Procedure: Algemene gegevens voor vaste activa instellen

Voordat u vaste activa kunt beheren, moet u de standaardgrootboekrekeningen, verdeelsleutels, dagboeksjablonen en - batches instellen voor de boeking en herindeling van vaste activa en kunt u vaste activa in categorieën indelen, zoals materiële en immateriële activa.

Algemene standaardwaarden instellen voor vaste activa

U definieert het algemene gedrag of de functionaliteit voor vaste activa en stelt de documentnummerreeks in het venster VA-instellingen in.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-instellingen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Vul indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.

Boekingsgroepen voor vaste activa instellen

Met behulp van boekingsgroepen kunt u groepen van vaste activa definiëren. Posten voor deze boekingsgroepen worden naar dezelfde grootboekrekeningen geboekt.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-productboekingsgroepen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Kies de actie Nieuw.

 3. Vul indien nodig de velden in het venster VA-boekingsgroep in.

  Notitie

Om ervoor te zorgen dat tegenrekeningen voor verschillende boekingen van vaste activa automatisch worden ingevoegd als u de actie VA-tegenrekening invoegen op dagboekregels kiest, voert u op basis van boeking van waardevermeerdering de volgende stap uit. 4. Selecteer op het sneltabblad Tegenrekening in het veld Tegenrekening waardevermeerdering de grootboekrekening waarnaar u tegenrekeningsposten wilt boeken voor afschrijving.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de actie VA-tegenrekening invoegen voor regels van het financieel dagboek voor vaste activa bijvoorbeeld Procedure: Vaste activa herwaarderen.

Verdeelsleutels voor vaste activa instellen

Transacties kunnen over diverse afdelingen of projecten worden verdeeld, volgens een zelfgedefinieerde verdeelsleutel. U kunt bijvoorbeeld een verdeelsleutel instellen waarbij de afschrijvingskosten op bedrijfswagens voor 35 procent worden toegewezen aan de administratie en voor 65 procent aan de verkoopafdeling. Zie voor meer informatie Procedure: Kosten en inkomsten toewijzen.

Verdeelsleutels zijn van toepassing op klassen voor vaste activa en niet op afzonderlijke activa.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-productboekingsgroepen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Kies in het venster VA-boekingsgroepen de actie Verdeelsleutels en kies vervolgens een boekingssoort.
 3. Vul indien nodig in het venster VA-verdeelsleutels de velden in.
 4. Herhaal stap 2 en 3 voor elk boekingssoort waarvoor u verdeelsleutels wilt definiëren.

Dagboeksjablonen voor vaste activa instellen

Een sjabloon is een vooraf gedefinieerd model voor een dagboek. De sjabloon bevat informatie over traceringscodes, lijsten en nummerreeksen. Zie Werken met diversendagboeken voor meer informatie.

In Dynamics NAV wordt automatisch een dagboeksjabloon voor vaste activa gemaakt als u het venster Dagboek voor vaste activa voor het eerst opent, maar het is ook mogelijk om extra dagboeksjablonen in te stellen.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-dagboeksjablonen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Vul indien nodig de velden in.

Dagboekbatches voor vaste activa instellen

U kunt meerdere dagboekbatches instellen, die individuele dagboeken voor elke dagboeksjabloon zijn. Werknemers kunnen bijvoorbeeld hun eigen dagboekbatch hebben, waarbij de initialen van de werknemer als batchnaam worden gebruikt. Zie voor meer informatie Werken met diversendagboeken.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-dagboeksjablonen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer de betreffende dagboeksjabloon en kies vervolgens de actie Batches.
 3. Vul in het venster VA-dagboekbatches indien nodig de velden in.

