learn.microsoft.com – Naudojimo sąlygos

Sutikimas su sąlygomis

Naudojant „Microsoft Learn“ svetainę (https://learn.microsoft.com), „Tech Profile“ ir bet kurias kitas susijusias paslaugas taikomos nurodytos naudojimo sąlygos („TOU“). „Microsoft“ pasilieka teisę bet kada atnaujinti TOU jums nepranešusi. Naujausią TOU versiją galima peržiūrėti spustelėjus hiperteksto saitą „Naudojimo sąlygos“, esantį mūsų tinklalapių apačioje.

Paslaugos aprašymas

Naudodama savo „Microsoft Learn“ svetainę, „Tech Profile“ ir susijusias paslaugas „Microsoft“ suteikia prieigą prie daugelio išteklių, įskaitant interaktyvių mokymosi priemonių dokumentaciją, vaizdo įrašus, programų kūrėjų įrankius, atsisiuntimo sritis, bendravimo forumus ir produkto informaciją (kartu – Paslaugos). Paslaugoms, įskaitant visus naujinimus, patobulinimus, naujas funkcijas ir (arba) bet kokias įtrauktas naujas žiniatinklio ypatybes, taikomos TOU.

Asmeninio ir nekomercinio naudojimo apribojimas

Jei nenurodyta kitaip, Paslaugas galite naudoti asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Jūs negalite modifikuoti, kopijuoti, platinti, perduoti, rodyti, demonstruoti, atkurti, publikuoti, licencijuoti, kurti išvestinių darbų, perleisti ar parduoti jokios informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų, gautų iš Paslaugų, negavę išankstinio rašytinio „Microsoft“ sutikimo (išskyrus naudojimą asmeniniais nekomerciniais tikslais).

Asmeninės informacijos privatumas ir apsauga

Mums rūpi jūsų privatumas. Skaitykite „Microsoft“ privatumo nuostatas (toliau – Privatumo nuostatos), nes jose aprašyti iš jūsų ir jūsų įrenginių renkamų duomenų tipai, kaip tokie duomenys naudojami ir teisinis pagrindas, kuriuo vadovaudamiesi mes privalome tokius duomenis tvarkyti. Privatumo pareiškime taip pat apibrėžia, kaip „Microsoft“ naudoja pateikimus (kaip jie apibrėžti šiose Sąlygos), komentarus, Paslaugų vertinimus ar peržiūras, pranešimus, bylas, nuotraukas, dokumentus, garso medžiagą, skaitmeninius darbus, internetu perduodamus srautus, vaizdus ir bet kokį kitą turinį, kurį jūs įkeliate, saugojate, transliuojate ar dalijatės per Paslaugas (kartu – Jūsų turinys). Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, naudodami šias Paslaugas arba sutikdami su šiomis Sąlygomis sutinkate, kad „Microsoft“ rinktų, naudotų ir atskleistų Jūsų turinį bei duomenis, kaip aprašyta Privatumo pareiškime. Kai kuriais atvejais pateiksime atskirą pranešimą ir prašysime jūsų sutikimo, kaip nurodyta Privatumo pareiškime.

Vieša naudotoji informacija ir turinys: jūsų pateikiamą naudotojo informaciją (įskaitant naudotojo vardą, rodomą vardą, „avatar“ vaizdą, biografiją, jūsų pareigų pavadinimą ir organizaciją bei jūsų naudotojo pasiekimus) gali matyti kiti asmenys. Norėdami naudotis „Tech Profile“ privalote pateikti tik naudotojo vardą ir rodomą vardą. Visus kitus laukus pildyti neprivaloma. Savo naudotojo vardą ir rodomą vardą galite atnaujinti bet kuriuo metu. „Microsoft“ taip pat registruoti ir viešai rodyti Jūsų registravimosi „Tech Profile“ datą ir Jūsų sąsają su „Microsoft“.

Bet kokį Jūsų viešai skelbiamą turinį gali peržiūrėti kiti asmenys. Jūs galėsite ištrinti tam tikros rūšies jau paskelbtą turinį, tačiau ne visų rūšių viešai paskelbtas turinys gali būti ištrintas.

