Zelfstudie: navigeren in Power BI-service

Nu u de basisprincipes van Power BI kent, zullen we een kijkje nemen bij de Power BI-service. Zoals aangegeven in het vorige artikel, zijn er collega's in uw team die al hun tijd doorbrengen in Power BI Desktop om daar gegevens te combineren en rapporten, dashboards en apps voor anderen te maken. Dit zijn de ontwerpers uit het team. Maar u, daarentegen, besteedt misschien wel al uw tijd in de Power BI-service. U bekijkt en werkt daar interactief met inhoud die door anderen is gemaakt (de verbruikservaring). U bent dan ook een zakelijke gebruiker. Deze zelfstudie is bedoeld voor zakelijke gebruikers.

Vereisten

 • Als u zich niet hebt geregistreerd voor Power BI, kunt u zich hier aanmelden voor een gratis proefversie voordat u begint.

 • Lees Power BI-service basisconcepten.

 • Als u Power BI-inhoud (rapporten, dashboards, apps) wilt weergeven die zijn gemaakt door ontwerpers, moet u aan een van de twee volgende voorwaarden voldoen:

  • een PPU-licentie (Power BI Pro of Premium Per Gebruiker)
  • Uw organisatie moet een Power BI Premium-abonnement hebben en de inhoud die u wilt delen moet zich bevinden in een Premium-capaciteit.
   Meer informatie over licenties en abonnementen.

  Voor deze zelfstudie is niet vereist dat aan een van deze voorwaarden wordt voldaan. Microsoft heeft rechtstreeks vanuit de interface van de Power BI-service voorbeeldinhoud beschikbaar gemaakt. We gebruiken deze voorbeeldinhoud om onze weg te vinden in de Power BI-service.

De Power BI-service openen

Open de Power BI-service (app.powerbi.com).

Screenshot shows the Home page for a new user.

 1. Als het linkernavigatiedeelvenster is samengevouwen, selecteert u het navigatievensterpictogram icon with 3 horizontal lines om het uit te vouwen.

 2. Selecteer Learn en schuif omlaag naar Voorbeeldrapporten. We nemen een aantal voorbeeldgegevens die we gebruiken voor onze rondleiding van de Power BI-service. Er zijn alle typen voorbeeldgegevens die u kunt verkennen. Deze keer gebruiken we de gegevens over een verkoopkansanalyse.

  Screenshot shows the sample reports on the Learn page.

 3. Selecteer het voorbeeld om het te openen. Het voorbeeldrapport verkoopkansanalyse wordt geopend in de Power BI-service.

  Screenshot shows the Opportunity analysis sample open.

 4. De Power BI-service installeert het voorbeeld in Mijn werkruimte. Mijn werkruimte is uw persoonlijke sandbox voor leren en experimenteren. Alleen u kunt de inhoud in Mijn werkruimte zien. Selecteer Mijn werkruimte om details over dit voorbeeldrapport weer te geven.

  Screenshot shows the Power BI screen with a red border around My workspace.

  Het voorbeeld bevat één rapport en één gegevensset. Normaal gesproken krijgen zakelijke gebruikers geen gegevenssets, maar dit voorbeeld is bedoeld voor alle gebruikers en bevat daarom wel een gegevensset.

  Screenshot shows My workspace screen with one report and one dataset listed.

  Als zakelijke gebruiker zal de meeste inhoud die met u wordt gedeeld, geen rechtstreekse toegang bieden tot de onderliggende gegevenssets. Omdat de Power BI-voorbeelden worden gemaakt voor alle Power BI-klanten, zijn er gegevenssets opgenomen.

Inhoud weergeven (dashboards en rapporten)

Inhoud wordt geordend binnen de context van een werkruimte. Elke zakelijke gebruiker heeft ten minste één werkruimte, met de naam Mijn werkruimte. Als ontwerpers in de organisatie inhoud met u delen, beschikt u mogelijk over meerdere werkruimten. Als een ontwerper u bijvoorbeeld toegangsmachtigingen geeft voor een van haar werkruimten, wordt die werkruimte weergegeven op uw Power BI-site.

