Del via


Opprett og rediger virtuelle tabeller som inneholder data fra en ekstern datakilde

En virtuell tabell er en tilpasset tabell i Microsoft Dataverse som har kolonner som inneholder data fra en ekstern datakilde. Virtuelle tabeller vises i appen din for brukere som vanlige tabellrader, men de inneholder data som er hentet fra en ekstern database, for eksempel en Azure SQL-database. Rader basert på virtuelle tabeller, er tilgjengelige i alle klienter, inkludert tilpassede klienter som er utviklet med Dataverse-nettjenestene.

Før måtte du opprette en kobling for å flytte data eller utvikle en tilpasset plugin-modul på klient- eller serversiden for å integrere ulike datakilder. Med virtuelle tabeller kan du imidlertid koble direkte til en ekstern datakilde ved kjøretid slik at bestemte data fra den eksterne datakilden er tilgjengelig i et miljø, uten behov for datareplikering.

Virtuelle tabeller består av tre hovedkomponenter, en dataleverandør, en datakilderad og en virtuell tabell. Dataleverandøren består av plugin-moduler og en datakildetabell. Datakilden er en tabellrad i Dataverse, som inkluderer metadata som representerer skjemaet for tilkoblingsparameterne. Hver virtuelle tabell refererer til en datakilde i tabelldefinisjonen.

Dataverse inkluderer en OData-dataleverandør som du kan bruke til å koble til en OData v4-webtjeneste som har tilgang til de eksterne dataene.

Utviklere kan også bygge sine egne dataleverandører. Dataleverandører er installert i et miljø som en løsning. Mer informasjon: Dokumentasjon for utviklere: Kom i gang med virtuelle tabeller

Fordeler med virtuell tabell

 • Utviklere kan implementere programtillegg for å lese, oppdatere eller slette eksterne data ved hjelp av Dataverse-nettjenester og verktøyet for registrering av plugin-modul.
 • Systemtilpassere bruker Power Apps-løsningsutforskeren til å konfigurere datakilderaden og opprette virtuelle tabeller som brukes til å få tilgang til eksterne data uten å skrive kode.
 • Sluttbrukere arbeider med radene som er opprettet av den virtuelle tabellen, for å vise data i kolonner, rutenett, søkeresultater og Fetch XML-baserte rapporter og instrumentbord.

Legg til en datakilde som skal brukes for virtuelle tabeller

Utviklere oppretter en egendefinert plugin-modul som skal brukes som dataleverandør for en virtuell tabell. Alternativt kan du bruke den medfølgende OData v4-dataleverandøren. Mer informasjon: Konfigurasjon av, krav for og anbefalte fremgangsmåter for OData v4-dataleverandøren

 1. Logg på Power Apps, og velg deretter Innstillinger > Avanserte innstillinger.

 2. Gå til Innstillinger > Administrasjon > Datakilder for virtuelle enheter.

 3. Velg Ny på handlingsverktøylinjen.

 4. Velg fra følgende datakilder i dialogboksen Velg dataleverandør, og velg deretter OK.

  Dataleverandør Beskrivelse
  Egendefinert dataleverandør Hvis du har importert en plugin-modul for dataleverandør, vises dataleverandøren her. Mer informasjon Dokumentasjon for utviklere: Kom i gang med virtuelle tabeller
  Dataleverandør for OData v4 Dataverse har en OData-dataleverandør som kan brukes med OData v4-webtjenester. Mer informasjon: Konfigurasjon av, krav for og anbefalte fremgangsmåter for OData v4-dataleverandøren

Legg til en sikker kolonne i en datakilde

Du kan opprette kolonner for en datakilde på samme måte som enhver annen tabell. Når det gjelder data som er krypterte eller sensitive, kan du aktivere attributtet Datakildehemmelighet for den egendefinerte kolonnen i datakilden. Du kan gjøre dette hvis du for eksempel vil sikre en kolonne som inneholder en databasetilkoblingsstreng.

Obs!

Attributtet Datakildehemmelighet er bare tilgjengelig med kolonner som legges til i et datakildeskjema.

Attributtet Datakildehemmelighet.

Opprett en virtuell tabell

Du oppretter en virtuell tabell på samme måte som enhver annen tabell i Dataverse, med noen få ekstra attributter som beskrives her, i tillegg. Virtuelle tabeller må opprettes ved hjelp av løsningsutforskeren.

Obs!

Selv om du kan opprette en virtuell tabell ved å velge Ingen som datakilde, må en virtuell tabell ha en datakilde for å kunne innhente data. Mer informasjon: Legge til en datakilde som skal brukes for virtuelle tabeller

Åpne løsningsutforskeren

En del av navnet på virtuelle tabeller du oppretter, er tilpassingsprefikset. Dette angis basert på løsningsutgiveren for løsningen du arbeider i. Hvis du er interessert i tilpassingsprefikset, må du kontrollere at du arbeider i en ikke-administrert løsning der tilpassingsprefikset er det du vil bruke for denne virtuelle tabellen. Mer informasjon: Endre løsningsutgiverprefikset

Åpne en uadministrert løsning

 1. Fra Power Apps velger du Løsninger fra venstre navigasjonsrute, og deretter velger du Bytt til klassisk på verktøylinjen. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

 2. I listen Alle løsninger åpner du den uadministrerte løsningen du vil bruke.

Opprett en virtuell tabell

 1. I løsningsutforsker oppretter du en ny tabell. Du gjør dette ved å velge Enheter i navigasjonsruten til venstre, og deretter velge Ny.

 2. I kategorien Generelt i Enhetsdefinisjon, velger du Virtuell enhet, og deretter velger du ønsket datakilde i rullegardinlisten Datakilde.

  Alternativ for virtuell tabell i tabelldefinisjon.

 3. Fyll ut følgende obligatoriske kolonner i enhetsdefinisjonen.

  Felt Beskrivelse
  Eksternt navn Skriv inn navnet på tabellen i den eksterne datakilden som denne tabellen er tilordnet til.
  Navn på ekstern samling Skriv inn flertallsnavnet på tabellen i den eksterne datakilden som denne tabellen er tilordnet til.

  Her er et eksempel på en virtuell tabell kalt Movie som bruker en Azure Cosmos DB-dataleverandør for å få tilgang til dokumentfiler.

  Virtuell tabelldefinisjon som bruker Azure Cosmos DB-dataleverandør.

  Viktig

  Flere alternativer, for eksempel Tilgangsteam, Køer og Hurtigoppretting, er ikke tilgjengelige med virtuelle tabeller. Mer informasjon: Vurderinger ved bruk av virtuelle tabeller

  Fullfør ytterligere obligatoriske og valgfrie egenskaper, for eksempel visningsnavn og flertallsnavn, etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon om disse egenskapene, kan du se Opprett og rediger tabeller.

 4. Opprett og legg til en eller flere kolonner for den virtuelle tabellen. I tillegg til standard kolonneegenskaper som kreves for å opprette en egendefinert kolonne, er disse valgfrie egenskapene tilgjengelige for hver egendefinerte kolonne du oppretter for en virtuell tabell.

  Felt Beskrivelse
  Eksternt navn Dette er vanligvis det unike navnet for å identifisere dataene du vil vise i kolonnen.
  Navn på ekstern type Hvis kolonnetypen du oppretter, er OptionSet: Denne egenskapen er tilordnet til det eksterne navnet på verdisettet i den eksterne tjenesten for valget. Vanligvis kan dette være en opplisting eller navn på en strengverdiklasse. Navn på ekstern type kan brukes når et fullstendig kvalifisert navn er nødvendig. For eksempel, som Navn på type med OData der parametere i en spørring trenger det fullstendig kvalifiserte navnet, som [Navn på type].[Verdi].
  Ekstern verdi Hvis kolonnetypen du oppretter, er OptionSet: Denne egenskapen er tilordnet til den tilsvarende verdien i den eksterne datakilden for valgelementet. Denne verdien brukes til å fastsette hvilket valgelement som skal vises i appen.

