Procedure: Vaste activa verzekeren

Een verzekeringspolis voor een vast activum wordt vertegenwoordigd door een verzekeringskaart. U kunt één vast activum aan één verzekeringspolis toewijzen, maar u kunt ook meerdere vaste activa aan één verzekeringspolis toewijzen.

U wijst een vast activum toe aan een verzekeringspolis door te boeken naar de dekkingsposten via het venster Verzekeringsdagboek.

Daarnaast kunt u een vast activum koppelen aan een verzekeringspolis en dekkingsposten maken wanneer u de bijbehorende aanschafkosten boekt. Dit doet u door de aanschafkosten vanuit het financieel dagboek voor vaste activa te boeken terwijl het veld Verzekeringsnr. is ingevuld. Het selectievakje Autom. verzekering boeken in het venster VA-instellingen moet zijn ingeschakeld. Zie het gedeelte "De aanschaf van een vast activum handmatig boeken met het financieel dagboek voor vaste activa" in Procedure: Vaste activa aanschaffen voor meer informatie.

Als het selectievakje Autom. verzekering boeken in het venster VA-instellingen niet is ingeschakeld, worden door aanschaf te boeken in het financieel dagboek voor vaste activa, regels gemaakt in het venster Verzekeringsdagboek. Deze moet u dan handmatig boeken.

Waarschuwing

Als u het selectievakje Autom. verzekering boeken niet inschakelt in het venster VA-instellingen, moet uw verzekeringsdagboek op een dagboeksjabloon zonder een nummerreeks worden gebaseerd. Dit komt doordat de ingevoegde documentnummers van de dagboekregel voor vaste activa anders in strijd zijn met de nummerreeks van het verzekeringsdagboek. Zie Procedure: Algemene gegevens voor vaste activa instellen voor meer informatie over dagboeksjablonen en -batches.

Nadat u een vast activum aan een verzekeringspolis hebt toegewezen, wordt het selectievakje Verzekerd ingeschakeld voor het vaste activum. Wanneer u het vaste activum verkoopt, wordt het selectievakje automatisch uitgeschakeld.

Een verzekeringskaart maken of wijzigen

Een verzekeringspolis voor een vast activum moet worden vertegenwoordigd door een verzekeringskaart.

Als u informatie ontvangt over wijzigingen in het verzekerde bedrag, moet u de nieuwe informatie in het venster Verzekering invoeren om ervoor te zorgen dat u de verzekeringspolisdekking juist analyseert.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Verzekering in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Kies de actie Nieuw om een nieuwe kaart voor een verzekeringspolis te maken. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
 3. U kunt ook de verzekeringspolis selecteren die u wilt wijzigen en vervolgens de actie Bewerken kiezen.

Een vast activum toewijzen aan een verzekeringspolis door het vanuit een verzekeringsdagboek te boeken

U wijst een vast activum aan een verzekeringspolis toe door het naar de verzekeringsdekking te boeken.

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een verzekeringsdagboekregel handmatig maakt. Als het selectievakje Autom. verzekering boeken in het venster VA-instellingen is ingeschakeld, worden er automatisch verzekeringsdagboekregels gemaakt wanneer u aanschafkosten boekt. In dat geval hoeft u alleen het dagboek te boeken.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Verzekeringsdagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Open het relevante dagboek en vul indien nodig de dagboekregels in.

 3. Als u meerdere vaste activa wilt toewijzen aan één verzekeringspolis, maakt u dagboekregels met dezelfde waarde in het veld Verzekeringsnr. en verschillende waarden in het veld VA-nr.

 4. Kies de actie Boeken.

  Notitie

De posten uit een verzekeringsdagboek worden uitsluitend naar dekkingsposten geboekt.

De verzekeringswaarde van een vast activum bijwerken

Met de batchverwerking Verzekering indexeren kunt u de waarde wijzigen van de vaste activa die onder de dekking vallen.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Verzekering indexeren in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Vul indien nodig de velden in.