Mijn werkruimte slaat alle inhoud op die u bezit en maakt. Deze werkruimte kunt u beschouwen als een persoonlijke sandbox of persoonlijk werkgebied voor uw eigen inhoud. Bij veel zakelijke gebruikers van Power BI blijft Mijn werkruimte leeg omdat het maken van nieuwe inhoud niet een van hun taken is. Zoals de naam al zegt, verbruiken zakelijke gebruikers gegevens die door anderen zijn gemaakt, en gebruiken ze deze gegevens om zakelijke beslissingen te nemen. Als u merkt dat u inhoud maakt, kunt u de Power BI artikelen lezen voor makers van rapporten.

Een werkruimte is veel meer dan alleen de weergave van inhoud. Op deze pagina vindt u een heleboel informatie over de dashboards en rapporten van de werkruimte.

In deze sectie van de zelfstudie zetten we het voorbeeld van een verkoopkansanalyse enige tijd opzij en kijken we naar een werkruimte met zowel een dashboard als een rapport. Als u wilt volgen, schuift u omlaag naar de linkerbenedenhoek van de Power BI-service en selecteert u DataSamplesSales>>en Marketing Sample>ophalen Verbinding maken. Open Mijn werkruimte opnieuw om uw nieuwe inhoud weer te geven.

Een werkruimte is een van de paden naar uw gegevens. U opent een dashboard of rapport vanuit een werkruimte door het onderdeel te selecteren in de lijst. Voeg een dashboard of rapport toe aan uw favorieten door de muisaanwijzer erover te bewegen en het sterpictogram te selecteren. Als de ontwerper u machtigingen voor delen heeft gegeven, kunt u ook delen vanuit het onderdeel.

App workspace screen with More actions menu displayed for the report

Laten we beginnen met het openen van een dashboard.

 1. Selecteer de naam van het dashboard om dit te openen.

  Menu that appears on hover

 2. Het dashboard wordt geopend in de Power BI-service. Dashboards zijn de elementen waarmee de Power BI-service zich onderscheidt van Power BI Desktop. Meer informatie over dashboards.

  Dashboards open

 3. De acties die u op een dashboard kunt uitvoeren, ziet u in de bovenste menubalk. Selecteer Meer acties (...) om de volledige lijst weer te geven.

  Screenshot of the top portion of the Power BI service.

 4. De visuals op het dashboard zijn gerangschikt als tegels. Beweeg de muisaanwijzer over een dashboardtegel en selecteer Meer opties (...) om de opties te zien voor het werken met die tegel.

  Screenshot showing the dropdown menu for a dashboard tile.

 5. Selecteer een dashboardtegel om het rapport te openen dat is gebruikt om die tegel te maken. Het rapport wordt geopend op de pagina die de visual bevat die op de tegel wordt weergegeven. Hier heb ik de dashboardtegel geselecteerd met de treemap geselecteerd. De Power BI-service opent vervolgens de rapportpagina Categorie jaar tot heden.

  Report opens.

  Rapporten bestaan uit verschillende secties. Aan de linkerkant staat een lijst met rapportpagina's waarop u kunt klikken. Bovenaan ziet u de menubalk met acties die u op het rapport kunt uitvoeren. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de rol en de machtigingen die de ontwerper van het rapport aan u heeft toegewezen. Aan de rechterkant ziet u het deelvenster Filters. Het middelste canvas bevat het rapport zelf. Net als bij het dashboard zijn er acties die u kunt uitvoeren voor het hele rapport, voor afzonderlijke visuals en voor een bepaalde rapportpagina.

  Lees hier meer over Power BI-rapporten. Meer informatie over werkruimten Werkruimten.

Het linkernavigatievenster gebruiken

Het navigatievenster wordt alleen maar nuttiger als collega's inhoud met u gaan delen. In deze sectie van de zelfstudie bekijken we een dashboard en rapport dat deel uitmaakt van een Power BI zakelijke gebruiker die veel gedeelde inhoud heeft.

 1. Start is de standaardlandingspagina wanneer u zich aanmeldt bij de Power BI-service. De startpagina is een uitstekende pagina om te beginnen en biedt een andere manier om door uw inhoud te navigeren. Inhoud op de startpagina is op verschillende manieren georganiseerd: door aanbevolen, favorieten, recent en apps. Voor nieuwe gebruikers is de sectie Aan de slag vooral handig, met tabbladen met voorbeelden, documentatie en trainingsinhoud. Selecteer een item om dit te openen.

  De startpagina bevat alle zoek- en sorteermiddelen, het navigatievenster en een canvas met kaarten die u kunt selecteren om uw dashboards, rapporten en apps te openen. In het begin staan er misschien niet veel kaarten op uw startcanvas, maar dit verandert wanneer u Power BI begint te gebruiken met uw collega's. Ook wordt het startcanvas bijgewerkt met aanbevolen inhoud en trainingsmateriaal.

  Screenshot of a full Home.

  Zie Power BI-startpagina voor meer informatie.

 2. Naast Favorieten en Recent staan pijlen. Selecteer een pijl om snel de vijf meest recente favorieten of de vijf meest recent bezochte inhoudsitems weer te geven. Selecteer de inhoud in de flyout om deze te openen.

  Flyout list for Recent content.

  Als u de volledige lijst met favorieten of recente inhoud wilt weergeven, selecteert u het woord of pictogram. Deze inhoudslijsten bieden aanvullende informatie over de rapporten, apps en dashboards.

  Content list for favorites.

  Zie Recent content in the Power BI service (Recent bezochte inhoud weergeven in de Power BI-service) en Favorite dashboards, reports, and apps in the Power BI service (Favoriete dashboards, rapporten en apps in de Power BI-service) voor meer informatie.

 3. Selecteer Apps om alle apps weer te geven die met u zijn gedeeld of die u hebt geïnstalleerd. Selecteer Gedeeld met mij om de dashboards en rapporten te zien die met u zijn gedeeld. Omdat u pas net begint met de Power BI-service, zullen deze inhoudsgebieden leeg zijn.

  Lees hier meer informatie over Apps en Gedeeld met mij.

Inhoud zoeken en sorteren

Wanneer u de Power BI-service voor het eerst gebruikt, hebt u slechts enkele stukjes inhoud. Maar als collega's inhoud met u gaan delen en u zelf apps gaat downloaden, kunt u uiteindelijk lange lijsten met inhoud hebben. Dan is een functie voor zoeken en sorteren heel handig.

In bijna elk deel van de Power BI-service kunt u zoekacties uitvoeren. U gebruikt gewoon het zoekvak of het pictogram met een vergrootglas.
magnifying glass icon

Typ in het zoekveld de volledige of gedeeltelijke naam van een dashboard, rapport, werkmap, app of eigenaar. Power BI doorzoekt al uw inhoud.

search for a report

Er zijn ook verschillende manieren om inhoud te sorteren. Beweeg de muisaanwijzer over kolomkoppen en zoek naar pijlen die aangeven dat de kolom kan worden gesorteerd. Niet alle kolommen kunnen worden gesorteerd.

arrow next to Type column heading

U kunt ook de sorteerfunctie Filters in de rechterbovenhoek van de inhoudslijsten gebruiken. Snel inhoud zoeken door te filteren op zaken zoals het type inhoud of eigenaar.

sort content

Zie Power BI-navigatie: zoeken en sorteren voor meer informatie

De eigenaar zoeken

En we beëindigen deze tutrial met een handige tip. Als u vragen hebt over een dashboard, rapport of app, kunt u de eigenaar opzoeken. Als de inhoud is geopend, selecteert u de vervolgkeuzelijst Titel om de eigenaar weer te geven. De eigenaar kan een persoon of een groep zijn.

Home canvas

Resources opschonen

Nadat u deze zelfstudie hebt voltooid, kunt u desgewenst het voorbeeldrapport en de gegevensset verwijderen.

 1. Open de Power BI-service (app.powerbi.com) en meld u aan.

 2. Open de startpagina van Power BI, scrol omlaag en selecteer Mijn werkruimte.

 3. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport of de gegevensset en selecteer Meer opties (...)>Verwijderen. Herhaal dit totdat beide zijn verwijderd.

  delete report and dataset

Volgende stappen