Pranešimas dėl šioje svetainėje esančios programinės įrangos

Visos programinės įrangos, kurią galima atsisiųsti iš Paslaugų („Programinė įranga“), autoriaus teisės priklauso „Microsoft“ ir (arba) jos teikėjams. Programinės įrangos naudojimui taikomos galutinio vartotojo licencinės sutarties sąlygos, jei tokia sutartis yra, kuri yra pridedama arba pateikiama su Programine įranga (toliau – Licencinė sutartis). Galutinis vartotojas negalės įdiegti jokios Programinės įrangos, prie kurios pridedama ar kuri pateikiama su Licencine sutartimi, kol jis ar ji visų pirma nesutiks su Licencinės sutarties sąlygomis. Su šia svetaine susieti arba joje nurodomi trečiųjų šalių scenarijai arba kodai yra licencijuojami trečiųjų šalių, kurioms tie kodai priklauso, o ne „Microsoft“.

Programinę įrangą gali atsisiųsti tik galutiniai vartotojai, kurie ją gali naudoti tik pagal Licencinę sutartį. Bet koks Programinės įrangos atgaminimas ar perskirstymas, neatitinkantis Licencinės sutarties, griežtai draudžiamas įstatymų, ir už tokią veiklą gali būti baudžiama civiline arba baudžiamąja tvarka. Pažeidėjams bus pateikti griežčiausi galimi kaltinimai.

NERIBOJANT ANKSČIAU PATEIKTOS INFORMACIJOS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOPIJAVIMAS AR ATGAMINIMAS BET KURIAME KITAME SERVERYJE AR VIETOJE TOLESNIAM ATGAMINIMUI AR PERSKIRSTYMUI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS, NEBENT TOKĮ ATGAMINIMĄ AR PERSKIRSTYMĄ AIŠKIAI LEIDŽIA PRIE TOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIDEDAMA LICENCINĖ SUTARTIS.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJA SUTEIKIAMA, JEI IŠ VISO SUTEIKIAMA, TIK PAGAL LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGAS. IŠSKYRUS GARANTIJĄ, SUTEIKIAMĄ PAGAL LICENCINĘ SUTARTĮ, ŠIUO DOKUMENTU „MICROSOFT CORPORATION“ PANEIGIA VISAS SU PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, ĮSKAITANT VISAS AIŠKIAS, NUMANOMAS AR ĮSTATYMO NUMATYTAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO. JŪSŲ PATOGUMUI „MICROSOFT“ GALI PADARYTI ĮRANKIUS IR PRIEMONES PASIEKIAMAS NAUDOTI IR (ARBA) ATSISIŲSTI KAIP PASLAUGŲ AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTŲ DALĮ. „MICROSOFT“ NIEKAIP NEUŽTIKRINA, KAD REZULTATAI AR IŠVESTIS, GAUTA TAIP NAUDOJANT BET KOKIUS TOKIUS ĮRANKIUS IR PRIEMONES, BUS TIKSLI. NAUDODAMI PASLAUGŲ ARBA „MICROSOFT“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTŲ TEIKIAMUS ĮRANKIUS IR PRIEMONES GERBKITE KITŲ ASMENŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES.

APRIBOTŲ TEISIŲ APRAŠAS. Visai Programinei įrangai, atsisiųstai iš Paslaugų Jungtinėms Amerikos Valstijoms ar jų, jų agentūrų ir (arba) institucijų vardu („JAV valstybinių institucijų"), teikiamos apribotos teisės. JAV valstybinių institucijų naudojimui, kopijavimui ar atskleidimui taikomi apribojimai, nurodyti DFARS 252.227-7013 straipsnio „Techninių duomenų ir kompiuterių programinės įrangos teisės“ skirsnyje (c)(1)(ii) arba 48 CFR 52.227-19 straipsnio „Komercinė kompiuterių programinė įranga – apribotos teisės“ skirsniuose (c)(1) ir (2), jei tai taikytina. Gamintojas yra „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Pranešimas dėl šioje svetainėje esančių dokumentų

