó állapotát, így a jelentés újbóli megtekintésekor a Power BI-nak nem kell lekérdeznie az Analysis Services táblázatos modelljét. A jelentés kezelése során, például egy jelentésszűrő kicserélésekor a Power BI lekérdezi a táblázatos modellt, és automatikusan frissíti a jelentés vizualizációit. Ha úgy véli, hogy a jelentés elavult adatokat mutat, a jelentés Frissítés gombját választva elindíthatja az összes jelentésvizualizáció frissítését az alábbi ábrán bemutatott módon.

Jelentésvizualizációk frissítése

Csak a rögzített vizualizációk frissülnek, a rögzített élő oldalak nem. Rögzített élő oldal frissítéséhez használhatja a böngésző Frissítés gombját.

Az adatinfrastruktúra-függőségek áttekintése

A tárolási módoktól függetlenül egyetlen adatfrissítés sem lehet sikeres, ha a mögöttes adatforrások nem elérhetők. Az adatokhoz való hozzáférésnek három fő forgatókönyve van:

 • Egy adathalmaz helyszíni adatforrásokat használ
 • Egy adathalmaz felhőbeli adatforrásokat használ
 • Egy adathalmaz helyszíni és felhőbeli adatforrásokat is használ

Csatlakozás helyszíni adatforrásokhoz

Ha az adathalmaz olyan adatforrást használ, amelyhez a Power BI nem fér hozzá közvetlen hálózati kapcsolaton keresztül, akkor csak úgy engedélyezhet frissítési ütemezést vagy hajthat végre igény szerinti adatfrissítést, ha átjárókapcsolatot konfigurál ehhez az adathalmazhoz. Az adatátjárókról és azok működéséről a Mik azok a helyszíni adatátjárók? című cikkből tájékozódhat.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Kiválaszt egy vállalati adatátjárót a kívánt adatforrás-definícióval
 • Személyes adatátjárót helyez üzembe

Megjegyzés

Az adatátjárót igénylő adatforrástípusok listáját Az adatforrás kezelése – Importálás/Ütemezett frissítés című cikkben találhatja meg.

Vállalati adatátjáró használata

A Microsoft személyes átjáró helyett vállalati adatátjáró használatát javasolja az adathalmazok helyszíni adatforráshoz csatlakoztatására. Ügyeljen arra, hogy az átjáró megfelelően legyen konfigurálva, tehát rendelkezzen a legújabb frissítésekkel és minden szükséges adatforrás-definícióval. Az adatforrás-definíciók adják meg a Power BI-nak egy adott forrás kapcsolati adatait, köztük a kapcsolati végpontokat, a hitelesítési módot és a hitelesítő adatokat. Az átjárón adatforrásainak kezeléséről Az adatforrás kezelése – Importálás/Ütemezett frissítés című cikkben talál további információt.

Az adathalmazok vállalati átjáróhoz való csatlakoztatása viszonylag egyszerű, ha Ön átjáró-rendszergazda. Rendszergazdai jogosultságokkal gyorsan frissíthet egy átjárót, és szükséges esetén hozzáadhatja a hiányzó adatforrásokat. Ami azt illeti, egy hiányzó adatforrást közvetlenül az adathalmaz beállításainak oldalán hozzáadhat az átjáróhoz. A váltógomb kibontásával megtekintheti az adatforrásokat, és kiválaszthatja az Hozzáadás átjáróhoz hivatkozást, ahogyan az alábbi képernyőképen látható. Ha ön nem átjáró-rendszergazda, forduljon egy átjáró rendszergazdájához a szükséges adatforrás-definíció hozzáadásához.

Megjegyzés

Az átjáróhoz kizárólag az átjáró rendszergazdája adhat adatforrásokat. Ellenőrizze azt is, hogy az átjáró rendszergazdája hozzáadta-e az Ön felhasználói fiókját azoknak a felhasználóknak a listájához, akiknek engedélyezett az adatforrás használata. Az Adathalmaz beállításai oldalon csak olyan vállalati átjárót választhat ki, amelynek adatforrásának használatára Ön engedélyt kapott.

