Publiser på nett fra Power BI

Med alternativet Publiser på nett fra Power BI kan du enkelt bygge inn interaktivt Power BI-innhold i blogginnlegg, på nettsteder, i e-poster eller på sosiale medier. Du kan også enkelt redigere, oppdatere eller slutte å dele publiserte visualobjekter.

Advarsel

Når du bruker Publiser på nett, kan alle som er på Internett se rapporten eller visualobjektet du publiserte. Visning krever ikke godkjenning. Dette inkluderer visning av data på detaljnivå som rapportene dine aggregerer. Du bør du sørge for at det er greit å offentliggjøre dataene og visualiseringene offentlig før du publiserer rapporten. Ikke publiser konfidensiell eller rettighetsbeskyttet informasjon. Hvis du er i tvil, kontrollerer du organisasjonens policyer før du publiserer.

Obs!

Du kan bygge inn innholdet på en sikker måte i en intern portal eller et internt nettsted. Bruk alternativene Bygg inn eller Bygg inn i SharePoint Online. Disse alternativene sikrer at alle tillatelser og all datasikkerhet håndheves når brukerne dine viser de interne dataene dine.

Forutsetninger

 • Du trenger en Microsoft Power BI-lisens for å publisere på nett fra Mitt arbeidsområde.
 • Du trenger en Microsoft Power BI Pro-lisens for å publisere på nett fra gruppearbeidsområder.
 • Publiser på nett er tilgjengelig for rapporter som du kan redigere på ditt private arbeidsområde og gruppearbeidsområder.
 • Det er ikke tilgjengelig for rapporter som er delt med deg, eller de som er avhengig av sikkerhet på radnivå for å sikre dataene.
 • Rapportens lesere trenger ikke å være Power BI-brukere.

Se avsnittet Vurderinger og begrensninger nedenfor for en fullstendig liste over tilfeller der Publiser på nett ikke støttes.

Opprett innebyggingskoder med Publiser på nett

Følg disse trinnene for å bruke Publiser på nett. Se gjennom advarselen tidligere i denne artikkelen før du publiserer på nettet.

 1. Åpne en rapport i et arbeidsområde som du kan redigere, og velgPubliser rapport> for filbygging>på nett (offentlig).

  Flere alternativer for Publiser på nett

 2. Hvis Power BI-administratoren ikke har gitt deg tillatelse til å opprette innebyggingskoder, kan det være du må kontakte vedkommende.

  Kontakt Power BI-administratoren

  Hvis du trenger hjelp til å finne personen som kan aktivere Publiser på nett i organisasjonen, kan du se Slik finner du Power BI-administratoren senere i denne artikkelen.

 3. Se gjennom dialogboksens innhold og velg Opprett innebyggingskode.

  Se gjennom Bygg inn i et offentlig nettsted

 4. Se gjennom advarselen som vist her, og bekreft at dataene kan bygges inn i et offentlig nettsted. Hvis de kan det, velger du Publiser.

  Se gjennom advarselen

 5. I dialogboksen Vellykket ser du en forhåndsversjon av hvordan rapporten vil se ut. Velg Størrelse og Standard side.

  Du kan også legge til et plassholderbilde, slik at nettsiden lastes raskere. Med et plassholderbilde kan personer som viser rapporten på nettet se en Vis interaktivt innhold-knapp de kan velge for å vise selve rapporten.

  Foreta disse endringene først. Kopier deretter koblingen for å sende den på e-post, eller kopier HTML-koden for å lime den inn i et nettsted. Du kan for eksempel bygge den inn som en iFrame, eller lime den direkte inn i en nettside eller blogg.

  Fullført: en kobling og HTML

 6. Hvis du tidligere har opprettet en innebyggingskode for en rapport, og du velger Publiser på nett, ser du ikke dialogboksene i trinn 2-4. I stedet ser du dialogboksen Innebyggingskode.

  Dialogboks for Bygg inn kode

  Du kan bare opprette én innebyggingskode for hver rapport.

