Werken met de gegevensweergave in Power BI Desktop

De gegevensweergave helpt u bij het controleren, onderzoeken en begrijpen van gegevens in uw Power BI Desktop-model. Dit verschilt van de manier waarop u tabellen, kolommen en gegevens in de Power Query-editor weergeeft. In de gegevensweergave bekijkt u gegevens nadat deze in het model zijn geladen.

Notitie

Omdat de gegevensweergave gegevens weergeeft nadat deze in het model zijn geladen, is het pictogram Gegevensweergave niet zichtbaar als alle gegevensbronnen zijn gebaseerd op DirectQuery.

Wanneer u een gegevensmodel maakt, wilt u soms zien wat een tabel of kolom nu echt bevat zonder een visual te maken op het rapportcanvas. Mogelijk wilt u helemaal tot op rijniveau kijken. Deze mogelijkheid is vooral handig wanneer u metingen en berekende kolommen maakt of als u een gegevenstype of gegevenscategorie moet identificeren.

Laten we enkele van de elementen uit de gegevensweergave nader bekijken.

Schermopname van de weergave Gegevens in Power BI Desktop.

  1. Het pictogram Gegevensweergave. Selecteer dit pictogram om de gegevensweergave te openen.

  2. Gegevensraster. Dit gebied geeft de geselecteerde tabel en alle kolommen en rijen die deze bevat weer. Kolommen die in de rapportweergave zijn verborgen, worden grijs weergegeven. U kunt met de rechtermuisknop op een kolom klikken voor opties.

  3. Formulebalk. Hier kunt u DAX-formules (Data Analysis Expression) invoeren voor metingen en berekende kolommen.

  4. Zoeken. Gebruik deze functie om een tabel of kolom te zoeken in het model.

  5. Lijst met velden. Hier kunt u een tabel of kolom selecteren om weer te geven in het gegevensraster.

Filteren in de gegevensweergave

U kunt in de gegevensweergave ook filteren op gegevens en gegevens sorteren. Elke kolom bevat een pictogram waarmee de sorteerrichting wordt geïdentificeerd, indien toegepast.

Schermopname van sorteer- en filteropties in de weergave Gegevens in Power BI Desktop.

U kunt op afzonderlijke waarden filteren of geavanceerde filters gebruiken op basis van de gegevens in de kolom.

Notitie

Wanneer een Power BI-model wordt gemaakt in een andere cultuur dan uw huidige gebruikersinterface, wordt het zoekvak niet weergegeven in de gebruikersinterface gegevensweergave voor iets anders dan tekstvelden. Dit gedrag is bijvoorbeeld van toepassing op een model dat is gemaakt in amerikaans Engels en dat u in het Spaans bekijkt.

Volgende stappen

U kunt allerlei handelingen uitvoeren met Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over de vele mogelijkheden: