Fungsi glLightModel

Fungsi-fungsi ini mengatur parameter model pencahayaan: