Vanlige spørsmål om livssyklus - Microsoft Azure

Opprinnelig publisert: 6. juni 2016
Oppdatert: 1. september 2021

hit for å søke etter produktets livssyklus.

Microsoft-programvare som støttes på Azure Virtual Machines (infrastruktur som en tjeneste), følger den eksisterende grunnleggende og utvidede støttefasen i den faste policyen.

Alle andre Azure-tjenester følger den moderne livssykluspolicyen

Hva er policyen for Azure SDK-er?

Microsoft varsler 2 måneder før en SDK trekkes tilbake, for å gjøre overgangen til en støttet versjon så lett som mulig. For flere detaljer, se retningslinjene for SDK-støtte.

Hva er policyen for Azure Cloud Services (klassisk og utvidet støtte)?

Gjesteoperativsystem

Microsoft Azure skytjenester støtter ikke mindre enn de to nyeste gjesteoperativsystem-familiene for distribusjon av nye skytjenester. Microsoft vil varsle 12 måneder før de avvikler en gjesteoperativsystem-familie, for å gjøre overgangen til en støttet gjesteoperativsystem-familie så lett som mulig. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede gjesteoperativsystemfamilier, kan du gå til Microsoft Azure Guest OS-utgivelser og SDK Compatibility Matrix.

Azure SDK

Microsoft Azure SDK-policyen dekker Microsoft Azure SDK-redigeringsverktøy, REST-API-er, klientbibliotek, kommandolinjeverktøy, databehandlings- og lagringsemulatorer og Azure Tools for Microsoft Visual Studio.

Microsoft Azure skytjenester støtter ikke mindre enn de to nyeste SDK-versjonene for distribusjon av nye skytjenester. Microsoft varsler 2 måneder før en SDK trekkes tilbake, for å gjøre overgangen til en støttet versjon så lett som mulig.