Windows Update fouten oplossen met behulp van het hulpprogramma DISM of Gereedheid voor systeemupdates

Van toepassing op: Windows 10 versie 1809 en nieuwere versies, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7, Windows Server 2008 R2
Oorspronkelijk KB-nummer: 947821

Symptoom

Windows-updates en -servicepacks kunnen mogelijk niet worden geïnstalleerd als er beschadigingsfouten optreden. Een update kan bijvoorbeeld niet worden geïnstalleerd als een systeembestand is beschadigd. Het hulpprogramma DISM of Gereedheid voor systeemupdates kan u helpen bij het oplossen van fouten met Windows-beschadigingen.

Dit artikel is bedoeld voor ondersteuningsmedewerkers en IT-professionals. Als u thuisgebruikers bent en op zoek bent naar meer informatie over het oplossen van Windows-updatefouten, raadpleegt u Windows Update fouten oplossen.

Oplossing voor Windows 8.1, Windows 10 en Windows Server 2012 R2

Als u dit probleem wilt oplossen, gebruikt u het hulpprogramma Voor het onderhoud en beheer van Installatiekopieën van Postvak IN (DISM). Installeer vervolgens de Windows-update of het servicepack opnieuw.

 1. Open een opdrachtprompt met verhoogde rechten. Hiervoor opent u het startmenu of het startscherm , typt u opdrachtprompt, selecteert u met de rechtermuisknop de opdrachtprompt en selecteert u Als administrator uitvoeren. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of selecteert u Toestaan.

 2. Typ de volgende opdracht en druk op Enter. Het kan enkele minuten duren voordat de opdrachtbewerking is voltooid.

  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  

  Belangrijk

  Wanneer u deze opdracht uitvoert, gebruikt DISM Windows Update om de bestanden op te geven die nodig zijn om beschadigingen op te lossen. Als uw Windows Update-client echter al is verbroken, gebruikt u een actieve Windows-installatie als herstelbron of gebruikt u een Windows-map naast elkaar vanuit een netwerkshare of van een verwisselbaar medium, zoals de Windows-dvd, als de bron van de bestanden. Voer hiervoor de volgende opdracht uit:

  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  

  Opmerking

  Vervang de tijdelijke aanduiding C:\RepairSource\Windows door de locatie van de herstelbron. Raadpleeg Een Windows-installatiekopie herstellen voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma DISM om Windows te herstellen.

 3. Typ de sfc /scannow opdracht en druk op Enter. Het kan enkele minuten duren voordat de opdrachtbewerking is voltooid.

 4. Sluit de opdrachtprompt en voer Windows Update opnieuw uit.

DISM maakt een logboekbestand (%windir%/Logs/CBS/CBS.log) dat eventuele problemen vastlegt die het hulpprogramma heeft gevonden of opgelost. %windir% is de map waarin Windows is geïnstalleerd. De map %windir% is bijvoorbeeld C:\Windows.

Oplossing voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Gebruik het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates om dit probleem op te lossen. Installeer vervolgens de Windows-update of het servicepack opnieuw.

 1. Download het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates.

  Ga naar Microsoft Update Catalog en download het hulpprogramma dat overeenkomt met de versie van Windows die op uw computer wordt uitgevoerd. Voor meer informatie over het vinden van de versie van Windows die u hebt geïnstalleerd, raadpleegt u Controleren of op uw computer de 32-bits of 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd.

  Opmerking

  Dit hulpprogramma wordt regelmatig bijgewerkt. We raden u aan altijd de nieuwste versie te downloaden. Dit hulpprogramma is niet beschikbaar in elke ondersteunde taal. Controleer de onderstaande koppeling om te zien of deze beschikbaar is in uw taal.

 2. Installeer het hulpprogramma en voer het uit.

  1. Selecteer Downloaden op de webpagina downloadcentrum en voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u het hulpprogramma direct wilt installeren, selecteert u Openen of Uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
   • Als u het hulpprogramma later wilt installeren, selecteert u Opslaan en downloadt u het installatiebestand naar uw computer. Wanneer u klaar bent om het hulpprogramma te installeren, dubbel selecteert u het bestand.
  2. Selecteer Ja in het dialoogvenster Windows Update Zelfstandig installatieprogramma.

   Selecteer Ja om hotfix voor Windows KB947821 te installeren in het dialoogvenster Windows Update Zelfstandig installatieprogramma.

 3. Wanneer het hulpprogramma wordt geïnstalleerd, wordt het automatisch uitgevoerd. Hoewel het doorgaans minder dan 15 minuten duurt om te worden uitgevoerd, kan het op sommige computers veel langer duren. Zelfs als de voortgangsbalk lijkt te stoppen, wordt de scan nog steeds uitgevoerd, dus selecteer Annuleren niet.

  Het venster Updates downloaden en installeren waarin wordt weergegeven dat de voortgang van de updates wordt geïnstalleerd.

 4. Wanneer de installatie is voltooid, selecteert u Sluiten.

  In Updates venster downloaden en installeren wordt de installatie voltooid weergegeven.