Kai kuriems dokumentams gali būti taikomos tikslios licencijos sąlygos – atskirai nuo čia esančių sąlygų. Jei yra sąlygų prieštaravimų, reikia vadovautis tiksliomis licencijos sąlygomis. Suteikiamas leidimas naudoti dokumentus (pvz., techninę dokumentaciją, pranešimus spaudai, duomenų lapus ir DUK) iš Paslaugų, jei (1) toliau pateiktas įspėjimas apie autoriaus teises rodomas visose kopijose, taip pat pateikiamas ir įspėjimas apie autoriaus teises, ir šis įspėjimas apie leidimą, (2) tokie dokumentai iš Paslaugų naudojami tik informaciniais ir nekomerciniais arba asmeniniais tikslais ir jie nebus kopijuojami ar publikuojami jokiame tinklo kompiuteryje bei nebus transliuojami per jokias žiniasklaidos priemones, ir (3) jokie dokumentai nėra modifikuojami. Akredituotos mokymo institucijos, pvz., K-12, universitetai, privatūs ar vieši koledžai ir valstijos bendruomenės koledžai, gali atsisiųsti ir atkurti dokumentus išplatinti klasėje ar auditorijoje. Norint išplatinti dokumentus už klasės ar auditorijos ribų reikia aiškaus raštiško leidimo. Naudojimas bet kokiais kitais tikslais griežtai draudžiamas įstatymų, ir už tokią veiklą gali būti baudžiama civiline arba baudžiamąja tvarka. Pažeidėjams bus pateikti griežčiausi galimi kaltinimai.

Anksčiau nurodytuose dokumentuose neapibrėžtas svetainės Microsoft.com ar bet kurios kitos „Microsoft“ priklausančios, valdomos, licencijuojamos ar kontroliuojamos svetainės dizaino ar maketo. „Microsoft“ svetainių elementus saugo prekės įvaizdžio, prekės ženklo, nesąžiningos konkurencijos ir kiti įstatymai, ir jų visų bei jų dalių negalima kopijuoti ar imituoti. Negalima kopijuoti ar pakartotinai perduoti jokio logotipo, grafinio elemento, garso ar vaizdo iš jokios „Microsoft“ svetainės, nebent tai aiškiai leidžia „Microsoft“.

Pareiškimas dėl atsakomybės už Paslaugas ribojimas

„MICROSOFT“ IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TEIKĖJAI NEGARANTUOJA INFORMACIJOS, ESANČIOS DOKUMENTUOSE IR SUSIJUSIUOSE GRAFINIUOSE ELEMENTUOSE, KURIE SKELBIAMI KAIP PASLAUGŲ DALIS, TINKAMUMO KOKIEMS NORS TIKSLAMS. VISI TOKIE DOKUMENTAI IR SUSIJĘ GRAFINIAI ELEMENTAI TEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“ BE JOKIOS GARANTIJOS. „MICROSOFT“ IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TEIKĖJAI ŠIUO DOKUMENTU PANEIGIA VISAS SU ŠIA INFORMACIJA SUSIJUSIAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, ĮSKAITANT VISAS AIŠKIAS, NUMANOMAS AR ĮSTATYMO NUMATYTAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO. „MICROSOFT“ IR (ARBA) VISI JOS TEIKĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS SPECIALIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMINIUS / BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTI, DUOMENŲ AR PELNO NETEKIMO, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR BUVO VEIKIAMA PAGAL SUTARTĮ, APLAIDŽIAI AR ATLIEKANT KITUS ŽALĄ SUKELIANČIUS VEIKSMUS DĖL ARBA SUSIJUSIUS SU INFORMACIJOS, GAUNAMOS IŠ PASLAUGŲ, NAUDOJIMU AR VEIKIMU.

PASLAUGOSE PUBLIKUOJAMUOSE DOKUMENTUOSE IR SUSIJUSIUOSE GRAFINIUOSE ELEMENTUOSE GALI BŪTI TECHNINIŲ NETIKSLUMŲ IR SPAUSDINIMO KLAIDŲ. ŠIO DOKUMENTO INFORMACIJA NUOLAT ATNAUJINAMA. „MICROSOFT“ IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TEIKĖJAI GALI BET KURIUO METU PATOBULINTI IR (ARBA) PAKEISTI ŠIAME DOKUMENTE APRAŠYTĄ (-US) PRODUKTĄ (-US) IR (ARBA) PROGRAMĄ (-AS).