Hozzáadás átjáróhoz

Ügyeljen rá, hogy a megfelelő adatforrás-definíciót kapcsolja össze az adatforrással. Ahogy a fenti képernyőképen látható, az átjáró rendszergazdái több definíciót is létrehozhatnak egyetlen átjárón, melyek mindegyike ugyanahhoz az adatforráshoz csatlakozik, és mindegyik definícióhoz más-más hitelesítő adatok tartoznak. A fenti példában az Értékesítési osztály adattulajdonosa az AdventureWorksProducts-Sales adatforrás-definíciót választaná, míg a Támogatási osztály munkatársa az adatkészlethez az AdventureWorksProducts-Support adatforrás-definíciót rendelné. Ha az adatforrás-definíciók nevei nem érthetőek első látásra, kérdezze meg az átjáró rendszergazdáját, hogy melyiket kell választania.

Megjegyzés

Egy adathalmaz csak egyetlen átjárókapcsolatot használhat. Másként fogalmazva helyszíni adatforrásokat nem lehet egynél több átjárókapcsolaton keresztül elérni. Ennek megfelelően minden szükséges adatforrás-definíciót ugyanahhoz az adatforráshoz kell hozzáadni.

Személyes adatátjáró üzembe helyezése

Ha nincs hozzáférése vállalati adatátjáróhoz, és egyedül Ön kezel adatforrásokat, és ezért nem kell adatforrásokat másokkal megosztania, személyes üzemmódban is üzembe helyezhet adatátjárót. Az Átjárókapcsolat szakaszban a Nincs telepítve személyes adatátjáró alatt válassza a Telepítés most lehetőséget. A személyes adatátjáróra vonatkozik néhány, a Helyszíni adatátjáró (személyes mód) című cikkben dokumentált korlátozás.

A vállalati adatátjárótól eltérően egy személyes adatátjáróhoz nem kell adatforrás-definíciókat hozzáadnia. Az adatforrások konfigurációját ehelyett az adathalmaz-beállítások Adatforrásbeli hitelesítő adatok szakaszában konfigurálhatja, ahogyan az alábbi képernyőképen látható.

Adatforrás hitelesítő adatainak konfigurálása átjáróhoz

Felhőbeli adatforrások elérése

Azok az adathalmazok, amelyek olyan felhőbeli adatforrásokat használnak, mint az Azure SQL DB, nem igényelnek adatátjárót, ha a Power BI közvetlen hálózati kapcsolatot tud létesíteni a forrással. Emiatt az ilyen adatforrások konfigurációját az adathalmaz-beállítások Adatforrásbeli hitelesítő adatok szakaszának használatával kezelheti. Ahogyan az alábbi képernyőképen látható, átjárókapcsolatot nem kell konfigurálnia.

Adatforrásbeli hitelesítő adatok konfigurálása átjáró nélkül

Megjegyzés

Minden felhasználó adatforrásonként csak egy hitelesítőadat-készlettel rendelkezhet az összes saját adathalmazában, függetlenül attól, hogy az adathalmazok melyik munkaterületen találhatók. És minden adathalmaznak csak egy tulajdonosa lehet. Ha olyan adathalmaz hitelesítő adatait szeretné frissíteni, ahol nem Ön az adathalmaz tulajdonosa, először át kell vennie az adathalmazt az adathalmaz beállításainak lapján az Átvétel gombra kattintva.

