Overzicht van App Service

Azure App Service is een op HTTP gebaseerde service voor het hosten van webtoepassingen, REST API's en mobiele back-ends. U kunt er in uw favoriete taal programmeren, of het nu .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP of Python is. Toepassingen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd en geschaald in op Windows en Linux gebaseerde omgevingen.

App Service voegt de kracht van Microsoft Azure toe aan uw toepassing, zoals beveiliging, taakverdeling, automatisch schalen en geautomatiseerd beheer. Daarnaast kunt u profiteren van de DevOps-mogelijkheden, zoals continue implementatie vanuit Azure DevOps, GitHub, Docker Hub en andere bronnen, pakketbeheer, faseringsomgevingen, aangepast domein en TLS/SSL-certificaten.

Met App Service betaalt u voor de Azure-rekenresources die u gebruikt. De rekenresources die u gebruikt, zijn vastgesteld door het App Service-plan waarmee u uw apps uitvoert. Zie Overzicht van Azure App Service-plannen voor meer informatie.

Waarom App Service gebruiken?

Azure App Service is een volledig beheerde PaaS-aanbieding (Platform as a Service) voor ontwikkelaars. Hier volgen enkele belangrijke functies van App Service:

Naast App Service biedt Azure nog andere services die kunnen worden gebruikt voor het hosten van websites en webtoepassingen. Voor de meeste scenario's is App Service de beste keuze. Voor microservicearchitectuur kunt u Azure Spring Apps of Service Fabric overwegen. Als u meer controle wilt over de virtuele machines waarop uw code wordt uitgevoerd, kunt u Azure Virtual Machines overwegen. Zie Vergelijking van Azure App Service, Virtual Machines, Service Fabric en Cloud Services voor meer informatie over hoe u moet kiezen tussen deze Azure-services.

App Service op Linux

App Service kan web-apps ook systeemeigen hosten op Linux voor ondersteunde toepassingsstacks. Het kan ook aangepaste Linux-containers uitvoeren (ook bekend als Web App for Containers).

Ingebouwde talen en frameworks

App Service op Linux ondersteunt een aantal taalspecifieke ingebouwde afbeeldingen. Implementeer gewoon uw code. Ondersteunde talen zijn: Node.js, Java (8, 11 en 17), Tomcat, PHP, Python, .NET Core en Ruby. Voer az webapp list-runtimes --os linux uit om de nieuwste talen en ondersteunde versies te zien. Als de runtime die uw toepassing nodig heeft, niet wordt ondersteund in de ingebouwde afbeeldingen, kunt u deze implementeren met een aangepaste container.

Verouderde runtimes worden regelmatig verwijderd van de blades Web-apps maken en Configuratie in de portal. Deze runtimes zijn verborgen in de portal wanneer ze zijn afgeschaft via de organisatie die ze onderhoudt, of wanneer ze beveiligingsproblemen bevatten. Deze opties zijn verborgen om klanten naar de meest recente runtimes te leiden, waarmee ze het meest succes behalen.

Wanneer een verouderde runtime is verborgen in de portal, blijven al uw eventuele bestaande sites die deze versie gebruiken, actief. Als een runtime volledig is verwijderd van het App Service-platform, ontvangen alle eigenaren van uw Azure-abonnement een vóór de verwijdering e-mailmelding.

Als u nog een web-app wilt maken met een verouderde runtimeversie die niet meer wordt weergegeven in de portal, raadpleegt u de handleidingen voor taalconfiguratie, voor instructies over het ophalen van de runtimeversie voor uw site. U kunt Azure CLI gebruiken om nog een site te maken met dezelfde runtime. U kunt ook de knop Sjabloon exporteren gebruiken op de blade Web-app in de portal om een ARM-sjabloon van de site te exporteren. U kunt deze sjabloon opnieuw gebruiken om een nieuwe site met dezelfde runtime en configuratie te implementeren.

Beperkingen

Notitie

Linux- en Windows-App Service-abonnementen kunnen nu resourcegroepen delen. Deze beperking is verwijderd van het platform en bestaande resourcegroepen zijn bijgewerkt om dit te ondersteunen.

  • App Service op Linux wordt niet ondersteund in de prijscategorie Gedeeld.
  • In de Azure-portal worden alleen functies weergegeven die momenteel werken voor Linux-apps. Terwijl functies worden ingeschakeld, worden ze geactiveerd in de portal.
  • Wanneer uw code en inhoud worden geïmplementeerd in ingebouwde afbeeldingen, krijgen ze een opslagvolume voor webinhoud toegewezen, ondersteund door Azure Storage. De schijflatentie van dit volume is hoger en variabeler dan de latentie van het containerbestandssysteem. Apps waarvoor intensieve alleen-lezen toegang tot inhoudsbestanden nodig is, profiteren mogelijk van de aangepaste-containeroptie, die bestanden in het containerbestandssysteem zet in plaats van op het inhoudsvolume.

Volgende stappen

Uw eerste web-app maken.