  Fyll ut ytterligere egenskaper etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon om disse egenskapene, kan du se Opprett og rediger kolonner.

 5. Velg Lagre og lukk på egenskapssiden for Kolonner.

 6. Velg Lagre på verktøylinjen for løsningsutforsker.

 7. Velg Publiser på verktøylinjen for løsningsutforsker.

 8. Lukk løsningsutforsker.

Vurderinger ved bruk av virtuelle tabeller

Virtuelle tabeller har følgende begrensninger.

 • Eksisterende tabeller kan ikke konverteres til virtuelle tabeller.
 • Som standard inneholder virtuelle tabeller bare en Navn- og ID-kolonne. Ingen andre systemadministrerte kolonner, for eksempel Status eller Opprettet den / Endret den støttes.
 • Virtuelle tabeller støtter ikke egendefinerte kolonner med datatypen valuta, bilde eller kunde.
 • Virtuelle tabeller støtter ikke sporing av endringer.
 • Virtuelle tabellkolonner kan ikke brukes i kolonner for beregnet verdi eller beregnede kolonner.
 • En virtuell tabell kan ikke være en aktivitetstype for tabell.
 • Instrumentbord og diagrammer støttes ikke med virtuelle tabeller.
 • Mange funksjoner som påvirker tabellrader kan ikke aktiveres med virtuelle tabeller. Eksempler inkluderer løsninger for køer, kunnskapsbehandling, sikkerhetsavtaler, duplikatregistrering, endringssporing, mobil frakoblet funksjon, kolonnesikkerhet, Dataverse-søk og Power Pages-løsninger.
 • Virtuelle tabeller eies av organisasjonen og støtter ikke sikkerhetsbegrepene på radnivå i Dataverse. Vi anbefaler at du bruker din egen sikkerhetsmodell for den eksterne datakilden.
 • Egenskaper for kolonnemetadata som valideres ved oppdatering, gjelder ikke for virtuell tabeller. En heltallskolonne for en kolonne for virtuell tabell kan for eksempel settes til å ha minimumsverdien null. Siden verdien kommer fra en ekstern datakilde, returnerer imidlertid en spørring verdier som er mindre enn null, når de hentes inn fra en virtuell tabell. Egenskapen for minimumsverdi ikke er underforstått i spørringen. Du må fortsatt filtrere verdiene slik at de er større enn 0, hvis det er det du vil.
 • Virtuelle tabeller støtter ikke endringssporing og kan ikke synkroniseres ved hjelp av en Dataverse-funksjon, for eksempel Dataeksporttjeneste eller Azure Synapse Link for Dataverse.
 • Virtuelle tabeller som bruker den inkluderte OData v4-dataleverandøren, er aktivert på utgående port 443.
 • Forretningsprosessflyter støttes ikke med virtuelle tabeller. Mer informasjon: Uventet feil mottatt når en bruker aktiverer en forretningsprosessflyt

Uventet feil mottatt når en bruker aktiverer en forretningsprosessflyt

Når en bruker prøver å aktivere en forretningsprosessflyt, kan brukeren få en melding om uventet feil. Følgende loggoppføring vises når du viser loggfilen:

Feilkode: 0x80040216 Message: System.Web.HttpUnhandledException: Unntak for typen 'System.Web.HttpUnhandledException' ble opprettet. ---> Microsoft.Crm.CrmException: Forretningsprosessflyt kan ikke aktiveres for virtuell enhet

Dette problemet oppstår fordi virtuelle tabeller ikke støtter forretningsprosessflyter.

Se også

Krav og anbefalte fremgangsmåter for OData v4-dataleverandøren
Opprett og rediger tabeller
Konfigurer virtuelle tabeller i Power Pages

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).