Helyszíni és felhőbeli források elérése egyetlen forráslekérdezésben

Egy adathalmaz több forrásból is nyerhet adatokat, ezek a források pedig helyszíniek és felhőbeliek is lehetnek. Egy adathalmaz azonban, ahogyan már említettük, csak egyetlen átjárókapcsolatot használhat. Bár a felhőbeli adatforrások nem feltétlenül igényelnek átjárót, az átjáróra szükség van akkor, ha egy adathalmaz egyetlen adategyesítési lekérdezésben helyszíni és felhőbeli forrásokhoz is kapcsolódik. Ilyen helyzetben a Power BI-nak a felhőbeli adatforrásokhoz is átjárót kell használnia. Az alábbi ábra azt szemlélteti, ahogyan egy ilyen adathalmaz hozzáfér az adatforrásaihoz.

Felhőbeli és helyszíni adatforrások

Megjegyzés

Ha egy adathalmaz külön adategyesítési lekérdezésekkel kapcsolódik a helyszíni és a felhőbeli forrásokhoz, akkor a Power BI átjárókapcsolatot használ a helyszíni források eléréséhez, és közvetlen hálózati kapcsolatot a felhőbeli forrásokhoz. Ha egy adategyesítési lekérdezés helyszíni és felhőbeli forrásokból származó adatokat egyesít vagy fűz össze, akkor a Power BI a felhőbeli forrásoknál is áttér az átjárókapcsolat használatára.

A Power BI-adathalmazok a Power Query segítségével érik el és kérik le a forrásbeli adatokat. Az alábbi adategyesítési lista egyszerű példa olyan lekérdezésre, amely helyszíni és felhőbeli forrásokból származó adatokat egyesít.

Let

  OnPremSource = Sql.Database("on-premises-db", "AdventureWorks"),

  CloudSource = Sql.Databases("cloudsql.database.windows.net", "AdventureWorks"),

  TableData1 = OnPremSource{[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  TableData2 = CloudSource {[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  MergedData = Table.NestedJoin(TableData1, {"BusinessEntityID"}, TableData2, {"BusinessEntityID"}, "MergedData", JoinKind.Inner)

in

  MergedData

Egy adatátjáró kétféleképpen konfigurálható helyszíni és felhőbeli források adatainak egyesítéséhez vagy összefűzéséhez:

 • A helyszíni adatforrásoké mellett a felhőbeli forrás adatforrás-definícióját is hozzáadja az adatátjáróhoz.
 • Bejelöli Az ezen átjárófürtön keresztüli frissítés engedélyezése a felhasználó felhőbeli adatforrásai számára jelölőnégyzetet.

Frissítés átjárófürtön keresztül

Ha a fenti képernyőképen látható módon bejelöli Az ezen átjárófürtön keresztüli frissítés engedélyezése a felhasználó felhőbeli adatforrásai számára jelölőnégyzetet az átjáró konfigurációjában, akkor a Power BI használhatja azt a konfigurációt, amelyet a felhasználó adott meg a felhőbeli forráshoz az Adatforrásbeli hitelesítő adatok alatt az adathalmaz beállításaiban. Ez hozzájárulhat az átjáró konfigurálásával járó többletmunka csökkentéséhez. Ha viszont nagyobb mértékben szeretné szabályozni az átjáró által létesített kapcsolatokat, ne engedélyezze ezt a jelölőnégyzetet. Ilyen esetben minden felhőbeli forráshoz, amelyet támogatni szeretne explicit adatforrás-definíciót kell hozzáadnia az átjáróhoz. A jelölőnégyzetet is engedélyezheti, és explicit adatforrás-definíciókat adhat hozzá a felhőbeli forrásokhoz egy átjáróhoz. Ebben az esetben az átjáró minden megfelelő forráshoz az adatforrás-definíciókat fogja használni.

Lekérdezési paraméterek konfigurálása

A Power Queryvel létrehozott adategyesítési lekérdezések összetettsége az egyszerű lépésektől a paraméterezett szerkezetekig változhat. Az alábbi minta egy kis adategyesítési lekérdezésminta, amely egy SchemaName és egy TableName nevű paraméterrel fér hozzá egy AdventureWorks adatbázis megadott táblájához.

let

  Source = Sql.Database("SqlServer01", "AdventureWorks"),

  TableData = Source{[Schema=SchemaName,Item=TableName]}[Data]

in

  TableData

Megjegyzés

A lekérdezési paraméterek csak Importálás módú adathalmazokhoz támogatottak. A DirectQuery/LiveConnect mód nem támogatja a lekérdezési paraméterek definiálását.

