Bendrinti naudojant


Žiniatinklio šablonai

Žiniatinklio šablonas yra „Power Pages” svetainės metaduomenų įrašas, kuris naudojamas šablono šaltinio turiniui laikyti. Žiniatinklio šablone paprastai naudojamas „Liquid“ arba dinaminio turinio generavimas ir tai yra pagrindinė lentelė, naudojama „Liquid“ šablonams integruoti su likusia „Power Pages”.

Žiniatinklio šablonų galima įtraukti į kitą turinį arba derinti su kitais šablonais naudojant šablonų žymes. Šiose žymėse juos nurodo atributas Pavadinimas. Jie taip pat gali būti naudojami visiems pasirinktiniams puslapių šablonams kurti arba pasirinktinėms Power Pages svetainės antraštėms ir poraštėms kurti.

Žiniatinklio šablono atributai

Atributas Aprašą
Pavadinimą Šablono pavadinimas. Naudojamas šablonui nurodyti, kai jis yra įtrauktas į kitą turinį arba išplėstas naudojant kitus šablonus.
Šaltinis Šablono šaltinio turinys. „Power Apps“ pateikiama šio lauko šaltinio kodų rengyklė su sintaksės paryškinimo ir kitomis kodo redagavimo funkcijomis.
MIME tipas Pasirinktinai pateikia šablono turinio MIME tipą. Jei jis nepateiktas, daroma prielaida, kad tai teksto / html tipas. Ši reikšmė bus naudojama tik tais atvejais, kai šablonas susietas su puslapio šablonu ir valdo visą šio šablono turinio generavimą.

Žiniatinklių šablonai kaip priskirti puslapių maketai

Žiniatinklio šablonai gali būti naudojami su puslapių šablonais naujiems puslapių maketams „Power Pages“ svetainėms kurti.

Norėdami sukurti naują puslapio šabloną pagal žiniatinklio šabloną, kurdami naują puslapio šablono įrašą pasirinkite Tipaspuslapio šablono įrašą. Tada pasirinkite parinktį Žiniatinklio šablonas.

Atkeipkite dėmesį į parinktį Naudoti svetainės antraštę ir poraštę(kuri pažymėta pagal numatytuosius parametrus). Jei ji pažymėta, jūsų žiniatinklio šablonas valdys viso puslapio turinio vaizdo generavimą visuotinės svetainės antraštėje ir poraštėje. Jei ši parinktis nepažymėta, jūsų žiniatinklio šablonas bus atsakingas už viso atsako vaizdo generavimą atvejyje, kurį atvaizduojate HTML, t. y. visko nuo dokumento tipo iki šakninių <html> žymių ir viso kito.

Nors dažniausiai atvejai naudojami žiniatinklio šablonams atvaizduoti HTML, viso atsako vaizdo generavimas (panaikinus Naudoti svetainės antraštę ir poraštę pasirinkimą) suteikia galimybę generuoti bet kokio pasirinkto tekstinio formato vaizdą. Tada tampa svarbus žiniatinklio šablono atributas MIME tipas. Kai pateikiamas puslapio šablonas, nenaudojantis žiniatinklio antraštės ir poraštės, HTTP atsako turinio tipo antraštė nustatomas į susieto žiniatinklio šablono MIME tipą (naudojamas tekstas / html, nei nepateiktas MIME tipas). Tai suteikia jums įvairių galimybių atvaizduoti ne HTML turinį naudojant „Liquid“. Įprasto naudojimo atvejis būtų generuoti RSS informacijos santrauką nustatant MIME tipą programa/rss+xml.

Žiniatinklio šablonai kaip svetainės antraštės ir poraštės

Žiniatinklio šablonus taip pat galima naudoti visuotinei antraštei ir poraštei, naudojamoms „Power Pages“. Nustatykite, kad jūsų svetainės lauko Antraštės šablonas arba Poraštės šablonas reikšmė būtų pasirinktas žiniatinklio šablonas. Perrašius nuostatą Svetainės antraštė, jūsų pasirinktas šablonas bus atsakingas už jūsų svetainės sąsajos elementų, kuriuos įprastai tvarko numatytasis antraštės šablonas, pirminio naršymo, prisijungimo / atsijungimo saitų, ieškos sąsajos ir kt. generavimą.

Įtaisytieji žiniatinklio šablonai

„Power Pages“ yra paruoštų „Liquid“ šablonų rinkinys. Norėdami naudoti, turite įtraukti juos pagal pavadinimą, kaip nuorodą naudodami toliau pateiktą sąrašą.

Pavadinimas Aprašas Kodas
Reklama Šis šablonas atvaizduoja reklamą pagal pavadinimą arba atsitiktine tvarka iš reklamos vietos. {% include 'ad' ad_name:'Name' %}{% include 'ad' ad_placement_name:'Placement Name' %}
Interneto dienoraščiai Šis šablonas atvaizduoja naujausius interneto dienoraščio skelbimus sąrašo grupėje. {% include 'blogs' %}
Naršymo kelias Šis šablonas generuoja aukštesnio lygio puslapių saitų su pagrindiniu puslapiu iš dabartinio puslapio vaizdą. {% include 'breadcrumbs' %}
Antrinių saitų sąrašo grupė Šis šablonas atvaizduoja saitus su visais antriniais dabartinio puslapio puslapiais sąrašo grupėje. {% include 'child_link_list_group' %}{% include 'child_link_list_group' title_only:true %}{% include 'child_link_list_group' image_width:'64px', image_height:'64px' %}
Įvykiai: artėjantys Šis šablonas atvaizduoja saitus su įvykiais, kurie įvyksta tarp dabar ir 60 dienų nuo dabar. {% include 'events_upcoming' %}{% include 'events_upcoming' number_of_days_in_advance:60 %}
Forumai Šis šablonas atvaizduoja svetainių forumų su jų atitinkamu gijų ir skelbimų skaičiumi sąrašą. {% include 'forums' %}
1 stulpelio maketas Šis šablonas atvaizduoja vieno stulpelio maketą, kuriame yra naršymo kelių, puslapio antraštė ir puslapio kopijos turinys. {% extends 'layout_1_column' %}{% block main %}... {% endblock %}
2 stulpelių (kairysis platesnis) maketas Šis šablonas generuoja dviejų stulpelių maketo vaizdą. Kairysis stulpelis yra platesnis nei dešinysis. Jame yra kelio nuorodos, puslapio pavadinimas puslapio viršuje ir puslapio kopijos turinys yra kairiajame stulpelyje. {% extends 'layout_2_column_wide_left' %}{% block main %}...{% endblock %}{% block aside %}...{% endblock %}
2 stulpelių (dešinysis platesnis) maketas Šis šablonas generuoja dviejų stulpelių maketo vaizdą. Dešinysis stulpelis yra platesnis nei kairysis. Jame yra kelio nuorodos, puslapio pavadinimas puslapio viršuje ir puslapio kopijos turinys yra dešiniajame stulpelyje. {% extends 'layout_2_column_wide_right' %}{% block main %}...{% endblock %}{% block aside %}...{% endblock %}
3 stulpelių (vidurinis platesnis) maketas Šis šablonas generuoja trijų stulpelių maketo vaizdą. Vidurinysis stulpelis yra platesnis nei kairysis ir dešinysis. Makete yra kelio nuorodos bei puslapio pavadinimas puslapio viršuje ir puslapio kopijos turinys yra viduriniajame stulpelyje. {% extends 'layout_3_column_wide_middle' %}{% block left_aside %}...{% endblock %}{% block main %}...{% endblock %}{% block right_aside %}...{% endblock %}
Puslapio kopija Šis šablonas atvaizduoja redaguojamą puslapio kopijos turinio HTML su įtaisytojo kintamojo palaikymu. {% include 'page_copy' %}
Puslapio antraštė Šis šablonas atvaizduoja puslapio pavadinimą. {% include 'page_header' %}
Apklausa Šis šablonas atvaizduoja apklausą pagal pavadinimą arba atsitiktine tvarka iš apklausos vietos. {% include 'poll' poll_name:'Name' %}{% include 'poll' poll_placement_name:'Placement Name' %}
Ieška Šis šablonas atvaizduoja pagrindinę ieškos formą su vienu teksto įvesties ir ieškos mygtuku. {% include 'search' %}
Šoninis naršymas Šis šablonas generuoja vertikalų medžio rodinio stiliaus naršymo vaizdą. Jis turi saitus su aukštesnio lygio puslapiais atgal į pirmą lygį (arba nurodytą gylio poslinkį), saitus su giminingais dabartinio puslapio puslapiais ir saitus su antriniais dabartinio puslapio puslapiais. {% include 'side_navigation' %}{% include 'side_navigation' depth_offset:1 %}
Fragmentas Šis šablonas atvaizduoja redaguojamą HTML turinio fragmentą pagal pavadinimą. {% include 'snippet' snippet_name:'Name' %}
Viršutinė naršymo juosta Šis šablonas atvaizduoja redaguojamą naršymo juostą su išskleidžiamaisiais pirminio naršymo žiniatinklio saitų rinkinio meniu. {% include 'top_navigation' %}
Žiniatinklio saitų sąrašo grupė Šis šablonas atvaizduoja žiniatinklio saitų rinkinių saitų sąrašo grupę. {% include 'weblink_list_group' weblink_set_name:'Name' %}

Žiniatinklio šablonai kaip komponentai (peržiūros versija)

Žiniatinklio šablonus galima kurti ir naudoti kaip komponentus tinklalapiuose, kad kūrėjai galėtų naudoti šiuos pakartotinai naudojamus komponentus ir pateikti reikalavimus atitinkančius parametrus.

Daugiau informacijos: Žiniatinklio šablonai kaip komponentai

Taip pat žr.