„MICROSOFT“ IR (ARBA) VISI JOS TEIKĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS SPECIALIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMINIUS / BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTI, DUOMENŲ AR PELNO NETEKIMO, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR BUVO VEIKIAMA PAGAL SUTARTĮ, APLAIDŽIAI AR ATLIEKANT KITUS ŽALĄ SUKELIANČIUS VEIKSMUS DĖL ARBA SUSIJUSIUS SU PROGRAMINE ĮRANGA, DOKUMENTŲ ARBA INFORMACIJOS, GAUNAMOS IŠ PASLAUGŲ, NAUDOJIMU AR VEIKIMU, TAIP PAT PASLAUGOS TEIKIMU AR NEGALĖJIMU JOS TEIKTI.

„Tech Profile“ paskyra, slaptažodis ir saugumas

Kad galėtumėte naudotis kai kuriomis Paslaugomis jums gali prireikti turėti „Microsoft“ paskyrą, „Azure Active Directory“ paskyrą arba „Tech Profile“ paskyrą.

„Microsoft“ paskyra. Naudojant „Microsoft“ paskyrą galima prisijungti prie produktų, žiniatinklio svetainių ir „Microsoft“ bei kai kurių „Microsoft“ partnerių teikiamų paslaugų. „Microsoft“ paskyrą galite sukurti prisijungę internetu. „Microsoft“ paskyroms taikoma „Microsoft“ paslaugų sutartis.

„Azure Active Directory“ paskyra. Galite sukurti „Microsoft“ paskyrą per organizaciją, kuriai priklausote. Dėl informacijos apie tokią paskyrą prašome nedelsdami susisiekti su savo organizacijos administratoriumi.

„Tech Profile“ paskyra. Per savo „Tech Profile“ galite prisijungti prie „Microsoft Learn“ svetainės ir naudotis susijusiomis paslaugomis, taip pat nemokamai naudotis mokymosi ištekliais, peržiūrėti pasiekimų duomenis, vertinti, komentuoti, įkelti turinį ir naudotis kitomis interaktyviomis paslaugomis. „Tech Profile“ paskyrą galite sukurti sukurdami naudotojo vardą „Tech Profile“ prisijungę su „Microsoft“ paskyra arba „Azure Active Directory“ paskyra.

Prisiregistruodami gauti „Microsoft“ paskyrą sutinkate nenaudoti neteisingos, netikslios ar klaidinančios informacijos. Tik jūs esate visiškai atsakingi už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumo išlaikymą. Be to, tik jūs visiškai atsakote už bet kokią ir visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti „Microsoft“ apie bet kokį neleistiną jūsų paskyros naudojimą ar bet kokį kitą saugos pažeidimą. „Microsoft“ nebus atsakinga už jokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad kažkas kitas naudosis jūsų slaptažodžiu ar paskyra jums žinant ar be jūsų žinios. Visgi jūs galite būti laikomas atsakingu už nuostolius, patirtus „Microsoft“ ar kitos šalies dėl to, kad kažkas kitas naudojosi jūsų paskyra ar slaptažodžiu. Niekada negalite naudotis kito asmens paskyros be paskyroso savininko leidimo.

Jeigu kuriate „Microsoft“ paskyrą juridinio asmens vardu, pvz., įmonės ar darbdavio vardu, pareiškiate, kad turite teisinius įgaliojimus to juridinio asmens vardu sutikti su šiomis Sąlygomis. Negalima perleisti savo „Microsoft“ paskyros kitam vartotojui ar juridiniam asmeniui. Siekiant apsaugoti paskyrą, paskyros informacija ir slaptažodis turi būti konfidencialūs. Atsakote už visą veiklą, vykdomą naudojant jūsų „Microsoft“ paskyrą.

„Tech Profile“ paskyrą galite uždaryti naudodami „Tech Profile“ paskyros nustatymus.