Ahhoz, hogy egy paraméteres adathalmaz a megfelelő adatokhoz férjen hozzá, konfigurálnia kell az adategyesítési lekérdezés paramétereit az adathalmaz beállításaiban. A paramétereket programozottan is módosíthatja a Power BI REST API használatával. Az alábbi képernyőképen látható felhasználói felületen a fenti adategyesítési lekérdezést használó adathalmaz lekérdezési paraméterei konfigurálhatók.

Lekérdezési paraméterek konfigurálása

Frissítés és dinamikus adatforrások

A dinamikus adatforrás olyan adatforrás, amelyben a csatlakozáshoz szükséges információk egy része vagy egésze nem határozható meg, amíg Power Query le nem futtatja a lekérdezést, mert az adatok kódban jönnek létre, vagy egy másik adatforrásból származnak. Ilyenek például a következők: egy SQL Server-adatbázis példányneve és adatbázisa; egy CSV-fájl elérési útja vagy egy webszolgáltatás URL-címe.

A legtöbb esetben a dinamikus adatforrásokat használó Power BI-adatkészletek nem frissíthetők a Power BI szolgáltatás. Van néhány kivétel, amikor a dinamikus adatforrások frissíthetők a Power BI szolgáltatásban. Ilyen például, ha a Relatív útvonal és a Lekérdezés beállítást használja a Web.Contents M függvénnyel. A Power Query-paraméterekre hivatkozó lekérdezések szintén frissíthetők.

Ha szeretné megállapítani, hogy a dinamikus adatforrás frissíthető-e, nyissa meg az Adatforrás beállításai párbeszédpanelt a Power Query-szerkesztőben, majd válassza az Adatforrások az aktuális fájlban lehetőséget. A megjelenő ablakban keresse meg a következő figyelmeztető üzenetet, amely az alábbi képen látható:

Megjegyzés

Egyes adatforrások esetleg nem jeleníthetők meg a listában, mert manuálisan lettek megírva.

Dinamikus adatforrás jelzője

Ha a figyelmeztetés megjelenik az Adatforrás beállításai párbeszédpanelen, akkor egy dinamikus adatforrás jelenik meg, amely nem frissíthető a Power BI szolgáltatás.

Ütemezett frissítés beállítása

A Power BI és az adatforrások közötti kapcsolat kialakítása az adatfrissítés konfigurálásának kiemelkedően legnagyobb részfeladata. A további lépések viszonylag egyértelműek. Ezek közé tartozik a frissítési ütemezés beállítása és a sikertelen frissítésekről szóló értesítések engedélyezése. Ehhez az Ütemezett frissítés konfigurálása című cikk nyújt lépésenkénti útmutatást.

Frissítési ütemezés beállítása

Az Ütemezett frissítés szakaszban határozhatja meg az adatkészletek frissítésének gyakoriságát és időszakait. Bizonyára emlékszik, hogy naponta legfeljebb nyolc időpontot konfigurálhat, ha az adathalmaz megosztott kapacitásban van, és 48 időpontot a Power BI Premiumban. Az alábbi képernyőkép egy tizenkét óránként ütemezett frissítés látható.

Ütemezett frissítés beállítása

Frissítési ütemezés konfigurálása után az adathalmaz beállításainak oldala a fenti képernyőképen látható módon tájékoztatja a következő frissítés időpontjáról. Ha ennél hamarabb szeretné frissíteni az adatokat, például az átjáró és az adatforrás konfigurációjának teszteléséhez, igény szerinti frissítést hajthat végre a navigációs panel Adatkészlet menüjében található Azonnali frissítés lehetőséggel. Az igény szerinti frissítések nem érintik a következő ütemezett frissítés időpontját.

