Zelfstudie: Maak en configureer een door Azure Active Directory Domain Services beheerd domein

Azure AD DS (Active Directory Domain Services) biedt beheerde domeinservices - zoals domeindeelname, groepsbeleid, LDAP, Kerberos/NTLM-verificatie - die volledig compatibel zijn met Windows Server Active Directory. U gebruikt deze domeinservices zonder zelf domeincontrollers te implementeren, te beheren en er patches op toe te passen. Azure AD DS kan met uw bestaande Azure AD-tenant worden geïntegreerd. Met deze integratie kunnen gebruikers zich aanmelden met behulp van hun bedrijfsreferenties, en u kunt bestaande groepen en gebruikersaccounts gebruiken om de toegang tot resources te beveiligen.

U kunt een beheerd domein maken met behulp van de standaardconfiguratieopties voor netwerken en synchronisatie, of deze instellingen handmatig definiëren. In deze zelfstudie ziet u hoe u standaardopties gebruikt om een door Azure AD DS beheerd domein te maken en te configureren met behulp van Azure Portal.

In deze zelfstudie leert u het volgende:

 • DNS-vereisten voor ee beheerd domein begrijpen
 • Een beheerd domein maken
 • Wachtwoord-hashsynchronisatie inschakelen

Als u geen Azure-abonnement hebt, maakt u een account voordat u begint.

Vereisten

Om deze zelfstudie te voltooien, hebt u de volgende resources en machtigingen nodig:

Hoewel het voor Azure AD DS niet is vereist, wordt het wel aangeraden om Self-Service Password Reset (SSPR) te configureren voor de Azure AD-tenant. Gebruikers kunnen hun wachtwoord wijzigen zonder SSPR, maar met SSPR kunnen ze wel hun wachtwoord opnieuw instellen als ze dit zijn vergeten.

Belangrijk

U kunt het beheerde domein niet verplaatsen naar een ander abonnement, een andere resourcegroep of een andere regio nadat u het hebt gemaakt. Zorg ervoor dat u het meest geschikte abonnement, de meest geschikte resourcegroep en regio selecteert wanneer u het beheerde domein implementeert.

Aanmelden bij Azure Portal

In deze zelfstudie gaat u het beheerde domein maken en configureren met behulp van Azure Portal. Meld u eerst aan bij Azure Portal om aan de slag te gaan.

Een beheerd domein maken

Voer de volgende stappen uit om de wizard Azure AD Domain Services inschakelen te starten:

 1. Selecteer in het menu van de Azure-portal of op de startpagina de optie Een resource maken.
 2. Voer Domain Services in op de zoekbalk en kies vervolgens Azure AD Domain Services bij de zoeksuggesties.
 3. Selecteer Maken op de Azure AD Domain Services-pagina. De wizard Azure AD Domain Services inschakelen wordt gestart.
 4. Selecteer het Abonnement voor Azure waarin u het beheerde domein wilt maken.
 5. Selecteer de Resourcegroep waarvan het beheerde domein deel moet uitmaken. Kies voor Nieuwe maken of selecteer een bestaande resourcegroep.

Wanneer u een beheerd domein wilt maken, geeft u een DNS-naam op. Er is een aantal factoren waar u rekening mee moet houden wanneer u deze DNS-naam kiest:

 • Ingebouwde domeinnaam: Standaard wordt de ingebouwde domeinnaam van de directory gebruikt (met het achtervoegsel .onmicrosoft.com). Als u beveiligde LDAP-toegang tot het beheerde domein wilt krijgen via een internetverbinding, kunt u geen digitaal certificaat maken om de verbinding met dit standaarddomein te beveiligen. Microsoft is de eigenaar van het domein .onmicrosoft.com, dus een Certificate Authority (CA) zal geen certificaat uitgeven.
 • Aangepaste domeinnamen: De meestgebruikte methode is via het opgeven van een aangepaste domeinnaam, vaak een domein waarvan u al de eigenaar bent en waarnaar kan worden gerouteerd. Wanneer u een routeerbaar, aangepast domein gebruikt, kan verkeer op de juiste manier stromen om uw toepassingen te ondersteunen.
 • Niet-routeerbare domeinachtervoegsels: Over het algemeen wordt aangeraden een niet-routeerbaar domeinnaamachtervoegsel, zoals contoso.local, te vermijden. Het achtervoegsel .local is niet routeerbaar en kan problemen veroorzaken met de DNS-resolutie.

Tip

Als u een aangepaste domeinnaam maakt, wees dan voorzichtig met bestaande DNS-naamruimten. U wordt aangeraden een domeinnaam te gebruiken die losstaat van een bestaande Azure- of on-premises DNS-naamruimte.