Jokio neteisėto arba draudžiamo naudojimo

Viena iš Paslaugų naudojimo sąlygų – jūs nenaudosite Paslaugų jokiais neteisėtais ar šių sąlygų ir pranešimų uždraustais tikslais. Negalite naudoti Paslaugų jokiu būdu, kuris gali sugadinti, išjungti, perkrauti ar pakenkti kokiam nors „Microsoft“ serveriui ar tinklui (-ams), sujungtam (-tiems) su bet kokiu „Microsoft“ serveriu, ar trukdyti bet kokiai kitai šaliai naudotis ir mėgautis kokiomis nors Paslaugomis. Negalite bandyti gauti neleistinos prieigos prie jokių Paslaugų, kitų paskyrų, kuriomis Paslaugomis, įsibraudami į kito kompiuterio sistemą, gaudami slaptažodį ar kokiais nors kitais būdais. Negalite gauti ar bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiomis priemonėmis, kurios nėra specialiai pasiekiamos per Paslaugas.

Paslaugų naudojimas

Paslaugos gali apimti el. pašto paslaugas, elektroninės skelbimų lentos paslaugas, pokalbių sritis, naujienų grupes, forumus, bendruomenes, asmeninius žiniatinklio puslapius, kalendorius, nuotraukų albumus, failų spintas ir (arba) kitas pranešimų ar bendravimo priemones, sukurtas įgalinti jus bendrauti su kitais. Jūs sutinkate naudoti Paslaugas tik tinkamiems ir, kai tai taikytina, su konkrečia Paslauga susijusiems pranešimams ir medžiagai publikuoti, siųsti ir gauti. Jūs sutinkate naudodamiesi Paslaugomis neatlikti šių veiksmų (pateikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas):

 • Naudoti Paslaugų atliekant apklausas, vykdant konkursus, piramidines sistemas, laiškų grandinėmis, nepageidaujamu el. paštu, pašto šiukšlių skleidimu ar bet kokiais besidubliuojančiais ar neprašytais pranešimais (komerciniais ar kitokiais).
 • Šmeižti, priekabiauti, varginti, persekioti, grasinti ar kaip nors kitaip pažeisti kitų asmenų įstatymines teises (pvz., privatumo ir viešumo teises).
 • Publikuoti, skelbti, nusiųsti, platinti ar skleisti bet kokią netinkamą, šventvagišką, šmeižikišką, nepadorią, nešvankią ar neteisėtą temą, pavadinimą, medžiagą ar informaciją.
 • Nusiųsti ar kitaip padaryti pasiekiamus failus, kuriuose yra vaizdų, nuotraukų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią saugo intelektinės nuosavybės įstatymai, įskaitant (pateikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas), autoriaus teisių ir prekės ženklų įstatymus (ar privatumo ir viešumo teises), nebent jums priklauso arba jūs valdote šios medžiagos teise arba esate gavę visus reikiamus sutikimus tai daryti.
 • Naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, įskaitant vaizdus ar nuotraukas, pasiekiamus per Paslaugas bet kokiais būdais, kurie pažeidžia bet kokias kurios nors šalies autoriaus teises, prekių ženklų, patento, komercinės paslapties ar kitas nuosavybės teises.
 • Nusiųsti failus, kuriuose yra virusų. Trojos arklių, kirminų, delstinių bombų, atšaukimo robotų, sugadintų failų ar bet kokios kitos panašios programinės įrangos ar programų, kurios gali pakenkti kito asmens kompiuterio veikimui arba nuosavybei.
 • Reklamuoti ar siūlyti parduoti arba pirkti kokias nors prekes ar paslaugas bet kokiais verslo tikslais, nebent tokia Paslauga leidžia būtent tokius pranešimus.
 • Atsisiųsti bet kokį failą, publikuojamą kito paslaugos vartotojo, kurio, kaip žinote ar pagrįstai turėtumėte žinoti, negalima teisėtai atkurti, rodyti, vykdyti ir (arba) platinti tokiu būdu.
 • Falsifikuoti arba naikinti bet kokią autoriaus teisių valdymo informaciją, pvz., autorystės priskyrimo, teisinius ir kitus reikiamus įspėjimus, nuosavybės priskyrimo arba programinės įrangos ar kitos medžiagos, esančios nusiųstame faile, kilmės ar šaltinio žymas.
 • Trukdyti ar neleisti bet kuriems kitiems vartotojams naudotis ir mėgautis Paslaugomis.
 • Pažeisti bet kokias elgesio taisykles ar kitas gaires, kurios gali būti taikomos bet kuriai konkrečiai Paslaugai.
 • Kokiais nors būdais rinkti informaciją apie kitus asmenis, įskaitant jų el. pašto adresus.
 • Pažeisti kokius nors galiojančius įstatymus ar reglamentus.
 • Susikurti netikrą tapatybę kitiems asmenims klaidinti.
 • Naudoti, atsisiųsti, kaip nors kitaip kopijuoti arba teikti (tiek mokamai, tiek nemokamai) asmenims arba subjektams bet kokius Paslaugų vartotojų katalogus ir kitą su vartotojais ir naudojimu susijusią informaciją arba jos dalį.