Tipp

A Power BI nem rendelkezik havi frissítési időköz beállítással. A Power Automate használatával azonban létrehozhat egy havonta előforduló egyéni frissítési időközt a Power BI következő blogbejegyzésében leírtak szerint.

Azt is vegye figyelembe, hogy a frissítés konfigurált időpontja nem feltétlenül az a pontos időpont, amikor a Power BI elindítja a következő ütemezett folyamatot. A Power BI törekszik a frissítési ütemezés minél pontosabb betartására. A cél az, hogy a frissítés az ütemezett időponttól legfeljebb 15 perc eltéréssel elinduljon, de akár egyórás késés is előfordulhat, ha a szolgáltatás nem tudja korábban lefoglalni a szükséges erőforrásokat.

Megjegyzés

A Power BI inaktiválja a frissítési ütemezést, ha négy egymás utáni alkalommal sikertelen marad, vagy ha a szolgáltatás olyan konfigurációmódosítást igénylő, helyrehozhatatlan hibát észlel, mint az érvénytelen vagy lejárt hitelesítő adatok. Az egymást követő sikertelen próbálkozások számának küszöbértéke nem módosítható.

Értesítés a sikertelen frissítésekről

A Power BI alapértelmezés szerint e-mail-értesítést küld az adathalmaz tulajdonosának a sikertelen frissítésekről, hogy a tulajdonos időben közbe tudjon lépni frissítési problémák esetén. A Power BI akkor is értesítést küld, ha a szolgáltatás a sorozatos sikertelenség miatt letiltja az ütemezést. A Microsoft azt javasolja, hogy hagyja bejelölve a Frissítési hiba küldése értesítési e-mailek tulajdonosa jelölőnégyzetet.

Érdemes további címzetteket is megadni a partnerek Email használatával, ha a frissítés meghiúsul a szövegmezőben. Ebben az esetben a rendszer az adathalmaz tulajdonosán kívül a megadott címzetteknek is elküldi a sikertelen frissítésekre vonatkozó értesítéseket. Megadhatja például egy munkatársát, aki vállalta, hogy foglalkozik az adathalmazokkal, amíg Ön szabadságon van. De megadhatja akár az osztály vagy a szervezet frissítési problémáiért felelős támogatási csapat e-mail-aliasát is. Azzal, hogy az adathalmaz tulajdonosán kívül másoknak is elküldi a sikertelen frissítésekre vonatkozó értesítéseket, hozzájárulhat ahhoz, hogy a problémákat időben észrevegyék és megoldják.

Fontos, hogy a Power BI nem csak a sikertelen frissítésekről küld értesítést, hanem akkor is, ha a szolgáltatás inaktivitás miatt szüneteltet egy ütemezett frissítést. Ha két hónapon át egyetlen felhasználó sem látogatott meg az adathalmazon alapuló egyetlen irányítópultot és jelentést sem, a Power BI inaktívnak minősíti az adathalmazt. Ilyen esetben a Power BI e-mailt küld az adathalmaz tulajdonososának, amelyben jelzi, hogy a szolgáltatás szüneteltette az adathalmaz frissítési ütemezését. Az alábbi képernyőkép az ilyen értesítésekre mutat egy példát.

Szüneteltetett frissítésről tájékoztató e-mail

Az ütemezett frissítés folytatásához nyisson meg egy jelentést vagy irányítópultot, amely ennek az adathalmaznak a használatával készült, vagy frissítse manuálisan az adathalmazt az Azonnali frissítés lehetőséggel.

Megjegyzés

A frissítési értesítések külső felhasználóknak való küldése nem támogatott. A felhasználók Email a frissítés meghiúsulása esetén megadott címzetteknek fiókokkal kell rendelkezniük az Azure Active Directory-bérlőben. Ez a korlátozás az adathalmazok frissítésére és az adatfolyamok frissítésére egyaránt vonatkozik.