Als u bijvoorbeeld contoso.com als bestaande DNS-naamruimte hebt, maakt u een beheerd domein met de aangepaste domeinnaam aaddscontoso.com. Als u beveiligde LDAP moet gebruiken, moet u dit aangepaste domeinnaam registreren en hier eigenaar van zijn om de vereiste certificaten te genereren.

Mogelijk moet u een aantal aanvullende DNS-records maken voor andere services in uw omgeving, of voorwaardelijke DNS-doorstuurservers maken tussen bestaande DNS-naamruimten in uw omgeving. Als u bijvoorbeeld een webserver hebt waar een site wordt gehost met de root-DNS-naam, kunnen naamconflicten ontstaan waardoor extra DNS-vermeldingen vereist zijn.

In deze zelfstudies en artikelen met instructies wordt het aangepaste domein aaddscontoso.com gebruikt als een kort voorbeeld. In alle opdrachten geeft u uw eigen domeinnaam op.

De volgende DNS-naambeperkingen zijn ook van toepassing:

 • Beperkingen voor voorvoegsels voor domeinen: U kunt geen beheerd domein maken met een voorvoegsel van meer dan 15 tekens. Het voorvoegsel van uw opgegeven domeinnaam (zoals aaddscontoso in de domeinnaam aaddscontoso.com) mag maximaal 15 tekens bevatten.
 • Conflicten met de netwerknaam: De DNS-domeinnaam voor uw beheerde domein mag nog niet bestaan in het virtuele netwerk. Controleer met name op de volgende scenario's die kunnen leiden tot een naamconflict:
  • Of u al een Active Directory-domein met deze DNS-domeinnaam in het virtuele Azure-netwerk hebt.
  • Of het virtuele netwerk waarin u het beheerde domein wilt inschakelen, over een VPN-verbinding met uw on-premises netwerk beschikt. In dit scenario moet u ervoor zorgen dat u geen domein met dezelfde DNS-domeinnaam in uw on-premises netwerk hebt.
  • Als u een bestaande Azure-cloudservice hebt met die naam op het virtuele Azure-netwerk.

Vul de velden in het venster Basisinstellingen van het Azure-portal in om een beheerd domein te maken:

 1. Voer een DNS-domeinnaam in voor uw beheerde domein, waarbij u rekening houdt met de vorige punten.

 2. Kies de Azure-locatie waarin het beheerde domein moet worden gemaakt. Als u een regio kiest die Azure-beschikbaarheidszones ondersteunt, worden de Azure AD DS-resources gedistribueerd over zones voor aanvullende redundantie.

  Tip

  Beschikbaarheidszones zijn unieke, fysieke locaties binnen een Azure-regio. Elke zone bestaat uit een of meer datacenters die zijn voorzien van een onafhankelijke stroomvoorziening, koeling en netwerken. Tolerantie wordt gegarandeerd door aanwezigheid van minimaal drie afzonderlijke zones in alle actieve regio's.

  U hoeft niets te configureren voor Azure AD DS om te worden gedistribueerd over zones. De distributie van resources over zones wordt automatisch afgehandeld op het Azure-platform. Zie Wat zijn beschikbaarheidszones in Azure? voor meer informatie en om de beschikbaarheid van regio's te zien.

 3. De SKU bepaalt de prestaties en back-upfrequentie. U kunt de SKU wijzigen zodra het beheerde domein is gemaakt wanneer uw zakelijke behoeften of vereisten veranderen. Zie Azure AD DS SKU-concepten voor meer informatie.

  Voor deze zelfstudie selecteert u de Standaard-SKU.

 4. Een forest is een logische constructie die door Active Directory Domain Services wordt gebruikt om een of meer domeinen te groeperen.

  Basisinstellingen configureren voor een door Azure AD Domain Services beheerd domein

Als u snel een beheerd domein wilt maken, kunt u Beoordelen en maken selecteren om aanvullende opties voor standaardinstellingen te accepteren. De volgende standaardinstellingen worden geconfigureerd wanneer u deze maakoptie kiest:

 • Hiermee maakt u een virtueel netwerk met de naam aadds-vnet dat het IP-adresbereik van 10.0.2.0/24 gebruikt.
 • Hiermee maakt u een subnet met de naam aadds-subnet met behulp van het IP-adresbereik van 10.0.2.0/24.
 • Hiermee worden alle gebruikers van Azure AD gesynchroniseerd met het beheerde domein.

Selecteer Beoordelen en maken om deze opties voor standaardinstellingen te accepteren.