Herindelingsdagboeksjablonen voor vaste activa instellen

U kunt specifieke herindelingsdagboeken gebruiken wanneer u vaste activa moet verplaatsen, combineren of splitsen. In Dynamics NAV wordt automatisch een herindelingsdagboeksjabloon voor vaste activa gemaakt wanneer u het venster VA-herindelingsdagboek voor het eerst opent, maar u kunt extra VA-herindelingsdagboeksjablonen instellen. Zie voor meer informatie Werken met diversendagboeken.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-herindelingsdagboeksjablonen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Vul indien nodig de velden in.

Herindelingsdagboekbatches voor vaste activa instellen

U kunt meerdere dagboekbatches instellen, die individuele dagboeken voor elke herindelingsdagboeksjabloon zijn. Werknemers kunnen bijvoorbeeld hun eigen herindelingsdagboekbatch hebben, waarbij de initialen van de werknemer als herindelingsbatchnaam worden gebruikt. Zie voor meer informatie Werken met diversendagboeken.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-herindelingsdagboeksjablonen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer de betreffende dagboeksjabloon en kies vervolgens de actie Batches.
 3. Vul in het venster VA-herindelingsdagboekbatches indien nodig de velden in.

Categorieën voor vaste activa instellen

U kunt categorieën voor vaste activa gebruiken om vaste activa te groeperen, bijvoorbeeld in materiële en immateriële activa.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-klassen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Voer codes en namen in voor de categorieën die u wilt maken.

Subcategorieën voor vaste activa instellen

U kunt subcategorieën voor vaste activa gebruiken om uw vaste activa in categorieën te groeperen, bijvoorbeeld gebouwen, voertuigen, meubels of machines.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-subklassen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Voer codes en namen in voor de categorieën die u wilt maken.

Vestigingscodes voor vaste activa instellen

U gebruikt vestigingen voor vaste activa om de locatie van het vaste activum te registreren, bijvoorbeeld afdeling verkoop, receptie, administratie, productie of magazijn. Dit is nuttige informatie voor de verzekering en voorraadbepaling.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer VA-locaties in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Voer codes en namen in voor de vestigingen van vaste activa die u wilt maken.

Beginsaldi registreren

Als u de module Vaste activa in Dynamics NAV voor het eerst gebruikt, moet u eerst het toepassingsgebied Financieel instellen voordat u vaste activa gaat instellen. Bepalend voor de manier waarop deze informatie wordt ingevuld, is de vraag of vaste activa is geïntegreerd met het grootboek.

Als VA-transacties naar het grootboek moeten worden geboekt, wordt de onderstaande procedure gebruikt.

 1. Controleer of u de procedures voor de basisinstellingen van vaste activa hebt voltooid.
 2. Maak een kaart voor ieder bestaand activum.
 3. Stel VA-afschrijvingsboeken in.
 4. Schakel grootboekintegratie in door de volgende stappen uit te voeren.
 5. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Afschrijvingsboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 6. De relevante afschrijvingsboekkaart selecteren. Kies op het tabblad Start in de groep Beheren de optie Bewerken, als u het venster Afschrijvingsboek wilt openen.
 7. Schakel alle velden op het sneltabblad Integratie uit door de vinkjes te verwijderen. Als u meer dan één afschrijvingsboek hebt, schakelt u de grootboekintegratie voor elk afschrijvingsboek in.
 8. In het dagboek voor vaste activa voert u voor elk activum de volgende regels in:
  • Een regel met de aanschafkosten.
  • Een regel met de gecumuleerde afschrijving tot het einde van het vorige boekjaar.
  • Een regel met de gecumuleerde afschrijving vanaf het begin van het lopende boekjaar tot de datum waarop Dynamics NAV is ingesteld om te beginnen met het berekenen van de afschrijving.

Als er nog andere beginsaldi zijn, zoals waardevermindering of waardevermeerdering, kunt u deze nu ook opgeven.

Als de vaste activa niet zijn geïntegreerd met het grootboek, kunt u stap 4 tot en met 7 overslaan.

Zie ook

Vaste activa instellen
Vaste activa
Financiën
Welkom bij Microsoft Dynamics NAV
Werken met Dynamics NAV