A frissítési állapot és az előzmények ellenőrzése

A hibaértesítések mellett érdemes rendszeresen ellenőrizni az adathalmazokat a frissítési hibákkal kapcsolatban. Ennek egy gyors módja az adathalmazok listájának megtekintése a munkaterületen. A hibát tartalmazó adathalmazok mellett kis figyelmeztető ikon látható. A figyelmeztető ikon kijelölésével további információkhoz juthat, ahogyan az alábbi képernyőképen látható. Az egyes frissítési hibák elhárításáról a Frissítési forgatókönyvekkel kapcsolatos hibák elhárítása című cikk nyújt további információkat.

Frissítési állapot – figyelmeztetés

A figyelmeztetés ikon segít az adathalmaz aktuális problémáinak jelzésében, de érdemes időnként ellenőrizni a frissítési előzményeket is. Ahogyan a nevéből kikövetkeztető, a frissítési előzményekben áttekinthető a múltbéli szinkronizálási ciklusok sikeres vagy sikertelen állapota. Előfordulhat például, hogy egy átjáró rendszergazdája lejárt adatbázisbeli hitelesítő adatokat frissített. Az alábbi képernyőképen a frissítési előzményekből jól látható, hogy mikor kezdett ismét működni az érintett frissítés.

Frissítési előzmények – üzenetek

Megjegyzés

A frissítési előzmények megjelenítéséhez az adathalmaz beállításai között található hivatkozás. A frissítési előzményeket programozottan is lekérheti a Power BI REST API használatával. Egyéni megoldás használatával több adathalmaz frissítési előzményeit is központosítottan figyelheti.

Automatikus oldalfrissítés

Az automatikus oldalfrissítés a jelentésoldal szintjén működik, és lehetővé teszi, hogy a jelentés szerzője beállítson egy frissítési időközt az oldal vizualizációjához, amely csak akkor aktív, amikor a lap használatban van. Az automatikus oldalfrissítés csak DirectQuery-adatforrások esetén érhető el. A minimális frissítési időköz attól függ, hogy a jelentés milyen típusú munkaterületen van közzétéve, valamint hogy a Prémium munkaterületekre és beágyazott munkaterületekre vonatkozóan milyen kapacitásbeállításokat alkalmazott a rendszergazda.

Az automatikus oldalfrissítésről az automatikus oldalfrissítés című cikkben olvashat bővebben.

Ajánlott eljárások

Az adathalmazok frissítési előzményeinek rendszeres ellenőrzése az egyik legfontosabb ajánlott eljárás, amellyel biztosítható, hogy jelentései és irányítópultjai aktuális adatokat használjanak. Ha problémákat tapasztal, azonnal kezelje azokat, szükség esetén az adatforrás-tulajdonosok és az átjáró-rendszergazdák bevonásával.

Emellett az alábbi javaslatok szem előtt tartásával alakíthat ki és tarthat fenn megbízható adatfrissítési folyamatokat az adathalmazokhoz:

