Delen via


Over de rol Exchange-beheerder

Om u te helpen bij het beheren van Microsoft 365, kunt u gebruikersmachtigingen toewijzen om de e-mail en postvakken van uw organisatie te beheren vanuit het Exchange-beheercentrum. U doet dit door ze toe te wijzen aan de rol Exchange-beheerder.

Hier volgen enkele van de belangrijkste taken die gebruikers kunnen uitvoeren wanneer ze worden toegewezen aan de rol Exchange-beheerder:

Exchange Online-rollengroepen

In een grote organisatie kan de Exchange-beheerder gebruikers toewijzen aan Exchange-rollengroepen. Wanneer een beheerder een gebruiker toevoegt aan een rollengroep, krijgt de gebruiker machtigingen voor het uitvoeren van bepaalde bedrijfsfuncties waarover alleen leden van die groep beschikken.

De Exchange-beheerder kan bijvoorbeeld iemand toewijzen aan de rollengroep Discovery-beheer zodat die persoon in postvakken kan zoeken naar gegevens die aan bepaalde criteria voldoen. Zie Machtigingen in Exchange Online en Rollengroepen beheren voor meer informatie.

Meer informatie over andere beheerdersrollen