Documentatie voor Azure OpenAI Service

Azure OpenAI Service biedt toegang tot de modellen van OpenAI, waaronder de modelreeks GPT-4, GPT-4 Turbo with Vision, GPT-3.5-Turbo, DALLE-3 en Embeddings met de beveiligings- en bedrijfsmogelijkheden van Azure.