Nøkkelkonsepter – avansert redigering i Power Virtual Agents

Du kan utføre mer enn grunnleggende redigering i Power Virtual Agents ved å dra nytte av en rekke avanserte funksjoner.

Forutsetning

Disse funksjonene forbedrer redigeringsopplevelsen ved å la deg gjøre følgende:

  • Utvide typene informasjon som denne roboten forstår og kan analysere tilbake.
  • Bruke variabler til å hente informasjon fra én del av et emne og bruke den i en annen for å sikre en ensartet opplevelse for robotbrukerne.
  • Bruke eksisterende kundestøtteinnhold fra nettsider, for eksempel sider med vanlige spørsmål, slik at du raskt kan opprette et robust sett med emner som kan brukes i en robot.
  • Tillate brukere å logge på direkte i en robot, og deretter bruke denne godkjenningen til å hente informasjon fra serverdelsystemer.
  • Bruke avanserte Power Automate-flyter til å hente og sende informasjon til andre databaser.
  • Legge til spesialnoder som tar kontekst i hele robotkonversasjonen og deler den med en støtteagent.

I denne delen

Emne Bekrivelse
Bruk enheter og sporfylling Bruk forhåndsbygde enheter og definer egendefinerte enheter for å utvide typen informasjon som kan analyseres av roboten.
Bruke variabler Hent informasjon for konsekvent bruk på tvers av emner.
Opprette emner fra eksisterende støtteinnhold Bruk det eksisterende webinnholdet til raskt å opprette roboter og emner.
Legge til sluttbrukergodkjenning Tillat brukere å logge på fra roboten.
Legge til handlinger med Power Automate Koble til eksisterende og opprett nye flyter som gjør det mulig å automatisere og sende og motta data.
Utløse levering til en live agent Send hele utskriften av en robotsamtale til en live agent når roboten ikke kan løse problemet.