  Notitie

Voer in het veld Indexcijfer een afname van 5% in, bijvoorbeeld als 95 terwijl u een toename van 2% als 102 invoert.
3. Kies de knop Ok.

Met de batchverwerking wordt het nieuwe bedrag als een percentage van de totale verzekerde waarde berekend, zoals vermeld in het venster Verzekeringsstatistiek, en vervolgens wordt een regel in het verzekeringsdagboek gemaakt.
4. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Verzekeringsdagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
5. Open het relevante verzekeringsdagboek, controleer de gemaakte waarden en boek deze naar de dekkingsposten.

Verzekeringsdekking controleren

Dynamics NAV bevat bepaalde rapporten en statistiekvensters voor gebruik bij het analyseren van verzekeringspolissen en om te controleren of uw vaste activa onder- of oververzekerd zijn.

Overzicht van verzekeringspolissen

Om een overzicht van uw verzekeringspolissen te verkrijgen bekijkt u een voorbeeld van het rapport Verzekering - Lijst of drukt u het af. Het rapport bevat alle polissen en de belangrijkste velden van de verzekeringskaarten.

Verzekeringsdekking

Om te zien welke verzekeringspolissen elk activum dekken en met welk bedrag, kunt u een voorbeeld bekijken van het rapport Verzekering - Tot. verzekerde waarde of het rapport afdrukken.

Over-/onderverzekering

U kunt op de volgende manieren controleren of vaste activa onder- of oververzekerd zijn:

 • Het venster Verzekeringsstatistiek. Een positief bedrag in het veld Over-/onderverzekerd betekent dat het vaste activum oververzekerd is. Een negatief bedrag betekent dat het activum onderverzekerd is.
 • Het venster VA-statistiek. Kies het veld Tot. verzekerde waarde om het venster Verzekeringsdekkingsposten te bekijken.
 • Het rapport Over-/onderverzekering.
 • Het rapport Verzekering - Analyse.

Onverzekerde vaste activa

U kunt controleren of u niet bent vergeten om een vast activum toe te wijzen aan een verzekeringspolis door het rapport Verzekering - Onverzekerde VA af te drukken of er een voorbeeld van te bekijken. In dit rapport worden vaste activa weergegeven waarvoor nog geen bedragen naar de verzekeringsdekking zijn geboekt.

Verzekeringsdekkingsposten bekijken

Het is mogelijk om de posten te bekijken die u hebt gemaakt in de dekkingsposten.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Verzekering in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer de betreffende verzekeringspolis en kies vervolgens de actie Verzekeringsdekkingsposten.

De totale verzekerde waarde van vaste activa bekijken

In een speciaal matrixvenster worden de verzekeringswaarden weergegeven die voor elke verzekeringspolis zijn geregistreerd voor elk vast activum als een resultaat van verzekeringsgerelateerde bedragen die u hebt geboekt.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Verzekering in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer de betreffende verzekeringspolis en kies vervolgens de actie Totale verzekerde waarde per VA.
 3. Vul indien nodig de velden in.
 4. Kies de actie Matrix weergeven.
 5. Als u de onderliggende verzekeringsdekkingsposten wilt zien, kiest u een waarde in de matrix.

Dekkingsposten corrigeren

Als een vast activum is gekoppeld aan de verkeerde verzekeringspolis, kunt u dit corrigeren door twee herindelingsposten in het verzekeringsdagboek te maken.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Verzekeringsdagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Maak één dagboekregel voor een vast activum en de juiste verzekeringspolis waarvoor de waarde in het veld Bedrag positief is.
 3. Maak een andere dagboekregel voor het vaste activum en de onjuiste verzekeringspolis waarvoor de waarde in het veld Bedrag negatief is.
 4. Kies de actie Boeken.

Het vaste activum wordt losgekoppeld van de foutieve verzekeringspolis op de tweede regel, en gekoppeld aan de juiste verzekeringspolis op de eerste regel.

Zie ook

Vaste activa
Vaste activa instellen
Financiën
Werken met Dynamics NAV