Procedure: Vaste activa afschrijven of aflossen

Afschrijvingen worden gebruikt om de kosten van vaste activa, zoals machines en apparatuur, te spreiden over de afschrijfbare levensduur. Voor elk vast activum moet u aangeven hoe de afschrijving wordt toegepast.

U kunt een afschrijving op twee manieren boeken:

 • Automatisch, door de batchverwerking Afschrijving berekenen uit te voeren.
 • Handmatig, met behulp van het financieel dagboek voor vaste activa.

In Dynamics NAV kan dagelijkse afschrijving worden berekend zodat u de afschrijving voor elke willekeurige periode kunt berekenen. Zodoende kunt u de huidige bedrijfsresultaten per maand, per kwartaal of jaarlijks analyseren. Bij deze berekening worden een standaardjaar van 360 dagen en een standaardmaand van 30 dagen gebruikt. Zie Afschrijvingsmethoden voor meer informatie.

Als verschillende afdelingen een vast activum gebruiken, kan de periodieke afschrijving automatisch worden toegewezen aan deze afdelingen volgens een door de gebruiker gedefinieerde toewijzingstabel.

U kunt onjuiste afschrijvingsposten annuleren met de batchverwerking VA-posten annuleren . Daarna kunt u het juiste bedrag boeken door de batchverwerking Afschrijving berekenen opnieuw uit te voeren. De fouten die u corrigeert, worden geboekt als foutieve VA-posten.

Indexering wordt gebruikt om waarden aan te passen voor algemene prijswijzigingen. U kunt de batchverwerking Vast activum indexeren gebruiken om de afschrijvingsbedragen opnieuw te berekenen.

Afschrijving automatisch berekenen

U kunt de batchverwerking Afschrijving berekenen eens per maand, of op een tijdstip naar keuze uitvoeren. Met de batchverwerking worden vaste activa genegeerd die zijn verkocht, geblokkeerd of inactief zijn. U kunt ook de handmatige afschrijvingsmethode gebruiken.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Afschrijving berekenen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Vul indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.

 3. Kies de knop Ok.

  Met de batchverwerking wordt de afschrijving berekend en worden regels in het financieel dagboek voor vaste activa gemaakt.

 4. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-fin. dagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

  In het venster Financieel dagboek van vaste activa in het veld Aantal afschrijvingsdagen kunt u zien hoeveel afschrijvingsdagen er zijn berekend.

 5. Kies de actie Boeken.

Een afschrijving handmatig boeken vanuit het financieel dagboek voor vaste activa

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA fin. dagboek in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Maak een eerste dagboekregel en vul de velden indien nodig in.
 3. In het veld VA-boekingssoort selecteert u Afschrijving.
 4. Kies de actie VA-tegenrekening invoegen. Er wordt een tweede dagboekregel gemaakt voor de tegenrekening die voor de afschrijvingsboeking is ingesteld. Zie het gedeelte "Boekingsgroepen voor vaste activa instellen" in de Procedure: Algemene gegevens voor vaste activa instellen voor meer informatie.
 5. Kies op het tabblad Start de optie Boeken om het dagboek te boeken.

Als u verdeelsleutels voor vaste activa hebt ingesteld om bedragen over verschillende afdelingen of projecten te verdelen, worden de bedragen tijdens de boeking verdeeld. Zie Procedure: Algemene gegevens voor vaste activa instellen voor meer informatie.

Verdelingen in het financieel dagboek voor vaste activa berekenen

Als een vast activum door verschillende afdelingen wordt gebruikt, kan de periodieke afschrijving automatisch worden toegewezen aan deze afdelingen volgens een zelfgedefinieerde toewijzingstabel.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA fin. dagboek in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Maak een eerste regel en vul de velden indien nodig in.
 3. In het veld VA-boekingssoort selecteert u Verdeelsleutel.
 4. Kies de actie VA-tegenrekening invoegen. Er wordt een tweede dagboekregel gemaakt voor de tegenrekening die voor de boeking van de verdeelsleutel is ingesteld.
 5. Kies op het tabblad Start de optie Boeken om het dagboek te boeken.

Duplicatielijsten gebruiken ter voorbereiding op de boeking naar meerdere afschrijvingsboeken

Als u dagboekregels invult die naar een afschrijvingsboek moeten worden geboekt, kunt u de regels in een apart dagboek dupliceren, zodat u ze naar een ander afschrijvingsboek kunt boeken. Zie het gedeelte "Posten boeken naar verschillende afschrijvingsboeken" voor meer informatie.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Afschrijvingsboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Open het afschrijvingsboek en schakel vervolgens het selectievakje Deel van duplicatielijst in.

Belangrijk

Als u het veld Duplicatielijst gebruiken hebt geselecteerd, moet u geen nummerreeksen gebruiken voor het dagboek. De reden is dat de nummerreeks voor het financieel dagboek voor vaste activa niet overeenkomt met de nummerreeks voor het dagboek voor vaste activa.

Posten naar verschillende afschrijvingsboeken boeken

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA fin. dagboek in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Schakel in het dagboek waarmee u de afschrijving wilt boeken, het selectievakje Duplicatielijst gebruiken in.

 3. Vul indien nodig de resterende velden in.

 4. Kies de actie Boeken.

 5. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-dagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

  Notitie

Het venster VA-dagboek bevat nieuwe regels voor verschillende afschrijvingsboeken volgens de duplicatielijst.
6. Controleer of bewerk de regels en kies vervolgens de actie Boeken.

> [!NOTE] 

U kunt een post ook naar een apart boek dupliceren door tijdens het invullen van een dagboekregel in het veld Dupliceren in afschr.-boek de code van een afschrijvingsdagboek op te geven.

Met behulp van de batchverwerking Afschrijvingsboek kopiëren kunt u posten uit afschrijvingsboeken naar andere afschrijvingsboeken kopiëren. Met de batchverwerking worden dagboekregels gemaakt in de dagboekbatch die u hebt opgegeven in het venster VA-dagboekinstellingen voor het afschrijvingsboek waarnaar u wilt kopiëren. Zie de volgende procedure voor meer informatie.

Posten voor vaste activa tussen afschrijvingsboeken kopiëren

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Afschrijvingsboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Open de betreffende afschrijvingsboekkaart en kies vervolgens de actie Afschrijvingsboek kopiëren.
 3. Vul in het venster Afschrijvingsboek kopiëren indien nodig de velden in.
 4. Kies de knop Ok.

De gekopieerde regels worden in het financieel dagboek voor vaste activa of het dagboek voor vaste activa gemaakt, afhankelijk van de vraag of het afschrijvingsboek dat u kopieert, geïntegreerd is met het grootboek.

Zie ook

Vaste activa
Vaste activa instellen
Financiën
Werken met Dynamics NAV