Wat is Azure NetApp Files?

De service Azure NetApp Files is een bestandsopslagservice op enterprise-niveau met hoge prestaties die naar gebruik wordt gefactureerd. Azure NetApp Files biedt ondersteuning voor elk type werkbelasting en is standaard maximaal beschikbaar. U kunt service- en prestatieniveaus selecteren, NetApp-accounts, capaciteitspools, volumes en gegevensbeveiliging beheren.

De documentatie van Azure NetApp Files biedt instructies voor het maken en beheren van volumes met behulp van Azure NetApp Files.

Volgende stappen