 • Ütemezze a frissítéseket a kevésbé forgalmas időszakokra, főleg akkor, ha adathalmazai a Power BI Premiumban vannak. Ha tágabb időtartományra osztja szét a frissítési ciklusokat, elkerülheti a kiugró terheléseket, amelyek egyébként túlterhelhetnék a rendelkezésre álló erőforrásokat. A frissítési ciklusok késése a rendszer túlterhelésére utalhat. Ha egy prémium szintű kapacitás kimerül, a Power BI akár kihagyhat egy frissítési ciklust.
 • Tartsa szem előtt a frissítésre vonatkozó korlátozásokat. Gyorsan változó forrásadatok vagy nagy adattömeg esetén az Importálás mód helyett érdemesebb lehet DirectQuery/LiveConnect módot használni, ha annak a forrásra háruló többletterhelése és a lekérdezési teljesítményben megmutatkozó következménye elfogadható. Kerülje az Importálás módú adathalmazok folyamatos frissítését. A DirectQuery/LiveConnect mód azonban több korlátozással is rendelkezik, például az adatok visszaadására vonatkozó egymilliós korláttal és a lekérdezések futtatására vonatkozó 225 másodperces válaszidőkorláttal, amint azt a DirectQuery használata Power BI Desktop. Ezen korlátozások miatt rákényszerülhet, hogy mindenképpen Importálás módot használjon. Nagy adatmennyiségek esetén fontolja meg az összesítések használatát a Power BI-ban.
 • Ellenőrizze, hogy az adathalmaz frissítési ideje nem haladja-e meg a maximális frissítési időtartamot. A frissítés időtartamát a Power BI Desktoppal ellenőrizheti. Ha 2 óránál többet vesz igénybe, fontolja meg az adathalmaz áthelyezését a Power BI Premiumba. Előfordulhat, hogy az adathalmaz megosztott kapacitáson nem frissíthető. Érdemes lehet növekményes frissítést használni az 1 GB-nál nagyobb adathalmazokhoz, vagy több órát is igénybe vehet a frissítés.
 • Optimalizálhatja adathalmazait, hogy csak a jelentések és irányítópultok által használt táblákat és oszlopokat tartalmazzák. Optimalizálja az adategyesítési lekérdezéseket, és ha csak lehetséges, kerülje a dinamikus adatforrás-definíciók és költséges DAX-számítások használatát. Nagy memóriaigényük és a számítási többletterhelés miatt különösen kerülendők azok a DAX-függvények, amelyek egy tábla összes sorát megvizsgálják.
 • A Power BI Desktopban használtakkal azonos adatvédelmi beállítások alkalmazásával biztosíthatja, hogy a Power BI hatékony forráslekérdezéseket generálhasson. Ne feledje, hogy a Power BI Desktop nem tesz közzé adatvédelmi beállításokat. Ezeket a beállításokat manuálisan kell újra alkalmaznia az adatforrás-definíciókban az adathalmaz közzététele után.
 • Ne használjon túl sok vizualizációt az irányítópultokon, főleg ha sorszintű biztonságot (RLS) használ. A cikkben korábban kifejtettek alapján az irányítópult-csempék túl magas száma jelentősen növelheti a frissítés időtartamát.
 • Adathalmazait megbízható nagyvállalati adatátjáró-példány használatával csatlakoztassa a helyszíni adatforrásokhoz. Ha az átjáró által okozott frissítési hibákat tapasztal például az átjáró elérhetetlensége vagy túlterheltsége miatt, akkor forduljon az átjáró rendszergazdáihoz, hogy további átjárókat adjanak egy meglévő fürthöz, vagy új fürtöt helyezzenek üzembe (vertikális vagy horizontális felméretezés).
 • Használjon külön adatátjárókat az Importálás és a DirectQuery/LiveConnect adathalmazokhoz, hogy az ütemezett frissítésekkel járó adatimportálás ne befolyásolja a DirectQuery/LiveConnect-adathalmazokra épülő jelentések és irányítópultok teljesítményét, amelyek minden felhasználói tevékenység esetén lekérdezik az adatforrásokat.
 • Gondoskodjon róla, hogy a Power BI értesítést küldhessen Önnek a sikertelen frissítésekről. A levélszemét-szűrők blokkolhatják ezeket az üzeneteket, és más mappába helyezhetik át azokat, ahol nem tűnnek fel azonnal.

Következő lépések

Ütemezett frissítés beállítása
Frissítéssel kapcsolatos hibák hibaelhárítási eszközei
Frissítési forgatókönyvekkel kapcsolatos hibák elhárítása

További kérdései vannak? Kérdezze meg a Power BI közösségét