Veelgestelde vragen over gegevensmigratie en -beveiliging voor Azure NetApp Files

In dit artikel vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Azure NetApp Files gegevensmigratie en -beveiliging.

Hoe kan ik gegevens migreren naar Azure NetApp Files?

Azure NetApp Files biedt NFS- en SMB-volumes. U kunt elk kopieerprogramma op basis van bestanden gebruiken om gegevens naar de service te migreren.

NetApp biedt een SaaS-oplossing, NetApp Cloud Sync. Met de oplossing kunt u NFS- of SMB-gegevens repliceren naar Azure NetApp Files NFS-exports of SMB-shares.

U kunt ook een breed scala aan gratis hulpprogramma's gebruiken om gegevens te kopiëren. Voor NFS kunt u hulpprogramma's voor workloads zoals rsync gebruiken om brongegevens te kopiëren en te synchroniseren naar een Azure NetApp Files volume. Voor SMB kunt u workloads robocopy op dezelfde manier gebruiken. Deze hulpprogramma's kunnen ook bestands- of mapmachtigingen repliceren.

De vereisten voor gegevensmigratie van on-premises naar Azure NetApp Files zijn als volgt:

  • Zorg ervoor Azure NetApp Files beschikbaar is in de Azure-doelregio.
  • Valideer de netwerkverbinding tussen de bron en het IP-adres van het Azure NetApp Files doelvolume. Gegevensoverdracht tussen on-premises en de Azure NetApp Files-service wordt ondersteund via ExpressRoute.
  • Maak het doelvolume Azure NetApp Files.
  • Breng de brongegevens over naar het doelvolume met behulp van het hulpprogramma voor het kopiëren van bestanden.

Waar slaat Azure NetApp Files klantgegevens op?

Uw gegevens blijven standaard binnen de regio waar u uw Azure NetApp Files volumes implementeert. U kunt er echter voor kiezen om uw gegevens volume-voor-volume te repliceren naar beschikbare doelregio's met behulp van replicatie tussen regio's.

Hoe kan ik een kopie maken van een Azure NetApp Files volume in een andere Azure-regio?

Azure NetApp Files biedt NFS- en SMB-volumes. Elk hulpprogramma voor kopiëren op basis van bestanden kan worden gebruikt om gegevens te repliceren tussen Azure-regio's.

Met de replicatiefunctie voor meerdere regio's kunt u asynchroon gegevens repliceren van een Azure NetApp Files volume (bron) in de ene regio naar een andere Azure NetApp Files volume (doel) in een andere regio. Daarnaast kunt u een nieuw volume maken met behulp van een momentopname van een bestaand volume.

NetApp biedt een SaaS-oplossing, NetApp Cloud Sync. Met de oplossing kunt u NFS- of SMB-gegevens repliceren naar Azure NetApp Files NFS-exports of SMB-shares.

U kunt ook een breed scala aan gratis hulpprogramma's gebruiken om gegevens te kopiëren. Voor NFS kunt u hulpprogramma's voor workloads zoals rsync gebruiken om brongegevens te kopiëren en te synchroniseren naar een Azure NetApp Files volume. Voor SMB kunt u workloads robocopy op dezelfde manier gebruiken. Deze hulpprogramma's kunnen ook bestands- of mapmachtigingen repliceren.

De vereisten voor het repliceren van een Azure NetApp Files volume naar een andere Azure-regio zijn als volgt:

  • Zorg ervoor Azure NetApp Files beschikbaar is in de Azure-doelregio.
  • Valideer de netwerkconnectiviteit tussen VNets in elke regio. Momenteel wordt globale peering tussen VNets niet ondersteund. U kunt connectiviteit tussen VNets tot stand brengen door verbinding te maken met een ExpressRoute-circuit of door een S2S VPN-verbinding te gebruiken.
  • Maak het doelvolume Azure NetApp Files.
  • Breng de brongegevens over naar het doelvolume met behulp van het hulpprogramma voor het kopiëren van bestanden.

Wordt migratie met Azure Data Box ondersteund?

Nee. Azure Data Box biedt momenteel geen ondersteuning voor Azure NetApp Files.

Wordt migratie met de Azure Import/Export-service ondersteund?

Nee. De Azure Import/Export-service biedt momenteel geen ondersteuning voor Azure NetApp Files.

Volgende stappen