Del via


Angi personlige alternativer

Endre visningsinnstillingene i en app slik at de passer preferansene dine. Du kan for eksempel velge hvilken side du vil se når du logger deg på appen. Du kan også tilpasse mange alternativer som språk, valuta og tidssone.

Obs!

Du må kanskje oppdatere appen to ganger for at noen endrede innstillinger skal tre i kraft.

Slik angir du personlige alternativer

  1. I øvre høyre hjørne på skjermen velger du Innstillinger Alternativer-knapp for Power Apps. > Innstillinger for tilpassing.

  2. Fyll inn informasjonen etter behov.

  3. Velg OK når du er ferdig.

Alternativer i kategorien Generelt

Alternativer Beskrivelse
Velg startsiden og innstillingene for Get Started-ruter
Standardrute Velg standard hjemmerute (side) som du vil se når du logger deg på. Som standard velges alternativet Standard basert på brukerrolle, som viser en standardrute basert på appen du bruker. Dette alternativet gjelder ikke når du logger på med Power Apps-mobilappen.

Standardkategori Velg standardkategorien som du vil vise for den valgte standard-ruten. Du kan for eksempel velge Kontoer-fanen for Tjeneste-ruten.
Angi hvor mange rader som skal vises på hver side i alle radlister
Rader per side Velg hvor mange rader du vil vise i en liste på en side. Du kan angi en verdi fra 25 til 250. Et mindre antall rader per side anbefales fordi dette bidrar til å maksimere rutenettytelsen. Hvis du velger et større antall rader per side, kan det ha negativ innvirkning på rutenettytelsen.
Velg standardmodus i Avansert søk
Avansert søkemodus Som standard hver gang du åpner Avansert søkemodus dialogboksen, er spørringsdetaljer skjult. Hvis du vil se detaljene for spørringen hver gang, kan du velge Detaljert.
Velg standard søkeopplevelse
Standard søkeopplevelse Velg standard søkeopplevelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenligne søkealternativer
Angi tidssonen du befinner deg i
Tidssone Velg tidssonen du vil vise for din region.
Velg en standardvaluta
Valuta Velg standard valutaverdien som skal brukes i økonomiske transaksjoner. Velg Oppslag-knappen for å søke etter en valuta.
Støtte for innstillinger for høy kontrast
Aktiver høy kontrast Merk av for dette alternativet for å aktivere nivåer med høy kontrast i visningen av appen. Tips! Angi dette alternativet hvis du bruker innstillingen Høy kontrast i webleseren eller operativsystemet.
Angi standard lands-/områdekode
Aktiver bruk av prefiks for lands-/områdekode Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere standard kode for oppringing for din region.
Prefiks for lands-/områdekode Angi verdien for din regions kode for oppringing i tekstboksen. Angi for eksempel +1 for USA.
Vise brukerinformasjonen Velg denne koblingen for å vise detaljer om deg. Disse detaljene vises for hele organisasjonen, og inkluderer din kontaktinformasjon og sikkerhetsrolle. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise brukerprofilen.

Alternativer i kategorien Synkronisering

Alternativer Beskrivelse
Synkroniser Dynamics 365-elementer med Outlook eller Exchange
filtre Velg rader som skal synkroniseres mellom Dynamics 365 og Dynamics 365 for Outlook eller Exchange (med synkronisering på serversiden).
Synkroniserte kolonner Vis kolonnene som synkroniseres mellom Dynamics 365 og Dynamics 365 for Outlook slik at du kan se hvor dataene kommer fra.
Behandle filtrene for frakoblet modus og sett informasjonen i Dynamics 365 for Outlook
frakoblede filtre Velg et delsett av Dynamics 365-data som du vil arbeide med når du kobler fra med Dynamics 365 for Outlook.

Alternativer i kategorien Aktiviteter

Alternativer Beskrivelse
Standardvisning
Standardkalender Velg standardvisningen for kalenderen.
Start standard arbeidstimer Velg standard start- og sluttidspunktet for arbeidstiden din.

Alternativer i kategorien Formater

Alternativer Beskrivelse
Gjeldende formater
Tilpass Velg dette alternativet for å legge til et nytt område og formater.
Forhåndsvisning av format Viser det gjeldende området og dets formater for nummer, valuta, klokkeslett, og dato.

Alternativer i kategorien E-postmaler

Alternativer Beskrivelse
Opprett og endre personlige e-postmaler
Ny(tt) Opprett en e-postmal med egendefinerte verdier (for eksempel en dato eller signatur), slik at du slipper å skrive inn samme informasjon flere ganger, når du sender en e-post.

På kommandolinjen kan du velge Ny og angi verdier for malen.

Alternativer i kategorien E-postsignaturer

Alternativer Beskrivelse
Opprett og endre personlige e-postsignaturer
Ny(tt) Opprett en e-postsignatur for å spare tid og være konsekvent i svarene. Eieren av en e-postsignatur kan være en bruker eller en gruppe.

På kommandolinjen kan du velge Ny og angi verdier for signaturen.

Alternativer i kategorien E-post

Alternativer Beskrivelse
Velg om andre brukere kan sende e-post for deg
Tillatt andre brukere å sende e-post på dine vegne. Velg dette alternativet for å gi andre brukere av Dynamics 365 tillatelse til å sende e-post på dine vegne. Forsiktig!   Hvis du velger dette alternativet, kan andre brukere sende e-post på dine vegne, med eller uten ditt samtykke. E-postnavnet ditt skal vises som avsender.
Velg e-postmeldingene du ønsker å spore i Dynamics 365
Spor Velg e-postmeldingene du ønsker å spore automatisk i Dynamics 365.

Alternativer:

- Alle e-postmeldinger
- E-postmeldinger som svar på Dynamics 365-e-post
- E-postmeldinger fra Dynamics 365-kundeemner, -kontakter og -forretningsforbindelser
- E-postmeldinger fra Dynamics 365-rader som er aktivert for e-post
Konfigurer mappesporingsregler Konfigurer mapper for å spore innkommende e-post automatisk.
Opprett rader automatisk i Dynamics 365
Opprette Velg dette alternativet for å gi Dynamics 365 tillatelse til å opprette kundeemner eller kontakter automatisk basert på informasjonen i sporede e-postmeldinger.
Vis e-postmeldinger som diskusjon på tidslinje Velg dette for å vise e-postmeldinger i en diskusjonstråd på samme måte som mange e-postprogrammer gjør når du ser på e-postmeldinger i en diskusjon.
Vis postboksen Velg denne koblingen for å se detaljer for din postboks.

Alternativer i kategorien Personvern

Obs!

Denne kategorien er ikke tilgjengelig hvis systemansvarlig har valgt personvern-innstilling for hele organisasjonen i systeminnstillinger. Kontakt systemansvarlig.

Alternativer Beskrivelse
Velg innstillinger for feilvarsling
Alternativer:

- Spør om tillatelse til å sende feilrapport til Microsoft.
- Send rapport til Microsoft automatisk uten å be meg om tillatelse.
- Aldri send en feilrapport til Microsoft som dreier seg om Dynamics 365.
Angi hva du ønsker at Dynamics 365 skal gjøre når det oppstår en feil. Basert på det merkede området, er feilrapportene delt med og brukes av Microsoft for produktforbedringer.

Vi anbefaler at du sender feilrapporter til Microsoft slik at Microsoft kan bruke informasjonen til produktforbedringer.

Alternativer i kategorien Språk

Alternativer Beskrivelse
Velg språket du foretrekker at Dynamics 365 skal vises på
Originalspråk Viser originalspråket. Originalspråket angis under installasjonen av Dynamics 365. Du kan ikke redigere dette alternativet.
Brukergrensesnittspråk Velg språket du ønsker skal være gjeldende for merker og dialogbokser i Dynamics 365-brukergrensesnittet.
Språk for Hjelp Velg språket for hjelp. Hvis du vil legge til et ekstra språk enn originalspråket, må systemansvarlig installere de nødvendige språkpakkene og aktivere dem. Kontakt systemansvarlig.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).