Het beheerde domein implementeren

Ga naar de pagina Samenvatting van de wizard om de configuratie-instellingen voor uw beheerde domein te controleren. U kunt teruggaan naar elke stap van de wizard om wijzigingen door te voeren. Als u een beheerd domein opnieuw en consistent wilt implementeren in een andere Azure AD-tenant met behulp van deze configuratieopties, dan kunt u ook Een sjabloon downloaden voor automatisering.

 1. Voor het maken van het beheerde domein selecteert u Maken. Er wordt een opmerking weergegeven dat bepaalde configuratieopties, zoals de DNS-naam of een virtueel netwerk, niet kunnen worden gewijzigd zodra het beheerde Azure AD DS-domein is gemaakt. Selecteer OK om door te gaan.

 2. Het inrichtingsproces van uw beheerde domein duurt ongeveer een uur. Er wordt een melding weergegeven in het portal met de voortgang van uw Azure AD DS-implementatie. Selecteer de melding om gedetailleerde voortgangsinformatie voor de implementatie weer te geven.

  Melding in het Azure-portal van de voortgang van de implementatie

 3. De pagina wordt geladen met updates over het implementatieproces, waaronder de creatie van nieuwe resources in uw map.

 4. Selecteer uw resourcegroep, zoals myResourceGroup en kies vervolgens uw beheerde domein uit de lijst met Azure-resources, zoals aaddscontoso.com. Op het tabblad Overzicht ziet u dat het beheerde domein momenteel Wordt geïmplementeerd. U kunt het beheerde domein pas configureren wanneer dit volledig is ingericht.

  De status van Domain Services tijdens de inrichtingsfase

 5. Wanneer het beheerde domein volledig is ingericht, wordt de domeinstatus op het tabblad Overzicht weergegeven als Wordt uitgevoerd.

  Status van Domain Services zodra het domein is ingericht

Belangrijk

Het beheerde domein is gekoppeld aan uw Azure AD-tenant. Tijdens het inrichtingsproces worden in Azure AD DS twee Enterprise-toepassingen met de naam Domain Controller Services en AzureActiveDirectoryDomainControllerServices gemaakt in de Azure AD-tenant. Deze Enterprise-toepassingen zijn nodig voor het onderhoud van uw beheerde domein. Verwijder deze toepassingen niet.

DNS-instellingen bijwerken voor het virtuele Azure-netwerk

Nu Azure AD DS is geïmplementeerd, gaat u het virtuele netwerk configureren zodat andere verbonden virtuele machines en toepassingen van het beheerde domein gebruik kunnen maken. Om deze connectiviteit te leveren moet u de DNS-serverinstellingen voor uw virtuele netwerk bijwerken zodat wordt verwezen naar de twee IP-adressen waar het beheerde domein is geïmplementeerd.

 1. Op het tabblad Overzicht voor uw beheerde domein wordt een aantal Vereiste configuratiestappen weergegeven. De eerste configuratiestap is het bijwerken van de DNS-serverinstellingen voor het virtuele netwerk. Zodra de DNS-instellingen goed zijn geconfigureerd, wordt deze stap niet meer weergegeven.

  De vermelde adressen zijn de domeincontrollers die in het virtuele netwerk moeten worden gebruikt. In dit voorbeeld zijn die adressen 10.0.2.4 en 10.0.2.5. U kunt deze IP-adressen terugvinden op het tabblad Eigenschappen.

  DNS-instellingen voor uw virtuele netwerk configureren met de IP-adressen van Azure AD Domain Services

 2. Selecteer de knop Configureren om de DNS-serverinstellingen bij te werken voor het virtuele netwerk. De DNS-instellingen worden automatisch geconfigureerd voor uw virtuele netwerk.

Tip

Als u een bestaand virtueel netwerk in de vorige stappen hebt geselecteerd, worden de nieuwe DNS-instellingen pas ingesteld op virtuele machines die met het netwerk zijn verbonden zodra u de machine opnieuw hebt opgestart. U kunt virtuele machines opnieuw opstarten met behulp van Azure Portal, Azure PowerShell of de Azure CLI.

Gebruikersaccounts voor Azure AD DS inschakelen

Voor de verificatie van gebruikers in het beheerde domein heeft Azure AD DS wachtwoordhashes nodig in een indeling die geschikt is voor NTLM- (NT LAN Manager) en Kerberos-verificatie. Totdat u Azure AD DS voor uw tenant inschakelt, maakt of bewaart Azure AD geen wachtwoordhashes in de vereiste indeling voor NTLM- of Kerberos-verificatie. Om veiligheidsredenen slaat Azure AD ook geen wachtwoorden op in niet-gecodeerde vorm. Azure AD kan deze wachtwoordhashes voor NTLM of Kerberos niet automatisch genereren op basis van bestaande referenties van gebruikers.