„Microsoft“ nėra įsipareigojusi stebėti Paslaugų. Tačiau „Microsoft“ pasilieka teisę peržiūrėti Paslaugose publikuojamą medžiagą ir savo nuožiūra pašalinti bet kokią medžiagą. „Microsoft“ pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties nutraukti jūsų prieigą prie bet kurios arba visų Paslaugų Jūsų neįspėjusi.

„Microsoft“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, kurią atskleisti įmonei „Microsoft“ atrodys būtina paisant galiojančių įstatymų, reglamentų, teismo procesų ir valdžios institucijų prašymų ar vien savo nuožiūra redaguoti, atsisakyti publikuoti arba pašalinti bet kokią informaciją ar medžiagą, tiek visą, tiek dalimis.

Bet kokią informaciją, kuri gali padėti identifikuoti jūsų arba Jūsų vaikų tapatybę, naudodamiesi paslaugomis visada teikite labai apdairiai. „Microsoft“ nekontroliuoja ir netvirtina jokio Paslaugų turinio, pranešimų ar informacijos, todėl „Microsoft“ aiškiai paneigia bet kokią atsakomybę ryšium su Paslaugomis ir bet kokiais veiksmais, kylančiais dėl jūsų naudojimosi bet kuriomis Paslaugomis. Vadovai ir prižiūrėtojai nėra įgaliotieji „Microsoft“ atstovai, todėl jų pažiūros nebūtinai atspindi „Microsoft“ pažiūras.

Į Paslaugas nusiųstai medžiagai gali būti taikomi publikuojami naudojimo, atkūrimo ir (arba) skleidimo apribojimai; jei atsisiunčiate medžiagą, esate atsakinti už tokių apribojimų laikymąsi.

Vaizdo įrašai ir „eBooks“ gali būti pateikiami tik anglų kalba. Be to, jei spustelite saitus, galite būti nukreipti į JAV svetainę, kurios turinys bus pateiktas anglų kalba.

„Microsoft“ teikiama arba su Paslaugomis skelbiama medžiaga

„Microsoft“ nereiškia pretenzijų į medžiagos, kurią pateikiate įmonei „Microsoft“ (įskaitant atsiliepimus ir pasiūlymus) arba publikuojate, nusiunčiate, įdedate ar pateikiate bet kuriose Paslaugose ar su jomis susijusiose paslaugose, peržiūrėti viešai bendruomenei arba bet kokios viešos ar privačios bendruomenės nariams (kiekvienas atskirai – „Pateikimas“, visi bendrai – „Pateikimai“), nuosavybę. Tačiau publikuodami, nusiųsdami, įdėdami ar pateikdami („Publikuodami“) savo Pateikimą suteikiate „Microsoft“, su ja susijusioms įmonėms ir neišvengiamiems sublicencijų turėtojams leidimą naudoti savo Pateikimą ryšium su jų interneto verslų veikimu (įskaitant, be apribojimų, visas „Microsoft“ paslaugas), įskaitant, be apribojimų, licencines teises: kopijuoti, platinti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, atkurti, redaguoti, versti ir pakeisti jūsų Pateikimo formatą; publikuoti jūsų vardą ryšius su jūsų Pateikimu; teisę sublicencijuoti tokias teises bet kokiam Paslaugų teikėjui.

Kai nurodyta šiame dokumente, jokia kompensacija, susijusi su jūsų Pateikimo naudojimu nemokama. „Microsoft“ nėra niekaip įsipareigojusi publikuoti ar naudoti jokio Pateikimo, kurį galite pateikti, ir „Microsoft“ gali bet kuriuo metu savo nuožiūra pašalinti bet kokį Pateikimą.

Publikuodami Pateikimą jūs garantuojate ir pareiškiate, kad jums priklauso ar jūs kitaip valdote visas savo Pateikimo teises, kaip aprašyta šiose Naudojimo sąlygose, įskaitant, be kita ko visas teises, kurių reikia Pateikimams pateikti, publikuoti, nusiųsti ar įdėti.

Be anksčiau pateiktos garantijos ir pareiškimo, Publikuodami Pateikimą, kuriame yra vaizdų, nuotraukų, paveikslėlių ar kuris visas ar jo dalis yra grafinė kitu būdu („Vaizdai“), jūs garantuojate ir pareiškiate, kad (a) jums priklauso tokių Vaizdų autoriaus teisė, tokių Vaizdų autoriaus teisės savininkas suteikė jums leidimą naudoti tokius Vaizdus arba bet koks turinys ir (arba) vaizdai, esantys tokiuose Vaizduose, atitinka jūsų naudojimo būdą ir tikslą ir yra kitaip leidžiamas šių Naudojimo sąlygų ir Paslaugų, (b) turite reikiamas teises suteikti licencijas ir sublicencijas, aprašytas šiose naudojimo sąlygose, ir (c) kiekvienas asmuo, pavaizduotas tokiuose Vaizduose (jei tokių yra), pateikė sutikimą naudoti Vaizdus, kaip nurodyta šiose Naudojimo sąlygose, įskaitant (apteikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas) platinti, viešai rodyti ir atkurti tokius Vaizdus. Publikuodami Vaizdus suteikiate leidimą naudoti jūsų Vaizdus (a) visiems savo privačios bendruomenės nariams (nes visi tokie Vaizdai pasiekiame tokios privačios bendruomenės nariams), ir (arba) (b) viešajai bendruomenei (nes visi tokie Vaidai pasiekiami bet kurioje kitoje Paslaugų vietoje, nei privati bendruomenė), ryšium su naudojimu, leidžiamu šių Naudojimo sąlygų, bet kuriose iš Paslaugų, (įskaitant (pateikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas) daryti spaudinius ir dovanas, kuriose yra tokių Vaizdų), ir įtraukiate, be apribojimų, neišskirtinę, visame pasaulyje galiojančią neapmokamą licenciją: kopijuoti, platinti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, atkurti, redaguoti, versti ir pakeisti jūsų Vaizdų formatą nepridedant jūsų vardo prie tokių Vaizdų; teisę sublicencijuoti tokias teises bet kokiam Paslaugų teikėjui. Ankstesniais sakiniais suteiktos Vaizdų licencijos bus nutrauktos, kai visiškai pašalinsite tokius Vaizdus iš Paslaugų, jei toks nutraukimas nepaveiks jokių licencijų, suteiktų ryšium su tokiais Vaizdai prieš tai, kai visiškai pašalinsite tokius Vaizdus. Kai nurodyta šiame dokumente, nebus mokama jokia kompensacija, susijusi su jūsų Vaizdų naudojimu.

Vykdant JAV kodekso 17 dalies 512(c)(2) straipsnį, pranešimus apie ieškinius dėl autoriaus teisių pažeidimo reikia siųsti paskirtam paslaugų teikėjo agentui. Į JOKIAS SU ŠIA PROCEDŪRA NESUSIJUSIAS UŽKLAUSAS ATSAKYTA NEBUS. Žr. Pranešimas dėl pareiškimų apie autoriaus teisių pažeidimą ir pareiškimų pateikimo tvarka.