Tips for visningsmoduser

Når du bygger inn innhold i en blogg, må du vanligvis justere det til en bestemt størrelse på skjermen. Du kan justere høyden og bredden i iFrame-koden etter behov. Du må imidlertid sikre at rapporten passer inn i det angitte iFrame-området, så angi en passende visningsmodus når du redigerer rapporten.

Tabellen nedenfor gir deg en veiledning om visningsmodusen og hvordan det vises når det er innebygd.

Visningsmodus Slik ser det ut når det er innebygd
PtW6b Tilpass til side tar hensyn til høyden og bredden i rapporten. Hvis du angir dynamiske forhold på siden, for eksempel 16:9 eller 4:3, skaleres innholdet slik at det passer i iFrame-ruten. Tilpass til side kan resultere i letterboxing når det er innebygget i iFrame. Letterboxing er når en grå bakgrunn vises i iFrame-områder etter at innholdet er skalert til å passe i iFrame. Du kan minimere letterboxing ved å angi høyden og bredden på iFrame riktig.
PtW6d Faktisk størrelse sikrer at rapporten beholder størrelsen slik den er angitt på rapportsiden. Dette kan føre til at rullefelt vises i iFrame. Angi høyde og bredde i iFrame for å unngå rullefelt.
PtW6c Tilpass til bredde sikrer at innholdet fyller det horisontale området i iFrame. Det vises fortsatt en kantlinje, men innholdet skaleres til å bruke det vannrette området som er tilgjengelig.

Tips til høyde og bredde i iFrame

En innebyggingskode for Publiser på nett ser slik ut:

PtW7

Du kan redigere høyden og bredden manuelt for å sikre at den er akkurat slik du vil at den skal passe på siden du bygger den inn i.

Hvis du vil ha en mer perfekt tilpasning, kan du prøve å legge til 56 piksler i høyden i iFrame for å få plass til gjeldende størrelse på det nederste feltet. Hvis rapportsiden bruker dynamisk størrelse, kan du se noen størrelser du kan bruke til å oppnå en tilpasning uten letterboxing i tabellen nedenfor.

Forhold Størrelse Dimensjon (bredde x høyde)
16:9 Liten 640 x 416 px
16:9 Middels 800 x 506 px
16:9 Stor 960 x 596 px
4:3 Liten 640 x 536 px
4:3 Middels 800 x 656 px
4:3 Stor 960 x 776 px

Administrer innebyggingskoder

Når du har opprettet en innebyggingskode for Publiser på nett, kan du administrere kodene dine fra Innstillinger-menyen i Power BI. Administrering av innebyggingskoder inkluderer muligheten til å fjerne målvisualobjektet eller rapporten for en kode (ved å gjøre innebyggingskoden ubrukelig), eller å hente innebyggingskoden.

 1. Hvis du vil administrere innebyggingskodene for Publiser på nett, åpner du arbeidsområdet rapporten befinner seg i, velger Innstillinger-tannhjulet og velger Administrer innebyggingskoder.

  Administrer innebyggingskoder

 2. Innebyggingskodene for rapportene i arbeidsområdet vises.

  PtW9

 3. Du kan enten hente eller slette en innebyggingskode. Å slette den deaktiverer alle koblinger til denne rapporten eller visualobjektet.

  PtW10

 4. Hvis du velger Slett blir du bedt om å bekrefte.

  PtW11

Oppdatering av rapporter og dataoppdateringer

Når du har opprettet innebyggingskoden for Publiser på nett og deler den, oppdateres rapporten med endringer du utfører. Koblingen for innebyggingskoden er umiddelbart aktiv. Alle som åpner koblingen kan vise den. Dataene hurtigbufres i én time fra når de hentes. Vi anbefaler ikke at du bruker publiser på nett for data som må oppdateres ofte. Se delen Slik fungerer det senere i denne artikkelen hvis du vil finne ut mer.