 5. Installeer de update of het servicepack dat u eerder probeerde te installeren opnieuw.

Zie Fouten in het CheckSUR-logboekbestand oplossen om beschadigingsfouten die het hulpprogramma detecteert, handmatig op te lossen, maar die niet kunnen worden opgelost.

Oplossing: download het pakket rechtstreeks vanuit de Microsoft Update-catalogus

U kunt ook proberen om het updatepakket rechtstreeks te downloaden van Microsoft Update Catalog en het updatepakket vervolgens handmatig te installeren.

U kunt bijvoorbeeld problemen ondervinden wanneer u updates van Windows Update probeert te installeren. In deze situatie kunt u het updatepakket downloaden en proberen de update handmatig te installeren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open de microsoft updatecataloguspagina voor KB3006137.

 2. Zoek de update die op de juiste manier van toepassing is op uw besturingssysteem in de zoekresultaten en selecteer vervolgens de knop Downloaden .

  Selecteer de knop Downloaden in de Microsoft Update-catalogus.

 3. Selecteer de koppeling van het bestand om de update te downloaden.

  Downloadkoppeling voor het downloaden van bestanden selecteren in De Microsoft Update-catalogus.

 4. Selecteer Sluiten nadat het downloadproces is voltooid. Vervolgens vindt u een map met het updatepakket op de locatie die u hebt opgegeven.

 5. Open de map en selecteer vervolgens het updatepakket om de update te installeren.

Als de Windows-update of het Service Pack is geïnstalleerd, bent u klaar. Als het probleem niet is opgelost of als het hulpprogramma voor gereedheid voor systeemupdates de oorzaak niet kan vinden, neemt u contact met ons op voor meer hulp.

Beschrijving van de veelvoorkomende beschadigingsfouten

De volgende tabel bevat de mogelijke foutcode met Windows Update ter referentie:

Code Error Beschrijving
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA De gegevens zijn ongeldig.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING De bron voor het pakket of bestand is niet gevonden.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Het onderdeelarchief heeft een inconsistente status.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Het bestand van een onderdeel komt niet overeen met de verificatiegegevens die aanwezig zijn in het onderdeelmanifest.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Kan de aangevraagde XML-gegevens niet parseren.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Er is een ongeldig teken aangetroffen.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Een identiteitsreeks is onjuist gevormd.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME De naam van een kenmerk in een identiteit valt niet binnen het geldige bereik.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE De waarde van een kenmerk in een identiteit valt niet binnen het geldige bereik.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER De parameter is onjuist.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Er was geen handtekening aanwezig in het onderwerp.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Er is een fout opgetreden tijdens het lezen of schrijven van Windows Update naar een bestand.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidsperiode wanneer wordt gecontroleerd op basis van de huidige systeemklok of het tijdstempel in het ondertekende bestand.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Een of meer vereiste leden van de transactie zijn niet aanwezig.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows kan niet zoeken naar nieuwe updates.
0x800f0984 PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING Overeenkomende onderdeelmap bestaat, maar binair ontbreekt
0x800f0986 PSFX_E_APPLY_FORWARD_DELTA_FAILED Het toepassen van voorwaartse delta is mislukt
0x800f0982 PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND Kan overeenkomend onderdeel voor hydratatie niet identificeren

Wat doet het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates?

De integriteit van resources controleren

Het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates controleert de integriteit van de volgende resources:

 • Bestanden die zich in de volgende mappen bevinden:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registergegevens die zich onder de volgende registersubsleutels bevinden:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing

Deze lijst kan op elk gewenst moment worden bijgewerkt.

Wanneer het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates onjuiste manifesten, kasten of registergegevens detecteert, kunnen de onjuiste gegevens worden vervangen door een gecorrigeerde versie.

Logboekregistratie

Het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates maakt een logboekbestand dat eventuele problemen vastlegt die het hulpprogramma heeft gevonden of opgelost. Het logboekbestand bevindt zich hier:

 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log

Fouten oplossen die zijn gevonden in het CheckSUR-logboekbestand

Voer de volgende stappen uit om beschadigingsfouten die door het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates worden gedetecteerd, handmatig op te lossen:

 1. Open %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log.

  Opmerking

  %SYSTEMROOT% is een omgevingsvariabele die de map opslaat waarin Windows is geïnstalleerd. Over het algemeen is de map %SYSTEMROOT% bijvoorbeeld C:\Windows.

 2. Identificeer de pakketten die het hulpprogramma niet kan herstellen. U vindt bijvoorbeeld het volgende in het logboekbestand:

  Summary:
  
  Seconds executed: 264 
  Found 3 errors 
  CBS MUM Missing Total Count: 3 
  Unavailable repair files: 
  
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum 
  ...
  

  In dit geval is het pakket dat is beschadigd KB958690.

 3. Download het pakket vanuit het Microsoft Downloadcentrum of de Microsoft Update-catalogus.

 4. Kopieer het pakket (.msu) naar de %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages map. Deze map bestaat standaard niet en u moet de map maken.

 5. Voer het hulpprogramma Gereedheid voor systeemupdates opnieuw uit.

Als u een technische professional bent, raadpleegt u Fouten oplossen die zijn gevonden in CheckSUR.log voor een meer optie voor het oplossen van fouten in CheckSUR.log.