Notitie

Zodra de configuratie is geslaagd, worden de bruikbare wachtwoordhashes opgeslagen in het beheerde domein. Als u het beheerde domein verwijdert, worden alle wachtwoordhashes die op dat punt zijn opgeslagen ook verwijderd.

Gesynchroniseerde referentiegegevens in Azure AD kunnen niet opnieuw worden gebruikt als u later een beheerd domein maakt; u moet de synchronisatie van wachtwoordhashes opnieuw configureren om de wachtwoordhashes opnieuw op te slaan. Eerder aan het domein toegevoegde virtuele machines of gebruikers kunnen niet direct een verificatie uitvoeren; Azure AD moet eerst de wachtwoordhashes in het nieuwe beheerd domein genereren en opslaan.

Azure AD Connect Cloud Sync wordt niet ondersteund met Azure AD DS. On-premises gebruikers moeten worden gesynchroniseerd met behulp van Azure AD Connect om toegang te krijgen tot vm's die lid zijn van een domein. Zie Synchronisatieproces voor wachtwoordhashes voor Azure AD DS en Azure AD Connect voor meer informatie.

De stappen om deze wachtwoordhashes te genereren en op te slaan zijn voor cloudgebruikersaccounts die in Azure AD zijn gemaakt anders dan de stappen voor gebruikersaccounts die zijn gesynchroniseerd vanuit uw on-premises directory met behulp van Azure AD Connect.

Een cloudgebruikersaccount is een account dat is gemaakt in uw Azure AD-directory via de Azure portal of Azure AD PowerShell-cmdlets. Deze gebruikersaccounts zijn niet gesynchroniseerd vanuit een on-premises map.

In deze zelfstudie gaat u aan de slag met een basisaccount voor cloudgebruikers. Zie Wachtwoordhashes synchroniseren voor gebruikersaccounts die vanaf uw on-premises AD bij uw beheerde domein zijn gesynchroniseerd voor meer informatie over de aanvullende stappen die vereist zijn om Azure AD Connect te gebruiken.

Tip

Als de Azure AD-tenant een combinatie van cloudgebruikers en gebruikers van on-premises AD heeft, moet u beide sets met stappen uitvoeren.

Voor accounts voor cloudgebruikers moeten gebruikers hun wachtwoorden wijzigen voordat ze Azure AD DS kunnen gebruiken. Door deze wachtwoordwijziging worden de wachtwoordhashes voor Kerberos- en NTLM-verificatie gegenereerd en opgeslagen in Azure AD. Het account wordt niet gesynchroniseerd vanuit Azure AD naar Azure AD DS totdat het wachtwoord wordt gewijzigd. Laat de wachtwoorden voor alle cloudgebruikers in de tenant die Azure AD DS moeten gebruiken verlopen (hierdoor moeten gebruikers hun wachtwoord wijzigen wanneer ze zich weer aanmelden) of instrueer cloudgebruikers om hun wachtwoorden handmatig te wijzigen. Voor deze zelfstudie gaan we handmatig een gebruikerswachtwoord wijzigen.

Voordat een gebruiker zijn of haar wachtwoord opnieuw kan instellen, moet de Azure AD-tenant worden geconfigureerd voor het opnieuw instellen van wachtwoorden via de selfservice.

Om het wachtwoord voor een cloudgebruiker te wijzigen, moet de gebruiker de volgende stappen uitvoeren:

 1. Ga naar de pagina Toegangsvenster van Azure AD op https://myapps.microsoft.com.

 2. Selecteer in de rechterbovenhoek uw naam en kies Profiel in het vervolgkeuzemenu.

  Selecteer het profiel

 3. Selecteer op de pagina Profiel de optie Wachtwoord wijzigen.

 4. Voer op de pagina Wachtwoord wijzigen uw bestaande (oude) wachtwoord in, voer een nieuw wachtwoord in en bevestig dit nieuwe wachtwoord.

 5. Selecteer Indienen.

Nadat u uw wachtwoord hebt gewijzigd, duurt het enkele minuten voordat het nieuwe wachtwoord kan worden gebruikt in Azure AD DS en u zich kunt aanmelden bij computers die aan het beheerde domein zijn gekoppeld.

Volgende stappen

In deze zelfstudie heeft u het volgende geleerd:

 • DNS-vereisten voor ee beheerd domein begrijpen
 • Een beheerd domein maken
 • Gebruikers met beheerdersrechten toevoegen aan domeinbeheer
 • Gebruikersaccounts inschakelen voor Azure AD DS en wachtwoordhashes genereren

Voordat virtuele machines aan een domein toevoegt en toepassingen implementeert die het beheerde domein gebruiken, configureert u een virtueel Azure-netwerk voor toepassingsworkloads.