Dataoppdatering

Dataoppdateringer vises automatisk i den innebygde rapporten eller visualobjektet. Når dataene oppdateres for en datamodell for import i Power BI-tjenesten, fjerner tjenesten databufferen, slik at dataene oppdateres raskt. Du kan deaktivere automatisk oppdatering ved å velge ikke oppdater på datasettplanen som brukes av rapporten.

Tung bruk

En tung bruksopplevelse kan forekomme når en rapport får for mange spørringer i løpet av kort tid. Når tung bruk forekommer, kan ikke brukerne vise eller samhandle med en rapport før perioden med tung bruk er forbi.

Vi anbefaler at du angir et plassholderbilde for rapporten. Hvis tung bruk forekommer, ser brukerne plassholderbildet.

Hvis du vil unngå den tunge bruksopplevelsen, kan du begrense antallet distinkte spørringer som rapporten kan generere, og frekvensen for dataoppdatering. Se Veiledning for Power BI-optimalisering for å få tips om hvordan du kan effektivisere rapportene.

Power BI-visualobjekter

Power BI-visualobjekter støttes i Publiser på nett. Når du bruker Publiser på nett, trenger ikke brukere du deler de publiserte visualobjektene med å aktivere Power BI-visualobjekter for å se rapporten.

Forstå statuskolonnen for innebyggingskodene

Obs!

Se gjennom innebyggingskodene du har publisert ofte. Fjern de som ikke lenger trenger å være tilgjengelige offentlig.

Siden Administrere innebyggingskoder inneholder en statuskolonne. Som standard er innebyggingskoder aktive, men kan også ha en av de følgende statusene.

Status Beskrivelse
Aktiv Rapporten er tilgjengelig for Internett-brukere for visning og samhandling.
Blokkert Innholdet i rapporten bryter med Vilkårene for bruk for Power BI. Microsoft har blokkert den. Kontakt kundestøtte hvis du tror innholdet ble blokkert ved en feil.
Støttes ikke Rapportens datasett bruker sikkerhet på radnivå eller en annen konfigurasjon som ikke støttes. Se avsnittet Vurderinger og imitasjoner for en fullstendig liste.
Krenket Innebyggingskoden er utenfor den definerte tenantpolicyen. Denne statusen vises vanligvis når en innebyggingskode er opprettet, og tenantinnstillingen for Publiser på nett er blitt endret slik at den ekskluderer brukeren som eier innebyggingskoden. Hvis tenantinnstillingen er deaktivert eller brukeren ikke lenger kan opprette innebyggingskoder, vises de eksisterende innebyggingskodene med statusen Krenket. Se avsnittet Finn Power BI administratoren din i denne artikkelen for mer informasjon.

Rapporter et problem med innholdet i Publiser på nett

Hvis du vil rapportere et problem knyttet til Publiser til nettinnhold som er innebygd på et nettsted eller en blogg, velger du Del-ikonet på den nederste linjen i publiser til nettrapporten, og deretter velger du Flagg-ikoneti del-dialogboksen .

PtW12

Du blir bedt om å sende en e-post til Microsoft for å forklare problemet. Microsoft evaluerer innholdet basert på bruksvilkårene for Power BI, og iverksetter et passende tiltak.

Slik fungerer det (tekniske detaljer)

Når du oppretter en innebyggingskode med Publiser på nett, vises rapporten til Internett-brukere. Den er offentlig tilgjengelig, så brukere kan enkelt dele rapporten via sosiale medier i fremtiden. Brukere viser rapporten enten ved å åpne den direkte, offentlige nettadressen eller ved å vise den innebygd i en webside eller en blogg. Når de gjør det, hurtigbufrer Power BI rapportdefinisjonen og spørringsresultatene som kreves for å vise rapporten. Denne hurtigbufringen sørger for at tusenvis av samtidige brukere kan vise rapporten uten at det påvirker ytelsen.