NAUDODAMIESI ŠIOSE SRITYJE PATEIKTOMIS NUORODOMIS GALĖSITE IŠEITI IŠ „MICROSOFT“ SVETAINĖS. „MICROSOFT“ NEKONTROLIUOJA SUSIETŲ SVETAINIŲ. MICROSOFT TAIP PAT NEATSAKO UŽ JOKIOS SUSIETOSIOS SVETAINĖS TURINĮ, JOKIUS SUSIETOJOJE SVETAINĖJE ESANČIUS SAITUS NEI UŽ JOKIUS TOKIŲ SVETAINIŲ PAKEITIMUS AR NAUJINIMUS. „MICROSOFT“ NEATSAKO UŽ INTERNETO TRANSLIACIJAS AR BET KOKIOS KITOS FORMOS TRANSLIACIJAS, GAUNAMAS IŠ BET KURIOS SUSIETOSIOS SVETAINĖS. „MICROSOFT“ JUMS TEIKIA ŠIUOS SAITUS TIK DĖL PATOGUMO, IR JOKIŲ SAITŲ ĮTRAUKIMAS NEREIŠKIA, KAD „MICROSOFT“ PATVIRTINA SVETAINĘ.

Savanoriško idėjų siūlymo politika, teisių išlaikymas ir atsiliepimai

NEI „MICROSOFT“, NEI JOKIE ĮMONĖS DARBUOTOJAI NEPRIIMA IR NESVARSTO NEPRAŠYTŲ IDĖJŲ, ĮSKAITANT IDĖJAS APIE NAUJAS REKLAMOS KAMPANIJAS, NAUJAS REKLAMAS, NAUJUS PRODUKTUS AR TECHNOLOGIJAS, PROCESUS, MEDŽIAGAS, RINKODAROS PLANUS AR NAUJUS PRODUKTŲ PAVADINIMUS. NESIŲSKITE JOKIŲ ORIGINALIŲ KŪRYBINIŲ ILIUSTRACIJŲ, PAVYZDŽIŲ, DEMONSTRACIJŲ AR KITŲ DARBŲ. VIENINTELIS ŠIOS STRATEGIJOS TIKSLAS – IŠVENGTI GALIMŲ NESUSIPRATIMŲ AR GINČŲ, KAI „MICROSOFT“ PRODUKTAI AR RINKODAROS STRATEGIJOS GALI ATRODYTI PANAŠIOS Į ĮMONEI „MICROSOFT“ PATEIKTAS IDĖJAS. TODĖL PRAŠOME NESIŲSTI SAVO NEPRAŠYTŲ IDĖJŲ NEI „MICROSOFT“, NEI JOKIAM „MICROSOFT“ DARBUOTOJUI. JEI NEPAISYDAMI PRAŠYMO NESIŲSTI MUMS SAVO IDĖJŲ IR MEDŽIAGOS VIS TIEK JĄ SIŲSITE, SUPRASKITE, KAD „MICROSOFT“ NEUŽTIKRINA, KAD JŪSŲ IDĖJOS IR MEDŽIAGA BUS VERTINAMA KAIP KONFIDENCIALI AR PRIKLAUSANTI JUMS NUOSAVYBĖS TEISĖMIS.

Išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šiose Sąlygose, „Microsoft“ nesuteikia jums licencijos arba jokių kitokių teisių pagal jokius patentus, techninę informaciją, autorių teises, komercines paslaptis, prekių ženklus arba kitokią intelektinę nuosavybę, kuri priklauso arba kuri yra kontroliuojama „Microsoft“ ar bet kurio susijusio objekto, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį pavadinimą, prekės įvaizdį, logotipą arba atitikmenis. Jei „Microsoft“ pateikiate kokią nors idėją, pasiūlymą arba atsiliepimą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) idėjas apie naujus produktus, technologijas, reklamas, produktų pavadinimus, atsiliepimus ir produktų patobulinimus (toliau – Atsiliepimas), suteikiate įmonei „Microsoft“ teisę be jokio mokesčio, autorinio honoraro arba kitokio įsipareigojimo jums kurti išvestinius darbus, naudoti, bendrinti ir sukomercinti jūsų Atsiliepimą bet kokiu būdu ir bet kokiu tikslu. Jūs neteiksite Atsiliepimų, kuriems taikoma licencija, pagal kurią „Microsoft“ turi licencijuoti savo programinę įrangą, technologijas arba dokumentaciją, jokiai trečiajai šaliai, nes „Microsoft“ atitinkamai įtraukia į juos Jūsų Atsiliepimus.