Overzicht van architectuur

Dynamics 365 Intelligent Order Management is gebaseerd op Microsoft Power Platform en maakt gebruik van de infrastructuur van modelgestuurde apps van Power Apps. De architectuur is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van een complexe orderverwerkingsomgeving met veel systemen en apps in het algemene order-naar-afhandelingsproces.

Intelligent Order Management is een cloudoplossing en kan snel in de Microsoft Azure-datacentra worden geïmplementeerd. De app en het platform worden geïmplementeerd in een datacentrumregio die klanten voor hun bedrijf kiezen. De infrastructuur wordt door Microsoft beheerd. Op die manier kunnen klanten zich richten op het configureren van de app en deze aanpassen aan de zakelijke order- en afhandelingsvereisten. Zie Globalisatie voor meer informatie over de datacentrumregio's die worden ondersteund.

De app en het platform zijn ontworpen volgens de volgende basisprincipes.

 • Uitbreidbaarheid: begrijpen dat elke organisatie een unieke combinatie van apps en systemen heeft waarmee ze werken. Mogelijk maken dat de configuratie van het bedrijfsproces voldoet aan de vereisten van de organisatie. Flexibiliteit bij het uitbreiden van het platform en de app.

 • Schaal: de noodzaak van schaalbaarheid ter ondersteuning van een hoog transactievolume geldt niet alleen voor ondernemingsorganisaties. Alle typen organisaties hebben een app en platform nodig die waar nodig kunnen worden op- of afgeschaald.

 • Gebruik van het Power Platform: begrijpen dat klanten op zoek zijn naar leveranciers van technologie die hen kunnen ondersteunen in hun langetermijnplannen. Inzetten van de eigen vaardigheden of vaardigheden van adviserende partners van een organisatie.

Het platform is gebouwd met de volgende drie architectuurconcepten.

 • Gegevenspijplijn: met de pijplijn voor gegevensintegratie worden gegevens in en uit Intelligent Order Management verplaatst. De pijplijn maakt verbinding met upstream en downstream systemen om wijzigingen te ontvangen en te pushen terwijl orders door de orderstroom worden verplaatst.

 • Indelingsengine: met de indelingsengine wordt de visualisatie van het bedrijfsproces verschaft en wordt het ontworpen proces voor de zakelijke gebruiker in Power Automate-stromen gecompileerd.

 • Insights: met de onderdelen van Insights kan de gegevensstroom ondersteuning bieden aan de visualisatie van gegevens in Power BI en kunnen gegevens in machine learning-modellen worden geanalyseerd met AI Builder.

Diagram van overzicht van architectuur.

Gegevenspijplijn

De gegevenspijplijn in Intelligent Order Management vormt de basis voor de providers om gegevens in en uit de app te verplaatsen. Transformatie van bedrijfsdocumenten die door de gegevenspijplijn worden verplaatst, wordt uitgevoerd door Microsoft Power Query Online.

Hierna vindt u terminologie waarmee onderdelen in de gegevenspijplijn worden beschreven.

 • Provider: in Intelligent Order Management wordt een provider gebruikt om de verplaatsing van gegevens in de gegevenspijplijn te configureren. Microsoft levert kant en klare providers, maar klanten en partners kunnen ook hun eigen providers maken. Zie Werken met providers voor meer informatie.

 • Connectors: connectors worden gemaakt met Power Automate. Connectors zorgen ervoor dat de API van de externe service door de provider wordt gebruikt. Klanten kunnen de beschikbare catalogus van connectors gebruiken om hun eigen provider te maken. Zie Documentatie van connectors voor meer informatie over connectors.

 • Verbinding: een verbinding is de specifieke configuratie die nodig is om de verbinding mogelijk te maken die door de provider wordt gebruikt. De beheerder verschaft de aanmeldings- of API-tokens om te communiceren met de externe service wanneer de provider in de toepassing is ingeschakeld.

 • Gegevenstransformaties: services hebben hun eigen concepten voor bedrijfsdocument en -entiteit. Wanneer gegevens tussen deze systemen worden verplaatst, moeten gegevens worden omgezet zodat de systemen met elkaar kunnen communiceren. Als Microsoft een provider maakt, worden transformaties naar gangbare bedrijfsdocumenten voor de externe service opgenomen. Indien nodig kan de transformatie worden gewijzigd of uitgebreid om nieuwe providers of API's voor een service te ondersteunen.

 • Zakelijke gebeurtenissen: zakelijke gebeurtenissen zijn meldingen van de verwerkingspijplijn om een provideractie uit te voeren.

 • Provideractie: een provideractie is één taak van een operationele eenheid voor een provider, zoals wordt weergegeven door een Power Automate.

Indelingsengine

De stroom Order-naar-afhandeling is complex om in één bedrijfsapp te modelleren, maar wanneer deze wordt gecombineerd met andere cloudservices en systemen voor partners in de toeleveringsketen, wordt de complexiteit nog groter. Om zakelijke gebruikers in de organisatie te helpen deze complexiteit zichtbaar te maken en te beheren, wordt Intelligent Order Management geleverd met een zakelijke indelingsontwerper. Bedrijfsprocesstromen die zijn ontworpen met de indelingsontwerper, worden in Power Automate-stromen gecompileerd wanneer de stroom wordt gepubliceerd.

Hierna vindt u terminologie waarmee onderdelen in de indelingsengine worden beschreven.

 • Ontwerper: de tool die door de zakelijke gebruiker wordt gebruikt om indelingsstromen te bouwen.

 • Typen indelingsstromen: Intelligent Order Management bevat twee stroomtypen:

  • Met orderstroom wordt de voortgang van een order naar afhandeling vertegenwoordigd.

  • Met voorraadstroom wordt de voorraadstroom van een hoofdsysteem naar de voorraadservice of naar een extern systeem vertegenwoordigd.

 • Beleid: regels en configuraties die de zakelijke gebruiker kan verschaffen om een indelingsstroom te beheren.

 • Stap: een stap in de indeling is een specifieke tegel in de indelingsstroom. Elk tegeltype biedt de configuratieparameters voor het uitvoeren van die functie in de indelingsstroom.

Inzichten

Het platform beheert gegevens via de levenscyclus van de toepassing en wordt gevisualiseerd met Power BI. Intelligent Order Management biedt verschillende dashboards die de zakelijke gebruiker helpen de belangrijkste order- en afhandelingsgegevens te begrijpen. Klanten kunnen dezelfde technologie gebruiken om waar nodig gegevens van andere apps weer te geven en te combineren.

Machine learning wordt gebruikt om gegevens te analyseren met behulp van modellen en gebruikt geavanceerde algoritmen om patronen in gegevens te zoeken of te voorspellen. Klanten kunnen modellen maken met behulp van AI Builder waarin gegevens van Intelligent Order Management worden gebruikt, zodat resultaten worden bijgewerkt voor entiteiten die worden gebruikt tijdens de order- en afhandelingsstromen. Dit helpt bij het nemen van beslissingen in indelingsstromen. In toekomstige releases van Intelligent Order Management worden modellen kant en klaar geleverd.

Intelligent Order Management maakt gebruik van de volgende technologieën van het Microsoft-platform.

 • Dataverse: gegevens in Intelligent Order Management worden geleverd via het Dataverse-platform. Zie Microsoft Dataverse-ontwikkelaarshandleiding voor meer informatie.

 • Power Automate: voor zakelijke gebruikers worden in Intelligent Order Management organisatiestromen in Power Automate gecompileerd. Ontwikkelaars kunnen de oplossing verder uitbreiden. Zie Aan de slag met Power Automate voor meer informatie over de mogelijkheden van Power Automate.

 • Power Query Online: in Intelligent Order Management wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheden van Power Query en de M-querytaal om transformaties in de gegevenspijplijn voor providers te ondersteunen. Zie de Power Query-documentatie voor meer informatie.

 • Power BI: de dashboards die in Intelligent Order Management worden verschaft, worden gemaakt met Power BI-tools. Klanten kunnen de oplossingen uitbreiden of hun eigen oplossing maken met behulp van Power BI. Zie Overzicht van Power BI voor meer informatie over Power BI.

 • AI Builder: machine learning-modellen zijn beschikbaar in latere releases van Intelligent Order Management. Klanten en partners kunnen dezelfde technologie gebruiken om hun eigen modellen te maken met de mogelijkheden van AI Builder. Zie de AI Builder-documentatie voor meer informatie.

Aanvullende bronnen

Werken met providers

Een nieuwe provider maken