Dataene hurtigbufres i én time fra når de hentes. Hvis du oppdaterer rapportdefinisjonen (hvis du for eksempel endrer visningsmodusen) eller oppdaterer rapportdataene, kan det ta litt tid før endringene vises i rapportversjonen som brukerne viser. Når en dataoppdatering forekommer for en datamodell for import, fjerner tjenesten de hurtigbufrede dataene og henter nye data. I de fleste tilfeller oppdateres dataene nesten samtidig med importen av dataene. Men for rapporter med mange forskjellige spørringer kan det ta litt tid å oppdatere. Siden hvert element og hver dataverdi bufres uavhengig, kan en bruker vises en blanding av gjeldende og tidligere verdier under en dataoppdatering. Derfor anbefaler vi at du planlegger arbeidet på forhånd, og oppretter innebyggingskodene for Publiser på nett først når du er fornøyd med innstillingene. Hvis dataene skal oppdateres, kan du redusere antallet oppdateringer og utføre oppdateringer i nedetider. Vi anbefaler ikke at du bruker publiser på nett for data som må oppdateres ofte.

Finn Power BI-administratoren din

Administrasjonsportalen for Power BI har innstillinger som styrer hvem som kan publisere på nettet. Snakk med organisasjonens Power BI-administrator for å endre tenantinnstillingene for Publiser på nett i administrasjonsportalen.

For mindre organisasjoner eller enkeltpersoner som har registrert seg for Power BI, kan det hende at du ikke har en Power BI-administrator ennå. Følg overtakelsesprosessen vår for administratorer. Når du har en Power BI-administrator, kan de aktivere oppretting av innebyggingskode for deg.

Etablerte organisasjoner har vanligvis allerede en Power BI-administrator. Personer i en av de følgende rollene kan fungere som en Power BI-administrator:

 • Globale administratorer
 • Brukere med Power BI-tjenesteadministratorrollen i Azure Active Directory

Du må finne en av disse personene i organisasjonen, og be dem om å oppdatere tentantinnstillingene for Publiser på nett i administrasjonsportalen.

Viktige faktorer og begrensninger

Publiser på nett støttes av de aller fleste datakilder og rapporter i Power BI-tjenesten. Følgende typer rapporter støttes imidlertid ikke, eller er ikke tilgjengelige med Publiser på nett:

 • Rapporter som bruker sikkerhet på radnivå.
 • Rapporter som bruker datakilder med live-tilkobling, inkludert lokal tabell for Analysis Services, flerdimensjonale Analysis Services og Azure Analysis Services.
 • Rapporter som bruker et delt datasett som er lagret i et annet arbeidsområde enn rapporten.
 • Delte og sertifiserte datasett.
 • Rapporter som er delt med deg direkte eller gjennom en app.
 • Rapporter i et arbeidsområde du ikke er redigerende medlem av.
 • Visualobjekter av typen «R» og Python støttes ikke i Publiser på nett-rapporter på nåværende tidspunkt.
 • Eksport av data fra visualobjekter i en rapport som er publisert på nettet.
 • Q&A for Power BI-visualobjekter.
 • Rapporter som inneholder DAX-tiltak på rapportnivå.
 • Dataspørringsmodeller for enkel pålogging, inkludert sammensatte modeller på Power BI-datasett eller Azure Analysis Services.
 • Sikring av konfidensiell eller rettighetsbeskyttet informasjon.
 • Muligheten for automatisk godkjenning som følger med Bygg inn-alternativet, fungerer ikke med Power BI JavaScript-API. For Power BI JavaScript-API kan du bruke metoden bruker eier data til innebyggingen.
 • Administratorer kan blokkere offentlig internettilngang, som beskrevet i Private koblinger for tilgang til Power BI. I dette tilfellet er alternativet Publiser på nett markert i grått for leieren din i administrasjonsportalen for Power BI.
 • Lisenshåndhevelse for egendefinerte visualobjekter.
 • Usertifiserte visualobjekter fra organisasjonslageret når den globale leierbryteren for organisasjonen for usertifiserte visualobjekter er aktivert.
 • Offentlige visualobjekter fra organisasjonsbutikken når den globale leierbyttet i organisasjonen ikke tillater at visualobjekter opprettes ved hjelp av Power BI SDK.
 • Paginerte rapporter

Neste trinn

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet